Aparycja_Andriichuk

mgr Yuliia Andriichuk

PhD Candidate, Department of Social Anthropology

Room: 2.14
Phone:
E-mail: yuliia.andriichuk@amu.edu.pl

Office hours:

 

mgr Aleksandra Dzik

PhD Candidate, Department of Social Anthropology

Room: 2.14
Phone:
E-mail: aleksandra.dzik@amu.edu.pl

Office hours:

wtorek 11:00-12:30

 

marek jaskólski(1)

dr Marek Jaskólski

Researcher, Department of Social Anthropology

Room:
Phone:
E-mail: marek.jaskolski@amu.edu.pl

Office hours:

 

ITEM: Inclusive Transition towards Electric Mobility (The National Science Center, Principal Investigator: prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis).
Huert Tubacki cv_2 (2)

mgr Hubert Tubacki

PhD Candidate, Department of Social Anthropology

Room: 2.14
Phone:
E-mail: hubert.tubacki@amu.edu.pl

Office hours:

Tuesday 11:00-12:00 (email)

 

Activist Anthropology, new social movements, employee experience

Tubacki H. 2016. Biskupiańskość wobec inwestycji energetycznej. W: Biskupizna. Ziemia, tradycja, tożsamość. Red. A. Brzezińska, M. Machowska. Krobia. 95-114.

Alienowanie i urasawianie Romów i muzułmanów w państwie narodowym (NCN/2020/37/B/HS3/01675)
2021 –

Modele przejścia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym dla rejonów górniczych w transformacji
2021 –

Świat się zmienił tu i teraz! (EG2020/A/32)
2020 – 2021

Świat się zmienia – a my z nim! (EG2019/A/24)
2019 – 2020

Świat się zmienia – a co z nami? (EG2018/A/13)
2018 – 2019

Na Biskupiźnie działamy razem
2015 – 2016

robert rydzewski

dr Robert Rydzewski

Assistant Professor, Department of Cultural Anthropology

Room:
Phone:
E-mail: robert.rydzewski@amu.edu.pl

Office hours:

 

Migrations, EU migration policy, nationalism, South-Western Europe

Rydzewski Robert (2020) Hope, Waiting, and Mobility: Migrant Movement in Serbia after the EU-Turkey Deal, Movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 5:1
[link]

Rydzewski R. Mobilność w czasach zamkniętych granic – notatki z badań terenowych w Serbii, Łódzkie Studia Etnograficzne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 56, 2017, s. 161- 176. [pdf]

Rydzewski R. The experiences of Polish migrants in Iceland,  Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 6, 2016, pp. 213-231. [wspólnie z: Gospodarczyk, H., Szajda, H., Żłobecka, L.] [pdf]

Rydzewski R. Ethnic gentrification. The silent fight for a Macedonian city, EthnoAnthropoZoom, 14, 2015, pp. 8-38. [pdf]

Rydzewski R. Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość imigrancka jako strategia adaptacyjna na poznańskim rynku pracy, Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015, s. 53-74. [wspólnie z: Natalia Bloch] [pdf]

Rydzewski R. Kultura migracji. Współczesne migracje Polaków z rumuńskiej Bukowiny [w:] Polonia w Europie. Polska społeczność na rumuńskiej Bukowinie, Red . N. Maksymowicz, Szczecin-Praha-Frankfurt: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Usz 2012, s. 116-121. [wspólnie z: A. Kochaniewicz]

Rydzewski R. Sprzedawcy na poznańskich bazarach, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012, s. 102-116.

Transformacja miast post-jugosłowańskich. Antropologiczne studium przypadku Tetowa w Macedonii (FYROM) 

 • źródło finansowania: Narodowe Centrum Edukacji (2015/17/N/HS6/00694).
 • okres realizacji: 2016-2019
 • funkcja: Kierownik

Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej (AMIGA)

 • źródło finansowania: PO Kapitał Ludzki
  okres realizacji: 2013 -2015
 • funkcja: wykonawca/streetworker

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania

 • źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • okres realizacji: 2009 – 2012
 • funkcja: wykonawca

Polish Doctoral Research Fellowships at Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, located at University of Alberta in Edmonton, Canada (2018).

Winner of Konkurs im. Zofii Sokolewicz for the best PhD thesis (2021).

 

1629188958553

dr Ruxandra Ana

Researcher, Department of Social Anthropology

Room: 2.38
Phone:
E-mail: ruxandra.ana@amu.edu.pl

Office hours:

 

Ruxandra Ana is a PhD Candidate in Anthropology at the University of Warsaw. Her current research project, funded by the Polish National Science Center, focuses on cultural heritage in relation to work practices, entrepreneurship and social change in Cuba. She is the recipient of a Writing fellowship from the Polish National Science Center (2019-2020) and has been a Visiting Fellow at the Ibero-American Institute in Berlin.

2021 – ‚Bailarín, bailador, callejero, inflador: ser/volverse profesional en la escena de baile cubana. Un enfoque etnográfico’ in: Bert Hoffmann (ed.), Políticas sociales y reforma institucional en la Cuba pos-COVID, Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich Publishers, pp. 224-246, https://doi.org/10.3224/84741695.10

2019 – ‚Laying off the carbs: body image and the ambivalence of sugar as heritage among Cuban dancers’, Revista del CESLA, 24, 53-73, DOI: https://doi.org/10.36551/2081-1160.2019.24.53-73.

2018 – ‚A lo cubano’. Utowarowienie tańca i reprezentacje kubańskości w kontekście turystyki kulturowej’ [‚A lo cubano’. Commodification of dance and representations of Cubanness in the context of cultural tourism], LUD, 102, 445-470, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.16.

2018 – ‚Cuban private entrepreneurship – from periphery to key sector of the economy in tourism-oriented market socialism’ (co-author Oskar Lubiński), Regional Science Policy and Practice, 11(1), 467-477, DOI: 10.1111/rsp3.12154.

2018 – ‚Dance, Tourism and Idea(l)s of Cubanness’, in: The Routledge Handbook of Popular Culture and Tourism (eds. C. Lundberg and V. Ziakas). Oxford, New York: Routledge, 127-137.

2017 – ‚Rumba: Heritage, Tourism and the ‚Authentic’ Afro-Cuban Experience’, in: Collaborative Intimacies in Music and Dance. Anthropologies of Sound and Movement (eds. E. Chrysagis and P. Karampampas). Oxford, New York. Berghahn Books, 163-186.

Pomiędzy prekaryjnością a prestiżem. Praca migrantów w branży tanecznej w dobie kryzysu, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATINA 5, Nr rejestracyjny: 2021/40/C/HS3/00086

mgr Monika Piosik

PhD Candidate, Department of Ethnology

Room:
Phone:
E-mail: 

Office hours:

 

mgr Karolina Pawłowska

PhD Candidate, Department of Cultural Anthropology

Room:
Phone:
E-mail: karolina.pavlovska@gmail.com

Office hours:

 

mgr Longin Graczyk

PhD Candidate, Department of Cultural Anthropology

Room:
Phone:
E-mail: 

Office hours:

 

Boaz Yardeni

PhD Candidate, Department of Social Anthropology

Room:
Phone:
E-mail: 

Office hours:

 

thumbnail

mgr Anita Brzyszcz

PhD Candidate, Department of Cultural Anthropology

Room:
Phone:
E-mail: anibrz@amu.edu.pl

Office hours:

 

Netnography, e-folklor, cyberculture,  ethnoliguistics, feminism, stereotypes

Brzyszcz A., Polacy – my lubim kobiety? (A)symetria płci w polszczyźnie na tle innych języków słowiańskich [w:] Słowianie, my lubim kobiety, red. B. Osowski, Poznań 2019. ISBN 978-837-654-47-24

 Brzyszcz A., Kreatywność językowa w zakresie tworzenia form feminatywnych przez użytkowniczki portalu Facebook [w:] Kreatywność językowa w komunikacji internetowej, red. B. Cieśla i K. Burska, Łódź 2019. ISBN 978-83-8142-463-9 eISBN 978-83-8142-464-6

 Brzyszcz A., Przykłady kreatywności językowej w procesie feminizowania współczesnej polszczyzny [w:] Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, red. K. Burska, Łódź 2017. ISBN 978-83-8088-451-9 eISBN 978-83-8088-452-6

Ela Wiejaczka

mgr Elżbieta Wiejaczka

PhD Candidate, Department of Social Anthropology

Room:
Phone:
E-mail: elzbieta.wiejaczka@amu.edu.pl

Office hours:

 

michal_sita

mgr Michał Sita

PhD Candidate, Department of Social Anthropology

Room: 2.14
Phone:
E-mail: michal.sita@amu.edu.pl

Office hours:

 

mgr Zofia Bieńkowska

Research Assistant, Department of Social Anthropology

Room:
Phone:
E-mail: zofia.h.bienkowska@gmail.com

Office hours:

 

I graduated in Ethnology and Cultural Anthropology within the College of Inter-Area Individual Studies in the Humanities and Social Sciences (MISH) at the University of Warsaw. In my Master’s research I explored genocide commemoration and remembrance in contemporary Armenia. Mine main focus was post-memory of Armenian Genocide. Later on my research interests moved toward man-nature relations, the bodily experience and perception of the environment as well as the social dimensions of climate change. In order to understand it better I took up post-graduate studies in Environmental Protection at the Faculty of Biology, at the University of Warsaw.  I am currently doing my PhD at the Doctoral School of Social Sciences of the University of Warsaw and working within the project “Embodying climate change. Transdisciplinary research on urban overheating”.
sdr

mgr Franciszek Chwałczyk

Research Assistant, Department of Social Anthropology

Room:
Phone:
E-mail: franciszek.chwalczyk@amu.edu.pl

Office hours:

 

palo pic

Paloma Yáñez Serrano

Research Assistant, Department of Social Anthropology

Room:
Phone:
E-mail: palo_yase@hotmail.com

Office hours:

 

Paloma Yáñez Serrano is a PhD Researcher in Social Anthropology with Visual Media at the University of Manchester. Her research focuses on labourers’ embodied adaptations to industrial agriculture and changing landscape in Almería, in southern Spain. She is an award-winning independent ethnographic filmmaker and social anthropologist, interested in the methods of adaptation humans develop to address the changing environment, technology and political conflicts. Currently, Paloma is working for the Institute of Anthropology and Ethnology at Adam Mickiewicz University, as part of the EmCliC project „Embodying Climate Change”. In this project, Paloma is responsible for conducting ethnographic research through participant observation and focus groups, in Madrid. She is particularly interested on local manifestations of resilience mechanisms, as well as the networks of support that help communities cope with thermal stress. Website: bigtreecollective.com
Yáñez Serrano, P. and Walley, B. (forthcoming). Raising awareness of climate change creatively through free and accessible community engagement festivals. Special Issue „Climate Praxis”.
Yáñez Serrano, P. (forthcoming). Natures in tension through the adoption of agro-industrial biological control in Western Almeria. Special Issue Building Inclusive Agricultural Value Chains, Journal of Agricultural and Environmental Ethics „POLLEN 2020”.
Yáñez Serrano, P. (2020). Music Videos as a Mode of Resistance in Almería’s Industrial Agriculture. Visual Ethnography, 9(1).
The End of an Era? A Story of Oil Workers. (2020). Dir. Paloma Yáñez Serrano and Benjamin Llorens Rocamora. Energy Ethics project, St. Andrews University. Available at: https://energyethics.ac.uk/art-of-energy/end-of-an-era/
I am waiting for you. (2017). Dir. Paloma Yáñez Serrano. Cross-Language Dynamics. Available at: <http://projects.alc.manchester.ac.uk/cross-language-dynamics/i-am-waiting-for-you/>
Yáñez Serrano, P. (2017). Audiovisual Research Practice in the global era. Visual Anthropology thematic thread, Allegra lab. Published April 17. Available at: < http://allegralaboratory.net/audiovisual-research-practice-in-the-global-era/>
Yáñez Serrano, P. & Llorens Rocamora, B. (2017). City Play: Collaborative Filmmaking with Children. Visual Anthropology thematic thread, Allegra lab . Published April 18. Available at: < http://allegralaboratory.net/city-play-collaborative-filmmaking-with-children/>
Nosso Morro. (2016). Dir. Paloma Yáñez Serrano. Teaching Anthropology/RAI Journal. Available at: < https://www.teachinganthropology.org/wp/multimedia/>
Yáñez Serrano, P. (2015). City Play, Independent cinema. Ciné Woman. WacPress. Available at: < https://issuu.com/wacpress/docs/cin_wom_15-16a_cinema_art/94>
City Play. (2015). Dir. Paloma Yáñez Serrano. Teaching Anthropology/RAI Journal. Available at: < https://www.teachinganthropology.org/wp/multimedia/> and < http://granadacentre.co.uk/project/city-play/> and < https://www.ethnofest.gr/film/city-play/>

„Embodying Climate Change. Transdisciplinary Research on Urban Overheating” (www.emclic.com)

EmCliC is a three-year research project that brings together social anthropology, sociology, climate science, epidemiology, atmospheric physics and novel technology, to understand and demonstrate how people experience climate change on a daily basis.

PI: dr Zofia Boni

mgr Adriana Garbatowska

PhD Candidate, Department of Ethnology

Room: 2.13
Phone:
E-mail: ada.garbatowska@wp.pl

Office hours:

 

_134141_prof._b._linette

prof. Bogusław Linette

Professor Emeritus, Department of Ethnology

Room: 2.26
Phone:
E-mail: 

Office hours:

 

mgr Stanisława Piotrowska

PhD Candidate, Department of Cultural Anthropology

Room: 2.14
Phone: +48 61 829 13 71
E-mail: staszka.piotrowska@gmail.com

Office hours:

Wednesday 09:00-10:30 (MS Teams)

 

The perception of symbolic urban spaces, Urban aktivism, Transformations in local politics in small towns, Construction of local identities, Anthropology of organization, Museology, Accessibility of services and space for people with disabilities

Locality and emotions in the small town’s politics, ​“Our Europe. Ethnography – Ethnology -Anthropology of Culture”, 2017, vol. 5/2016, pp. 063-077.

Po pierwsze empatia! Antropologiczna refleksja o dostępności w kulturze…,​ “Poznański Kurier Społeczny”, nr 2/2016

Miasto dostępne. Pomoc dostępna?, ​“Poznański Kurier Społeczny”, nr 3/2016.

O wspólnym spożywaniu posiłków jako formie budowania i podtrzymywania relacji społecznych na podstawie narracji mieszkańców Poznania i okolic, ​“Etnologika. Poznańskie Studia Antropologiczne”, 2016, nr 1, s. 81-102.

Dubicze Cerkiewne bliżej nieba? Religijność i stosunki międzywyznaniowe w wielowyznaniowej wsi podlaskiej w relacjach jej mieszkańców, “​Ethnographic Archives”, 2016, nr 58, s. 185-193 [współautorzy: Adrianna Siebers, Katarzyna Przepiera].

Tam gdzie spotykają się ludzie, miejsca, wydarzenia. O miejscach pamięci w Dubiczach Cerkiewnych.“​Etnologia”, 2015, [współautorzy: Marta Rudnicka].

Egzotyka tuż za rogiem, czyli o poznańskich restauracjach etnicznych, ​“Etnologia”, 2015, [współautorzy: Katarzyna Przepiera, Kinga Kosikiewicz].

Funkcje dworu i folwarku pańszczyźnianego w przestrzeni gospodarczej oraz społeczno-kulturowej wsi Koszuty, “​Przegląd Wielkopolski” 2013, nr 4, s. 30-34, [współautorzy: Dominika Dudkowska, Martyna Gruszka].

Granty badawcze

2012-2015

Tytuł: Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, prowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie. Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (Polish Ethnological Society, nr 11H 12 026181), Kierownik projektu: prof. Anna Weronika Brzezińska, Funkcja: wykonawca.

Processed with VSCO with m3 preset

dr Mikołaj Smykowski

Assistant Professor, Department of Cultural Anthropology

Room: 2.33
Phone:
E-mail: mikolaj.smykowski@amu.edu.pl

Office hours:

Monday 14:00-15:00

 

mgr Justyna Marcinkowska

PhD Candidate, Department of Cultural Anthropology

Room: 2.13
Phone: 61 829 13 71
E-mail: justyna.marcinkowska123@gmail.com

Office hours:

 

Ewelina_Wojdak_etno

mgr Ewelina Wojdak

PhD Candidate, Department of Cultural Anthropology

Room: 2.13
Phone: 608 791 352
E-mail: ewel.wojdak@gmail.com

Office hours:

 

dr Hannah Wadle

Assistant Professor, Department of Social Anthropology

Room: 2.31
Phone: 61 829 13 83
E-mail: hanwad@amu.edu.pl

Office hours:

Office hours for students:
Wednesday 16:15-17:45 (MS Teams)

 

I earned my PhD in Social Anthropology at the University of Manchester in 2014 with a thesis on tourism encounters, identities and moral communities in the Masurian Lake District, Northeast Poland (Title: ‘The Moral work of Tourismship. Ethnographic Tales of Late Post-Socialism from the Masurian Lake District). I am also a trained Historian.

Publications from my doctoral research concern among others how rural hosts in Masuria deal with growing inequality in domestic tourism and how Western tourists imagine the rural “East”. I discuss local interplays between social and cultural fictions of self and other.

Another aspect of my research are socialist and post-socialist histories of manor houses in former East Prussia: I explore paradigms of (re-)construction, reflect on architectural imaginaries and the social performance of castles, dwell on questions around regimes of ownership and the politics of development. My work on manor houses in late post-socialism contributes to the anthropology of architecture and imagination.

I have further been engaging with sailing cultures and the shifting paradigms of sailing education and “the sailor” in Poland, especially in the Masurian Lake District. My interest with this concerns inter- and intra-generational moral debates in times of commercialization and individualization. I am also looking at cultures of sociality, at questions of elitism, transgression, democracy and citizenship.

In our edited volume “Eden für jeden. Sehnsuchtsorte in Mittel-und Osteuropa von 1945 bis zur Gegenwart”, Historian dr. Bianca Hoenig and I introduce the notion of Sehnsuchtsorte/ Places of Longing. Drawing on our research about tourism mobilities and historical ruptures in Central and Eastern Europe, we propose Sehnsuchtsorte as a new, productive thinking tool for unpacking the complex emotional and geo-political relations between people and places. The book argues for the subversive potential of tourism Sehnsucht, for its capacity to host alternative histories and visions of the future. Since working on this publication, I have become interested in longing and places of longing also in a broader anthropological context, an area that I am currently furthering.

I have published short introductory pieces about virtual reality, sketching and comics in anthropology, and collaborative ethnography.

My work as anthropologist includes creative practice, cultural activism, journalism, writing facilitation and policy advice. I am the initiator and current director of the palace festival STN:ORT and carry out applied projects via my initiative FairerTales.

I have carried out field research in the Masurian Lake District and in Manchester.

Articles and Book Chapters

(Forthcoming 2019) Sailing in Transformation – Ethno-graphic Dialogue (with Jerzy Tyszko). Anthropological Notebooks: Special Issue „Dwelling-on-water“, ed. by Benjamin Bowles, Maarja Kaaristo, and Natasa Rogelja.

(Forthcoming 2019) Die alte „Zęza“: Vom masurischen Mekka für Segler zur raubeinigen Ressource für Tourismuskritik. In: Bianca Hoenig/ Hannah Wadle (ed.): Eden für jeden? Touristische Sehnsuchtsorte in Mittel- und Osteuropa von 1945 bis zur Gegenwart, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

(Forthcoming 2019, with Bianca Hoenig) Einleitung: Über Molwanien nach Eden. Sehnsuchtsorte im östlichen Europa“. In: Bianca Hoenig/ Hannah Wadle (ed.): Eden für jeden? Touristische Sehnsuchtsorte in Mittel- und Osteuropa vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

(Forthcoming 2019) Pałac-in-progress. Re-imagining Landed Estates in Post-East-Prussia, Post-Socialist Tourism Landscapes of Northeast Poland. In Maria Gravari-Barbas/ Nelson Graburn/ François Staszak (ed.): Tourism Fictions, Simulacra and Virtualities. Spatialities of tourism in an era of complexity, London: Routledge.

(With P. Schabe, 2017) Schloss Steinort (Sztynort) – Geschichte und Erhaltung. In: Guido Hinterkeuser/ Klaus-Henning von Krosigk/ Peter Schabe (ed.): Kulturerbe verpflichtet. Zehn Jahre Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (2007-207), Berlin: Lukas Verlag.

(2016) Encountering Tourism in the Masurian Lake District: Locating the Moral Self in the New Rural Poland. In: Journal for Tourism and Cultural Change, Special Issue: “Tourism in Postsocialist Central and Eastern Europe”, ed. by Magdalena Banaszkiewicz/ Nelson Graburn.

(2016) Towards an Anthropology of Virtual and Augmented Realities. Social Anthropology/ Anthropologie Sociale 24(3), 376-378. As part of: Re-Thinking Anthropology: Part Three. Early Career Scholars Forum, (pp. 353-79). Ed. by: Francisco Martínez, with contributions by Mariya Ivancheva, Valerio Simoni, Martin Demant Frederiksen, Livia Jiménez, Laura Hirvi, Kacper Pobłocki, Lili Di Puppo, Damián-Omar Martínez, Perry Sherouse, Alessandro Testa, Ana Gutiérrez, Maria Theresia Starzmann, Hannah Wadle and Vita Peacock.

(with M. Verschaeve) (2014) Tourism and Post-Socialist Heterotopias: Eastern Europe as an Imagined Rural Past. In: Tourism and the Power of Otherness. Seductions of Difference. Ed. by David Picard and Michael Di Giovine, pp. 74-94.

(2012) Von Fragmenten der Ortsintimität zu einem Konzept des performativen deutsch-polnischen Kulturerbes. Ethnographische Nahaufnahmen von Schloss Sztynort/Steinort. In: Paul Zalewski/ Joanna Drejer (ed.): Deutsch-Polnisches Kulturerbe und die Zivilgesellschaft im heutigen Polen, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 142-159.

Edited Book

(Ed., with B. Hoenig) (Forthcoming 2019). Eden für jeden? Touristische Sehnsuchtsorte in Mittel- und Osteuropa vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart. Göttingen: Vandehoeck & Ruprecht.

Ethnofiction Book

(Forthcoming) With Jerzy Tyszko. Przemiany w jeziornym królestwie Neptuna. Ilustrowany dziennik ekspedycji żeglarskiej po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. (Transformations in the Lake Kingdom of Neptune. Illustrated Diary of a Sailing Cruise on the Path of the Great Mazurian Lakes). Wydawnictwo Almapress (tbc.)

Academic Blog Entries

(2017) I swear I saw this (Michael Taussig, 2011): A review by Hannah Wadle. In: Centre for Imaginative Ethnography (ed. Dara Culhane/ Cristina Moretti), URL : http://imaginativeethnography.org/drawings/i-swear-i-saw-this-a-review-by-hannah-wadle/.

 (2016) In One Boat with Komandor Tyszko: Comics, Collaboration, Place-Making, and Knowledge Exchange on the Theme of Postsocialist Transformations of Polish Sailing Tourism. In: Imaginings project. Comics and Ethnography. Blog ed. by Stacey Leigh Piggs and Cristina Moretti, Centre for Imaginative Ethnography. URL: http://imaginativeethnography.org/imaginings/comics/

 (2012) Anthropology Goes Comics. In: Comics Forum, academic blog about research on comics. URL: http://comicsforum.org/2012/02/03/anthropology-goes-comics-by-hannah-wadle/

Policy Reports & Strategy Papers

(2018) Festival Project Report: Learning from Stn:ort 2018: Experiences, Insights, Goals. FairerTales/ Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege Denkmalschutz. 49 Pages. URL: http://stnort.org/wp-content/uploads/2018/12/Report_Stnort_2018_eng.pdf

(2018) “Experiences and Challenges of Aged 50+ Polish Expats in Greater Manchester. Doświadczenia i wyzwania dla Polskich rezydentów po 50-tym rokiem życiu w Greater Manchester.” Policy Research Report based on a collaborative qualitative research project. Ambition for Ageing/ Europia, Manchester. 133 pages.

(2016) Strengthening a Liminal Community. Anthropological Framework for Rethinking University Support Strategies for Early Career Researchers. AHRC-funded Ethnographic Project Report with Strategic Recommendations for the University of Manchester. 28 pages. URL: https://ecrmcr2016.files.wordpress.com/2016/10/strengthening_a_liminal_community_ecr_report_hannah_wadle.pdf

Experiences and Challenges of Aged 50+ Polish Expats in Manchester, Project funded by Ambition for Ageing and Europia Manchester, Project Lead with three Research Assistants (2018)

Witold Pilecki in Lida and Krupowo, Belarus, Project commissioned by author/journalist Jack Fairweather, Regional Research Coordinator and Relationship Manager (2016-2018)

Kronikarz naszych Marzeń – Pałac w Sztynorcie 1947-2017. Oral history and Newspaper Archive Research, TU Dresden, FairerTales, Individual Research Project (2016-2017)

Rethinking University Support Strategies for Early Career Researchers in the UK, AHRC funded project, Individual Research Project (2016)

Tourism, Transformation, and Identity in the Masurian Lake District, funded by German Academic Exchange Service (DAAD), Schroubek-Fond östl. Europa, Deutsches Polen Institut Darmstadt, Doctoral Research (2010-2014)

The Renaissance of the German-Polish Border Region, Co-Funded by German-Polish Youth Association, German Project Coordinator (2009-2010) with Uniwersytet Szczeciński

Memberships to professional organisations

 • European Association of Social Anthropologists
 • International Union of Anthropological and Ethnological Studies
 • Centre for Imaginative Ethnography

Links

 • https://amu.academia.edu/HannahWadle
 • www.fairertales.org
 • www.stnort.org
 • www.sehnsuchtsorte.wordpress.org
 • www.ecrmcr2016.wordpress.org
 • www.iamnotmuchtallerthanashrimp.wordpress.org
iwinska (1)

dr Katarzyna Iwińska

postdoc researcher, Department of Social Anthropology

Room: 2.34
Phone: +48 502389836
E-mail: katarzyna.iwinska@amu.edu.pl

Office hours:

 

Areas: environmental sociology, decision making processes, qualitative methodology, social theory

Her research focuses on environmental sociology: specifically, public perception of energy transition, civil society and civic engagement, local development research, conflict resolutions and consultation processes.

Working papers:

 • Kampas, A, Iwinska, K. Correlating Democracy and Environmental Quality: a Perplexed Relationship (manuscript prepared for submission)
 • Iwińska, K, Witkowska, K., Kraszewska, M. Public attitudes to nuclear power – q-methodology research in Poland (in draft)

Last publications:

 • Iwińska, K, M. Kraszewska, M. Jones (ed.). Widening Interdisciplinary Sustainability Education. Collegium Civitas Press. 2018: https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/Widening-Interdisciplinary-Sustainability-Education-light.pdf
 • Iwińska, X. Bukowska (red.). 2018. Śląsk kobiet: tradycja, aktywność i ekologia. Collegium Civitas Press. [Women’s Silesia: Tradition, Activism and Ecology],https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/Slask-kobiet.Tradycja-aktywnosc-i-ekologia.pdf
 • Iwińska, K, Blicharska, M, M. Tainio, L. Pierotti, A. de Nazalle, Cycling in Warsaw, Poland – perceived enablers and barriers according to cyclists and non-cyclists. “Transportation Research Part A” Volume 113, July 2018, Pages 291-301, ISSN 0965-8564, https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.04.014
 • Iwińska, K, Witkowska, K. 2016. Społeczeństwo obywatelskie w drodze ku podmiotowości… Przypadek polskiej energetyki jądrowej (Civil society on the way to its subjectivity… The case of the nuclear energy development in Poland). „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” 2016: 2 (4) 83-111.
 • Katarzyna Iwińska, Paweł Ruszkowski. 2015. Processes of decision making on energy issues: micro and macro analysis (the case of Poland 2015). “Securitologia” 2015; 22(2) 95–106
 • Chimiak, K. Iwińska (ed.) 2015. “Krajobraz społecznościowy” (Civil Landscape: Poland 2014). Warszawa; Lublin: Polyhemnia
 • Iwińska, K. 2015. “Być i działać w społeczeństwie: dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa” (To Be and To Act in Society: Discussions on Agency). Kraków: NOMOS.
 • Iwińska, K., M. Troszyński. 2014. „Infrastructural investments decision making processes within environmental democracy „, TRANSFORMACJE: an interdisciplinary journal; 1-2 (80 -81).
 • Iwinska K. “Action research – several reflections from the field research in the villages” („Badania w działaniu – kilka refleksji z badań terenowych w sołectwach”)  in: Animacja Życia Publicznego; 2013 (8): 1.
 • Iwinska K. „Good practices of cooperation between the public and non-governmental organizations (using qualitative analysis)” [„Dobre praktyki współpracy między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi (z wykorzystaniem analizy jakościowej)”], (co-author with Mocek, Troszyński, Radiukiewicz) Warsaw, 2012.
 • Iwinska K. (co-ed. Anna Radiukiewicz). “The people are the value of the village – reports from empirical research in Slask province“ [Wartością sołectwa są ludzie…]
 • Iwinska K. (ed.) 2010. “Public consultation processes in infrastructural investments [Konsultacje społeczne w rozwoju inwestycji infrastrukturalnych]. Warsaw: Civitas Press
 • Derwich Przemysław, Katarzyna Iwińska. 2010. “Local community consultations – compulsion or support for investments accomplishment [„Konsultacje społeczne – przymus czy wsparcie realizacji inwestycji?”] in: „Jak projektować i prowadzić działania informacyjno-konsultacyjne na obszarach chronionych?” [“How to plan and how to run informational actions and consultations in protected areas.”]  editors M. Grodzińska-Jurczak and M. Tarabuła-Fiertak, Cracow: published by the Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University
 • Iwińska, K. (ed.) 2010. Professional Manager in the Non-governmental organizations [„Profesjonalny menedżer w NGO”], Warsaw: published by the Collegium Civitas Press.
 • Iwińska, K. (ed.) 2009. Building local partnership -Together for the Region” [Budowanie partnerstw lokalnych – razem dla region!], Warsaw: Collegium Civitas Press
 • Iwińska, K. Conflicts functionality – several remarks on political discourse in the press” [„Funkcjonalność konfliktów?– kilka uwag o dyskursie politycznym w prasie”]– research report from the program on „Tolerance – Counteraction to  Intolerance”, 2009
 • Iwińska, K. 2008. Theory of agency in the American and European sociology [„Theory of agency w socjologii amerykańskiej i europejskiej”] in Recepcja światowej socjologii w Polsce [“View of the world sociology in Poland”] (editors. M. Chałubiński, J. Kilias, K.)

 • 2018-2021 SECURe- Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional Risks – Research Fellow, Adam Mickiewicz University
 • 2015-2017 WISE – Widening Interdisciplinary Sustainability Education – (Erasmus Plus Project Reference 2015-1-PL01-KA203-016621) – coordination (leader)
 • 2016 -2017 – „Ocena krajowych i regionalnych skutków gospodarczych i społecznych programów jądrowych” (Assessment of national and regional economic and social impacts of nuclear programs), in cooperation with ICHTJ (grant no: 3518/IAEA/15/2016/0) – researcher
 • 2016-2017 – “Kobiety jako liderki zmian. Partycypacyjne badania w działaniu w ramach zrównoważonego rozwoju” (Women as agents of change: Participative Action Research within sustainable development)– research leader (Boell Stiftung Funds)
 • 2014-2015 – „Nieodkryty wymiar III sektora. Niezinstytucjonalizowane przejawy społecznikostwa w Polsce (“Undiscovered dimension of the third sector: Non-institutional manifestations of social activism in Poland”) – researcher and research analyst (Fundusz Inicjatyw Obywtaelskich)
 • 2014-2016 EAGLE project “Enhancing education, training and communication processes for informed behaviours and decision making related to ionizing radiation risks” (Euratom, FP7) – consultation group member.
 • 2013-2016 – PLATENSO project „Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastern Europe” (FP7 Grant 605140) – national contact point, national tasks coordinator.
 • 2013 – Participatory Action Research – social research of the local community in the municipality of Mykanów (Kocin Nowy i Kocin Stary) – research coordinator.
 • 2011-2013 – research on social activity in urban space production – social research coordinator (qualitative and quantitative part) in the project: „TAPAS-Transportation, air pollution and physical activities; an integrated health risk assessment programme of climate change and urban policies” (project carried out in cooperation with the Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences)
 • 2011 Action research – local community diagnosis in the project EDEN (communes: Mykanow, Kruszyna and Dabrowa Zielona)- social research coordinator.
 • 2009-2012 „A Model of Co-operation between Public Administration and Non-governmental Organizations. Development and Dissemination of Co-operation Standards.” – coordination and supervision of research, expert and educational activities carried out by Collegium Civitas and participation in the Partners Council.
 • 2009 „Local community consultations on infrastructural investments” (financed by Ecorys, Norwegian Funds) – substantive supervisor on educational program and social research coordinator
 • 2008-2010 „Empowering social/civic skills of elderly women in the multicultural villages of the North-Eastern Poland” – carrying out research financed by Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe- researcher.

Membership:

from 2018 International Sociological Association – member

from 2015 European Sociological Association – member

from 2006 to 2010 European Science Foundation – Steering Committee member in Euroqual programme „Qualitative research in the social sciences in Europe”

from 2004 American Sociological Association – ordinary member
from 2004 Polish Sociological Association – ordinary member  (2009-2011 – member of the Board of PTS in Warsaw)

from 2003 The Social Thought Club „INITIATIVE” (NGO) – co-founder, board member (http://inicjatywy.org/english/ )

maczka

dr Krzysztof Mączka

scientific assistant, Department of Social Anthropology

Room: 2.34
Phone: +48 662 622 414
E-mail: krzysztof.maczka@amu.edu.pl

Office hours:

 

Public and stakeholders participation: public consultations, stakeholders engagement, participatory budgeting Environmental sociology: ecosystem services, Natura 2000 Public policies

 Jeran, A., Mączka, K., Matczak, P., Milewicz, M. (2017). Charakterystyka procedur budżetów obywatelskich w Wielkopolsce. Studia Humanistyczne 16, 43-57

Matczak, P., Bondyra, K., Isański, J. Mączka, K., Nosal, P., Śliwa, P., Wojtokowiak, M. (2017). Społeczny potencjał sołectwa. [w:] red. Gołębiowska, A., Zientarski, B. Sołectwo – studium prawnoustrojowe. Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 85-110

Mączka K. Debata oksfordzka a konsultacje społeczne. 2017. Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki w Lublinie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Matczak,P., Misiewicz, M., Milewicz, M., Mączka, K. (2016). Why Consultations? The public participation in water management and local spatial planning in two Polish cases. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 35, 103-118.

 Chmielewski, P. J., Wysocka, P., Matczak, P., & Krzyżyńska, H. (2016). Connection between ecosystem services of woody plants in the municipality of Czerwonak and administrative decisions on felling trees and shrubs. Ekonomia i Środowisko.

Maczka, K., Matczak, P., Pietrzyk-Kaszyńska, A., Rechciński, M., Olszańska, A., Cent, J., & Grodzińska-Jurczak, M. (2016). Application of the ecosystem services concept in environmental policy—A systematic empirical analysis of national level policy documents in Poland. Ecological Economics, 128, 169-176.

Matczak, P., Jeran, A., Mączka, K., Nowak, M., & Śliwa, P. (2015). Aktywizacja społeczna wspólnot terytorialnych w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza samorządu terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(3), 335-349.

Matczak, P., Maczka, K. & Milewicz, M. (2015). E-partycypacja: zastosowania sondażu internetowego jako narzędzia partycypacyjnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1), 239-256.

Matczak, P., Sadło, M., Mączka, K. (2015). Budżety obywatelskie w województwie wielkopolskim: stan obecny i perspektywy na przyszłość. Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, (3), 26-31.

Mączka, K., & Matczak, P. (2014). Is the Ecosystem Services Concept Useful in Polish Policy Making? Qualitative Analysis of Experts Perception. Ekonomia i Środowisko, (4 (51)), 68-75.

Mączka, K., & Matczak, P. (2014). Sąd obywatelski-aplikacja w warunkach polskich. Przypadek ulicy Umultowskiej w Poznaniu. Samorząd Terytorialny, (1-2), 45-54.

Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional Risks (SECURe) grant Horyzont 2020; contractor; 2018 – present

Itre-es – The impact of institutional framework change on ecosystem services provided by trees/shrubs to local communities; project financed by Polish National Science Center in research scheme OPUS 13), function: contractor, PI: dr hab. Piotr Matczak 01. 2018 – present

Local elites’ reception of social consultation – comparative case study (project financed by Polish National Science Center in research scheme PRELUDE 11), function: PI, 02. 2017 – present

Towards relational forms of using banking services (grant within Santander Universidades), function: contractor, PI: dr Łukasz Rogowski,11.2016-03.2018

LINKing systems, perspectives and disciplines for Active biodiversity GovernancE  (LINKAGE), POL-NOR/2/196105/2013, function: main contractor, PI: prof. Piotr Matczak, 06.2013 – 04. 2016

Transmission of beyond discursive knowledge with reference to the transfer andacquisition of sports skills (project financed from Polish National Science Center in research scheme OPUS 7), function, contractor, PI: prof. Honorata Jakubowska, 2015 –2016

mgr Kamila Grześkowiak

PhD Candidate, Department of Social Anthropology

Room: 2.13/2.14
Phone: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: kamila.grzeskowiak@amu.edu.pl

Office hours:

Monday 9:00-11:00 (MS Teams)
Tuesday 9:00-11:00 (MS Teams)

 

Anthropology of sport Critical security studies Gender studies

2018    Co oznacza kopać jak baba? Kobiety i kobiecość w piłce nożnej [what does it mean to play like a girl. Women and feminity in football], in: Starzyńska-Kościuszko E., Markowski W. (eds.), Kobiecość na przestrzeni wieków tom II [Femininity over the centuries volume II], Olsztyn, s. 117-128.

2015    with Wiśniewski B., Piłka nożna z perspektywy kibiców. Komercjalizacja a tradycja [Football from the perspective of the supporters. Commercialisation vs tradition], in: R. Kossakowski, J. Kurowskiego, J. Nowakowski (eds.), Modern futbol a świat kibiców. Interdyscyplinarne studia nad kulturą kibiców [Modern football and the world of the fans. Interdisciplinary studies on the culture of fans], Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, p. 163-179.

2014    Kto kopie jak baba? Renegocjowanie pozycji kobiet w sporcie na przykładzie piłki nożnej [Who is kicking like a girl? Renegotiating the position of women in sport on the example of football], in: M. Buchowski, M. Z. Kowalska (eds.), Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje Euro 2012 [Not only the ball in the game. Anthropological interpretations of Euro 2012], Poznań: Wydawnictwo Naukowe i Innowacje, Poznańskie Studia Etnologiczne nr. 18, p. 143-161.

2013    Szkoła życia [School of life], in: N. Bloch, A. W. Brzezińska (eds.), Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem [Sztutowo/Stutthof. Somewhere in between beach and camp], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, p. 113-122.

 

Tranlsations:

2014    Polska jako skolonizowany kolonizator. Dyskursy o „europejskości” w związku z Euro 2012 [Poland as a colonized colonizer. Discourses on „Europeanness” in relations to Euro 2012], in: M. Buchowski, M. Z. Kowalska (eds.), Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne -interpretacje Euro 2012 [Not only the ball in the game. Anthropological interpretations of Euro 2012], Poznań: Wydawnictwo Naukowe i Innowacje, Poznańskie Studia Etnologiczne nr. 18, p. 81-107. Translation of an article by Laura Kiel from English to Polish.

2013    with Alejski J., Szczepaniak D., Wiśniewski B., Co się stało z klasą? [What happened to class?], in: „Praktyka Teoretyczna”, 3(9). Translation of an article by Neil Smith from English to Polish.

2012    with Alejski J., Koralewska A., Szczepaniak D., Wiśniewski B. Stosunki klasowe, sprawiedliwość społeczna i polityka różnicy [Class Relations, Social Justice and the Politics of Difference], in: „Praktyka Teoretyczna”, 5/2012. Translation of an article by David Harvey from English to Polish.

Doctoral grant founded by Max Planck Institute for Social Anthropology

Time of realisation: September-December 2018

 

Colour? What colour?: report on the fight against discrimination and racism in football

UNESCO, ESCCA School of Management

Time of realisation: April-May 2015

Position: Junior Researcher

 

Football Research in an Enlarged Europe: Identity dynamics, perception patterns and cultural change in Europe’s most prominent form of popular culture (FREE) – 7FP project (290805)

Department of Ethnology and Cultural Anthropology, AMU, Poznań, Poland

Time of realisation: 2012-201

Position: Junior Researcher

 

Learning from the Past, Teaching for the Future. The Mark and Gail Appel Program in Holocaust & Antiracism Education (TFTF)

The Centre for Jewish Studies, The Canadian Centre for German and European Studies at York University

Time of realization: 2009-2010

Position: Participant

 

Field research:

Sztutowo czy Stutthof? Reportaże z terenu [Sztutowo czy Stutthof? Reportages from the field], 2011.

Memberships:

The European Association of Social Anthropologists (EASA)

Peace and Conflict Studies in Anthropology (PACSA)

Anthropology of Security Network

Deputy Speaker of the AMU PhD Students’ Committee (term of office 2017/2018)

mgr Marta Kluszczyńska

PhD Candidate, Department of Social Anthropology

Room: 2.13/2.14
Phone: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: marta.kluszczynska@amu.edu.pl

Office hours:

 

mgr Karolina Echaust

PhD Candidate, Department of Ethnology

Room: 2.13
Phone: 61 829 13 71
E-mail: ke05@amu.edu.pl

Office hours:

Monday 11:00-12:30 (MS Teams: ke05@st.amu.edu.pl)

 

Environmental anthropology – multispecies relations, ethnography of global connectionsmore than human approachhuman-animal studies, tree-beekeeping, beekeeping in the cultural anthropology context. Tree-beekeeping heritage in the context of the multispecies relations in the cultural anthropology. Cultural Heritage – Tangible, Intangible and Natural – protection of the Cultural and Natural Heritage; tree-beekeeping and beekeeping traditions crafts, beliefs and values. Museum Studies – museum education, folk crafts, folk-art. Urban Anthropology – Urban beekeepers and their bees as a form of protection of the Urban Natural Heritage. Folk-Culture – medicine and hygiene on the village; folk rites and magic in Poland.

Books:

2015 K. Echaust. Wągrowiecki County. Atlas of the Intangible Cultural Heritage of the Greater Poland village. Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.

 

Science article:

2019 K. Echaust, Selected Bee-keeping Magazines in the Context of Political and Social Changes in Poland, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, „Kwartalnik Wieś i Rolnictwo” t. 185, nr 4, DOI 10.7366/wir042019/05, s. 87-108.

Link: http://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/741/kwartalnik-nr-4-185-2019

2019 K. Echaust, Tree Beekeeping in the Context of Cultural Ecology and the Protection of Intangible Cultural Heritage – Reflections after the Research Reconnaissance, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, tom LVIII/2019, s. 159-170. ISSN 2450-5544. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LSE.2019.58.09

Link: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LSE/article/view/27688/23550

2019 K. Echaust [review]. Urszula Szymak, Przemysław Sianko (edited by), Falconry – its influence on biodiversity and cultural heritage in Poland and cross Europe, Białystok: Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Sokolarnia 2016, ss. 339, ISBN 978-83-87026-59-2 „LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN”, s. 433-439.

Link: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/20098/23999

2018 K. Echaust,  Beeswax candle casting tradition on the wheel in Biała near Płock, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, tom IX/2018, s. 77-90.

 

Conference paper:

 2020 K. Echaust Honey bee (Apis mellifera mellifera L.) – a resident of the Home garden. „Zwierzęta gospodarskie i tradycyjne rośliny uprawne w dziedzictwie kulturowym wsi” National Museum of Agriculture and Food Industry in Szreniawa., 2019, s. 80-87.

2018 K. Echaust Beekeeping In Mazovia region In the historical and cultural context. P. Michołap, E. M. Szymański (edited by). „Wybrane aspekty życia pszczół”. Zgorzelec: Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, s. 113-122.

 

Popular science paper:

2019 K. Echaust, Tree-beekeeping past and present, „Kultura Enter. Magazyn Internetowy”, nr  2019/ 03 nr 89.

Link: http://kulturaenter.pl/article/re-tradycja-bartnictwo-dawniej-i-dzis/?fbclid=IwAR0VJ8CbNMnSleePICvBloipS10w_nAfjH3tDEeR4QSBc3985Xkb55EOY7o

2019 K. Echaust, Analysis of the content of the strategy of the Greater Poland Voivodeship for environmental protection, ecology and biodiversity protection „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”, nr 3/2019, s. 65-75.

2019 K. Echaust, V4 Heritage Academy: Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries 2019. Report. „Rocznik 34 Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie”, National Museum of Agriculture and Food Industry, Szreniawa, 2019, s. 211-216.

2013 K. Echaust Social Museums from Wielkopolska and Ziemia Lubuska. „Przegląd Wielkopolski” nr 3 (101). Poznań: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, s. 32-35.

2010 K. Echaust Romanian Roma in Poznań. „Przegląd Wielkopolski” nr 4 (90). Poznań: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, 61-64.

2019 Podkoziołek, Bery, Cymper – living tradition in Greater Poland, MKiDN 02835/18/FPK/DIK Z DNIA 19.09.2018 R. National Museum of Agriculture and Agri-Food in Szreniawa, Ministry of Culture and National Heritage.

2018-2019 Documentation of the intangible cultural heritage of the villages of the northern counties of the Greater Poland Voivodship. MKiDN EBOI: 106893/18. National Museum of Agriculture and Food Industry in Szreniawa, Ministry of Culture and National Heritage.

2013-2015 Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe. Institute of Anthropology and Ethnology UAM. NCN Opus 218958, UMO-2013/09/B/HS3/00624. National Science Centre.

2012-2016 Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej. No:11H 11 026580. National Museum of Agriculture and Food Industry in Szreniawa, Instytucja finansująca: Ministry of Science and Higher Education.

2015 Private cultural center. Research of the changing in culture. Organizator: Ari Ari Foundation in Bydgoszcz, no: EBOI – 45721/13/A1. Instytucja finansująca: Ministry of Culture and National Heritage.

2014 Separate libraries. Ari Ari Foundation in Bydgoszcz, no: EBOI – 45721/13/A1. Ministry of Culture and National Heritage, National Science Centre.

2013 Social Museums, local collections. Dynamics of changes in the cultural landscape. Ari Ari Foundation in Bydgoszcz, no: EBOI – 31822/12/A2. Ministry of Culture and National Heritage, National Centre For Culture

2010-2011 Foreigners in Poland. Cultural heterogeneity of metropolitan centers on the example of Poznań. Institute of Anthropology and Ethnology UAM. No: 2248/B/HO3/2009/36. Ministry of Science and Higher Education.

2009 Together for integration. Diagnosis of the preferences, expectations, and needs of disabled residents of Poznań. Foundation Institute of Research and Development of Social Activity in Poznań. Poznań City Hall, Department of Health and Social Affairs.

2009-2010 Local communities in uniting Europe: the example of Friday Ruska and Sapinta from the Carpathian Euroregion. Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University.

2006-2007 Institutions of culture in the Greater Poland Voivodeship. Institute of Ethnology and Cultural Anthropology in Poznań, University of Adam Mickiewicz University in Poznan.

Membership:

Polish Ethnological Society

European Association for Critical Animal Studies (EACAS)

Volunteering:

2017: Gallery Attendant Volunteer, Museum of Archaeology and Anthropology w Cambridge, United Kingdom.

2017: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland in London, United Kingdom. Student Fellowship 2017.

2016: Collection Care volunteer, National Army Museum in London-Stevenage, United Kingdom.

Academia.edu https://amu.academia.edu/KarolinaEchaust

mgr Alexandra Staniewska

PhD Candidate, Department of Theory and Methodology of Anthropology

Room: 2.13/2.14
Phone: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: alesta@amu.edu.pl

Office hours:

 

26

mgr Elżbieta Sanou

PhD Candidate, Department of Ethnology

Room: 2.13/2.14
Phone: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: elzsta@amu.edu.pl

Office hours:

Tuesday 14:00-16:00

 

DSC_0398

mgr Ewelina Ebertowska

PhD Candidate, Department of Cultural Anthropology

Room: 2.13/2.14
Phone: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: ewelina.ebertowska@amu.edu.pl

Office hours:

Tuesday 9:00-11:00

 

dr hab. Zbigniew Szmyt

Assistant Professor, Department of Cultural Anthropology

Room: 2.32
Phone: 61 829 13 84
E-mail: szmytz@amu.edu.pl

Office hours:

Friday 13:30-15:00

 

prof. UAM dr hab. Bartosz Korzeniewski

Associate Professor, Department of Cultural Anthropology

Room: 2.5
Phone: 61 829 13 63
E-mail: bartek73@amu.edu.pl

Office hours:

 

prof. dr hab. Ryszard Vorbrich

Professor, Department of Ethnology

Room: 2.10
Phone: 61 829 13 68
E-mail: vorbrich@amu.edu.pl

Office hours:

Tuesday 13:00-14:00 (MS Teams)
Wednesday 14:00-14:30 (MS Teams)

 

African studies: traditional African cultures, ethnic and social structure, ethnic and social processes, development and cultural change, tribal and post-tribal societies.

Africans in Poland and Europe: new types of identities

Berber Studies (Amazighe): ethnogenesis (endo- and exonyms), social structure, empowerment of Berber culture and language.

Islamic culture: Muslims in Europe, Polish-Lithuanian Tatars.

Political anthropology: chefdom, „early” states, tribalism and detritalisation, politicalization of politics.

Economic anthropology: tribal and peasant economic systems.

Development anthropology: development industry and „indigenous” conceptualizations of development, culture/cultures and perspectives of rationality.

Visual anthropology: cultural competences versus visual competences, photography as a text, ethnographic film.

The main areas of field research: Benin, Belarus, Burkina Faso, Cameroon, France Ivory Coast, Lithuania, Mali, Morocco, Poland, Senegal

„Sorghum Wealth ” versus „Money Wealth,” or the Hybrid Nature of Post-tribal Economies, “Hemispheres. Studies on Cultures and Societies”, vol. 28 (2013), s. 5-14 [ISSN 0239-8818]

Film etnograficzny – od wizualnej prezentacji do wizualnego dialogu, (w:) D. Skotarczak (red.), Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, Wydawnictwo Poznańskie 2015, s.247-263 [ISBN 978-83-7976-258-3]

Bierny beneficjent versus lokalny partner projektów rozwojowych w Afryce, w: W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan dziedzictwo przeszłości, Pelplin: Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW 2015, s. 231 – 256 [ ISBN 978-83-65224-90-3]

 „Plemię obywatelskie” a monarchia szaryfijska. Instytucjonalizacja i etatyzacja rozwoju we współczesnym Maroku, w: Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzogeniczne aspekty. Etniczność-kultura-religia, red. Arkadiusz Żukowski, Forum Politologiczne t. 18, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM, 2015, s. 29-52, [ISBN 978-83-89559-60-9]

Perspektywa antropologiczna w badaniach nad rozwojem (w kontekście projektów rozwojowych) [w] Tożsamość i efektywność:: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju, red. Katarzyna Jarecka-Stepien i Aleksander Surdej, Toruń 2016, wyd. Adam Marszałek, s. 47-68,[ISBN: 978-83-8019-542-4

Trzy wymiary organizacji społeczno-politycznej Nuerów, (red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek) , Sudan wojna, polityka, uchodźcy, Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum, 2016, s. 185-200 [ISBN 978-83-7823-832-4]

Afrykanie – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, [w:] Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe. Red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 489-564 [ISBN 978-83-232-3069-4]

Berberowie – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, [w:] Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe. Red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 565-602 [ISBN 978-83-232-3069-4]

Afrykanie i ich obecność w Europie „Studia migracyjne”, . 2 (164)/2017, s. 95–119 [ ISSN: 2081-4488]

Ziomkostwo – grupa pierwszego wyboru w przestrzeni rozwoju. Na przykładzie organizacji pozarządowych w Mali, (w:) L. Buchalik, J. Różański, Ex Africa semter aliquid novi, t. IV, Kraków-Żory 2017 (Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Muzeum w Żorach, s. 38-54          [ISBN 978-83-948294-1-4]

Saqaliba. Słowianie w średniowiecznym Maroku, (w:) B. NDiaye, I. A. NDiaye (red.) Afryka – Europa Śwodkowo-Wschodnia. Historia relacji, stan badań i perspektywy rozwoju, Olsztyn: UWM, 2017,11-24 [IS BN 978-83-65171-69-6]

Land and the envinment versus customary and statute laws. Environmental and political pressures on the Daba of northen Cameroon, (w:) W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, “Collecta Sudanica”, Fuguil-Warsaw 2017, s 31-50  [ISBN 978-83-8127-003-8]

Afrykanie we Francji jako podmiot i przedmiot badań. Czyli jak kultura i procesy adaptacyjne emigrantów kształtują wizje świata emigrantów i antropologów, w: A. Żukowski (red.), „Afryka i świat a problem  migrantów i uchodźców”, Olsztyn: UWM, 2017, s. 111-132 [ISBN 978-83-89559-97-5]

Kamerun północny – laboratorium polskiej afrykanistyki antropologicznej (w:) W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan. Polska a strefa Sudanu, Peplin: Berbendinum 2017, s. 91-124 [ISBN 978-83-8127-035-9]

A passive beneficiary versus a local partner of development projects. Conceptualization and adaptation strategies in the field of development cooperation among African local communities. (Comparative study) (2010-2013)

Socio-cultural identification of foreigners (2013-2016)

Saqaliba. In the footsteps of Slavs in the Maghreb (2016)

Amazighe – land from the Bible and Hollywood (research and educational project) (2016-2017)

Metisées from Senegal as an example of trans-racial and trans-cultural society (2016-2020)

prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

Professor Emeritus, Department of Ethnology

Room: 2.26
Phone: 61 829 13 78
E-mail: alpoz@amu.edu.pl

Office hours:

 

Ph.D., Dr. habil., fellow of the Polish Academy of Sciences, professor emeritus of anthropology, born in 1943 in the Lower Silesian village of Dąbrowa Górna (Ober Dammer), near town of Lubin. He studied ethnography at the Adam Mickiewicz University in Poznan, especially Latin American issues, under the supervision of professor Maria Frankowska, the founder of Polish Americanistic studies. After graduation in 1965, he worked at the Institute for the Western Affairs and then started his doctorate studies, completed in 1974 at the same university. In 1982 he got the higher doctorate (Doctor Habilitatus) at the Institute of Archaeology and Ethnology (one of the research center of the Polish Academy of Sciences) in Warsaw. He worked for this institution for many years as a researcher and at the same time for the Poznań university as an academic teacher. In 1992 he achieved the highest academic rank in Poland – the title of State professor,  awarded by the President.

He mastered his anthropological competences in Spain, Germany, Russia, but mostly in the U.S.A, where he was twice affiliated with the University of Minnesota (as a grantee of Kosciusko Foundation and Fulbright Foundation), and with University of Chicago (as a grantee of American Council of Learned Societies.  In 2007 he was elected to the Polish Academy of Sciences (PAN), and in 2010 he also became the fellow of the Polish Academy of Art and Sciences (PAU). In the period between 1993-2007 he served as a chairman of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the University of Poznan. After his retirement in 2013, is still active in the life of academia and functions at the university as a professor emeritus. He has promoted 15 doctors,  published a couple of books as author and editor, as well as many articles and chapters. He has been for several years the chairman of the Committee of Ethnological Sciences, at the Polish Academy of Sciences (the highest official representation of anthropologists and ethnologists in the country).

His research interest embraces a few different fields: ethnicity and migration studies (including Polish diaspora), history of ethnology and anthropology (Polish experiences mostly), and the main area – Latin American studies (studies of native peoples of the Andes). He carried out field works in the United States, Kazakhstan, Peru, Bolivia, Ecuador and Chile. He was decorated with the Golden Cross of Merit (2014), and Gold Medal for Long-standing Service (2011). His more detailed academic biography and list of research achievements has been presented in a jubilee volume (Ethnos and Potentia) published in 2013, as well as in the documentary movie released in 2015 as part of the cycle “Outstanding University People” .

prof. Elżbieta M. Goździak

Visiting Professor, Department of Social Anthropology

Room: 2.34
Phone: 61 829 1386
E-mail: emg27@amu.edu.pl

Office hours:

 

Migration studies: forced migration and political refugees, immigrant integration in North America and Europe, child and adolescent migrants, contested childhoods, Polish migration within Europe, migration of healthcare and social care workers, human trafficking;

Medical anthropology: refugee and migrant mental health, medicalization of human suffering, health disparities, refugees and migrants’ access to health care;

Methodological approaches: participatory action research, ethnographic interviews, focus groups, mobile and multi-sited ethnography, research ethics;

Applied anthropology: evaluation of migration policy and programs, monitoring and evaluation of programs for survivors of human trafficking;

Books

Children and Forced Migration: Durable Solutions during Transient Years. Palgrave. 2017. (Editor, with Marisa O. Ensor)

Contested Childhoods: Growing Up in Migrancy. Springer Publishing. 2016. (Editor, with Marie Louise Seeberg)

Trafficked Children and Youth in the United States: Reimagining Survivors. Rutgers University Press. 2016.

Special issues

Polish Migration after the Fall of the Iron Curtain. Special issue of International Migration. 2015. Volume 52 Number 1 (Editor)

Book chapters

Of Will or Force? Contesting Assumptions about Child Trafficking. In Marie Louise Seeberg and Elzbieta M. Gozdziak (eds.) Contested Childhoods: Growing Up in Migrancy. New York: Springer Publishing. 2016.

Data Matters: Issues and Challenges for Research on Trafficking. In Molly Dragiewicz (ed.) Global Human Trafficking. Critical Issues and Contexts. London and New York: Routledge 2015.

Dreams Deferred: The Effects of Undocumented Status on Latino Youths’ Education and Livelihoods. In Lois Lorentzen (Ed.) Hidden Lives and Human Rights in the United States: Understanding the Controversies and Tragedies of Undocumented Immigration. ABC-CLIO 2014.

Empirical Vacuum: In Search of Research on Human Trafficking. In Rosemary Gartner and William McCarthy (eds.), The Oxford Handbook on Sex, Gender, and Crime. Oxford University Press: 2014.

Global Trends, Local Outcomes: Globalization and the Foreign-Born Temporary Labor Force in the Shenandoah Valley Apple Industry. In David Griffith (Mis)managing Migration Guestworkers’ Experiences with North American Labor Markets. SAR Press: 2014 (with Micah N. Bump and B. Lindsay Lowell)

Peer reviewed journal articles

Theorizing Polish migration across Europe: Perspectives, concepts, and methodologies. 2016. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa (Nationalities Affiars. New Series). 48: 106–127 (with Marek Pawlak).

Sukces czy porażka? O Polakach powracających “z życia na ulicy” w Wielkiej Brytanii. 2016. Studia migracyjne 2(60): 97-118 (with Izabela Czerniejewska)

Biała emigracja: Variegated Mobility of Polish Care Workers. 2016. Social Identities 22(1): 26-43.

To Dream or Not to Dream. The Effects of Immigration Status, Discrimination, and Parental Influence on Latino Children’s Access to Education. Migration Studies 2(3): 392-414 November 2014

Aiding defeated migrants.” International Migration 52(1): 87-99. January 2014 (with Izabela Czerniejewska)

Misconceptions about human trafficking in a time of crisis. Forced Migration Review 45: 58-59. February 20014 (with Alissa Walter).

Empirical Vacuum: In Search of Research on Human Trafficking.” In Rosemary Gartner and William McCarthy (eds.), The Oxford Handbook on Sex, Gender, and Crime, Oxford University Press 2014.

Migration for welfare: nurses within three regimes of immigration and integration into the Norwegian welfare state. January 1, 2016-December 31, 2019. Funder: Research Council of Norway.

Mobile Lives, Immobile Realms? Female Mobility Between Poland and Norway. October 1, 2015-September 30, 2018. Funder: Polish National Science Foundation.

Trafficking Survivors Return Home: An Exploratory Study. September 1, 2014-January 31, 2016. Funder: National Science Foundation. (Primary Investigator).

Facilitating Local Integration of Central American Unaccompanied Children and Adolescents. June 1-December 31, 2014. Funder: J.M. Kaplan Fund. (primary Investigator)

Stop Girl Trafficking: Evaluation of an Anti-Trafficking Program in Nepal. May 1, 2013-December 31, 2013. Funder: Humanity United. (Primary Investigator).

After Rescue: Evaluation of Strategies to Stabilize and Integrate Adult Survivors of Human Trafficking into the United States. January1, 2013-December 31, 2014. Funder:  National Institute for Justice (NIJ), US Department of Justice. (Primary Investigator).

Urban refugees in Malaysia. June 2013-December 2014. Funder: Georgetown University. (primary Investigator).

AWARDS AND HONORS

2017                Fulbright Senior Specialist (Slovenia, December 2018)

2017                Faculty Fellow, Center for Social Justice, Georgetown University

2016                George Soros Visiting Chair, Central European University, Budapest

2015                MISOCO Scholar (Teaching scholarship in Bilbao May 2015)

2015                Fulbright Senior Specialist grant (Thailand and Indonesia)

2011/12            Doyle Faculty Fellow 2011-2012

2008                Fulbright four-months research grant; Poland;

2006                Fulbright Senior Specialist grant in Anthropology; Poland;

2006                Fellow, Bellagio Dialogue on Migration

2003                Special Recognition Award, Georgetown University

2000                US Department of Health and Human Services Secretary’s Award for Distinguished Service

EDITORIAL ACTIVITIES

Editor-in-Chief: International Migration (2004-2014)

Editorial Board: Central and Eastern European Migration Review; Lud; Przeglad Polonijny; Journal of Human Trafficking

Manuscript Reviewer:  Journal of Refugee Studies; Georgetown Journal of International Affairs, Medical Anthropology Quarterly, International Criminal Justice Review, Contemporary Social Science, Criminology & Public Policy, Lud, Studia Teologiczne.

Research Grants Reviewer: National Science Foundation; Polish National Science Foundation.

COMMITTEES

Georgetown University Institutional Review Board (IRB)—Vice-Chair

PROFESSIONAL MEMBERSHIP

International Association for the Study of Forced Migration (IASFM), Board Member

American Anthropological Association (AAA), Member

Committee on Refugees and Immigrants (CORI), Executive Committee Member

Society for Urban, National, and Transnational Anthropology (SUNTA), Past Secretary and Contributing Editor

Society for the Anthropology of North America (SANA), Member

Society for Medical Anthropology (SMA), Member

Society for Applied Anthropology (SfAA), Fellow

MEDIA

We call them DREAMEers. Film made by the Georgetown University Students majoring in Film and Media, May 2018. link 

Interview at the Central European University (CEU) in Budapest, Hungary. Fall 2016 Link

Kalina Olejniczak in conversation with Elżbieta M. Goździak i Izabella Main on the conference on Rethinking Forced Migration, Radio Merkury, 10.07.2016

LINKS

https://www.elzbietagozdziak.com/

https://elzbietagozdziak.wordpress.com/

https://georgetown.academia.edu/ElzbietaGozdziak

https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta_Gozdziak

https://twitter.com/egozdziak?lang=en

mgr Joanna Dworzecka

PhD Candidate, Department of Ethnology

Room: 2.13/2.14
Phone: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: adworzecka@wp.pl

Office hours:

Wednesday 12.30-14.30

 

prof. UAM dr hab. Jacek Schmidt

Associate Professor, Department of Ethnology

Room: 2.15
Phone: 61 829 13 91
E-mail: jschmidt@amu.edu.pl

Office hours:

Wednesday 12:15-13:30

 

prof. UAM dr hab. Adam Pomieciński

Associate Professor, Department of Cultural Anthropology

Room: 2.7
Phone: 61 829 13 65
E-mail: adpom@amu.edu.pl

Office hours:

 

prof. UAM dra hab. Agata Stanisz

Associate Professor, Department of Social Anthropology

Room: 2.28
Phone: 61 829 13 80
E-mail: stanisz@amu.edu.pl

Office hours:

Monday 10.45-12.15 (MS Teams)

 

Dr Agata Stanisz received her Ph.D. in ethnology and cultural anthropology from Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Currently she is an assistant professor in the Section of Contemporary Cultural Studies and a member of the Laboratory of Audiovisual Anthropology at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznań. She is a field researcher and fieldrecordist as well as a committed photographer, blogger and spokesperson for the idea of the Free Culture Movement.

Research Interests: anthropology of transport, road studies, multisite and mobile ethnography; de-visualizing research methods (anthropology of senses especially anthropology of sound); acoustemology and field recording (audioethnography); kinship studies; material culture; cyberanthropology; emotions and fieldwork; visual ethnography

Research Areas: Western Europe, Poland

Tractor unit acoustemology. Sounds of a dwelling on the road, “Mobile Culture Studies. The Journal” 2017, vol.3, pp. 53-76. DOI 10.25364/08.3:2017.1.4.

Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a „starą dwójką” [Mobile modernizations. Between Motorway of Freedom and „old two”], Warszawa: Książka i Prasa, 2017, ss. 436. [wspólnie z Waldemarem Kuligowskim]

Field recording jako metoda etnografii poprzez dźwięk [Field recording as method of sonic ethnography], „Przegląd Kulturoznawczy” 2017, nr 31(1). DOI: 10.4467/20843860PK.17.001.6930.

Mobilność mimochodem czyli przydrożne społeczności i strefy przepływu. Praktyczne zastosowanie „paradygmatu nowych mobilności” [Mobility by the Way or Roadside Societies and Zones of Flow. Practical Usage of the “Paradigm of New Mobilities”], „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 2016, nr 43(3), s. 213–226. DOI 10.4467/22999558.PE.15.017.4877

Three square meters. About fieldwork on the road and experience of total intimacy, [w:] Cultures of Motorway. Localities through Mobility as an Anthropological Issue, Poznańskie Studia Etnologiczne, t. 19. Red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: Wydawnictwo TIPI, 2016, pp. 47-68. [pdf]

Cultures of Motorway. Localities through Mobility as an Anthropological Issue, Poznańskie Studia Etnologiczne, t. 19. Red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: Wydawnictwo TIPI, 2016, pp. 200. [pdf]

Regimes of logistics, pauses in the flow, stillness in (near) industrial non-places and mobility infrastructure, “Studia Humanistyczne AGH” 2015, vol. 14, no. 4, pp. 73-86.
DOI: http://dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.4.73-86.

On the Road: Polish Modernization from the Perspective of the Anthropology of the Motorway, [w:]: Rethinking Ethnography in Central Europe. Red. H. Cervinkovam M. Buchowski, Z. Uherek Zdeněk, New York: Palgrave Macmillan, 2015, pp. 175-194 [wspólnie z Waldemarem Kuligowskim].

Rodzina made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego  [Family made in Poland. Anthropology of kinship and family life], Poznańskie Studia Etnologiczne nr 16, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013. [pdf]

Ruchome miejsca i etnografia translokalności [Moving places and an ethnography of translocality], „Tematy z Szewskiej” 2012, nr 2(8), s. 7-18. [pdf]

Transport industry: between regimes of logistics and agency (since 2011). Website.

Moving modernizations. The Influence of the A2 Motorway on the Local Cultural Landscape (2014-2017). Website.

Józef Burszta Digital Achive – digitalization and sharing of archival materials (since 2014). Website.

Exhibition: 100 photographs on 100th birthday of prof. Józef Burszta (2014). Website.

dr Jan Lorenz

dr Jan Lorenz

Assistant Professor, Department of Social Anthropology

Room: 2.29/2.46
Phone: 61 829 13 81
E-mail: jan.lorenz@amu.edu.pl

Office hours:

Wednesday 15.00 - 16.00 (MS Teams)
Friday 11.00 - 12.00 (MS Teams)

 

My ethnographic research, writing and creative work encompass a wide spectrum of topics, but boil down to fundamental questions about human (and non-human) condition within and beyond its specific instantiations. Much of my work in the last decade, looked at from that perspective, explored transitions between states of being, subjectivities and the boundaries of otherness. I have written about self-formation in communal and personal projects of religious conversion and ethnoreligious “revival” and explored how people adopt and adapt to ethical and legal obligations in attempts to transform themselves. While I understand and approach anthropology of religion as a field requiring a wide perspective and competences, a substantial part of my ethnographic research focused on people embracing or converting to Judaism. That in turn involved engaging with the religious context in a wider perspective, primarily that of Catholicism and Evangelical Christian denominations that many of the converts grew up in or belonged to. My research interests and inquiries also encompass contemporary Buddhism as well as the religious and ethical dimensions of new technologies. Another field of my inquiry and output, close to my methodological commitment to multi-modal anthropology, is the interrelated topics of sensory perception, materiality and corporeality. In that respect I have done research on experimental media art, and engaged with these dimensions of existence and experience in my ethnographic films and audio-visual projects. I am a member of the Commission on Visual Anthropology of the IUAES.   I am particularly interested in supervising theses on the following topics:
 • anthropology of religion
 • anthropology of ethics
 • subjectivity and self-formation
 • anthropology of science, technology and society (artificial intelligence, robots and automatons, virtual worlds),
 • anthropology of the senses and of materiality
 • anthropology of belonging and relatedness
 • visual anthropology
 • art

2021, Tactics of Transformation: Self-formation and the Multiplicity of Authority in Polish Conversions to Judaism. In Rules and Ethics: Global perspectives from anthropology and history, edited by Morgan Clarke and Emily Corran, 169-189, Manchester: Manchester University Press.

2021, „The sound exists only in your own body”. Sensory approximation of visual and aural impairment in media art projects. Visual Anthropology 34(1).

2021, Being and Becoming. Polish Conversions to Judaism and the Dynamics of Affiliation. In Polin: Studies in Polish Jewry Vol. 33: Jewish Religious Life in Poland since 1750, edited by Ada Rapoport Albert and Marcin Wodziński, 425-437, Liverpool: Liverpool University Press.

2018, “Belief.” In Oxford Bibliographies in Anthropology, edited by John Jackson. New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/OBO/9780199766567-0190

2016, Polish newcomers to Jewishness: A reflection in the wake of the revival. In Becoming Jewish: New Jews and Emerging Jewish Communities in a Globalized World, edited by Netanel Fisher and Tudor Parfitt, 167-184. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2016, Shades of closeness. Ontologies of belonging and becoming in a contemporary Jewish Community in Poland. In Boundaries, Identity and Belonging in Modern Judaism edited by Maria Diemling and Larry Ray, 63–75, Abingdon, Oxon: Routledge.

2015, Counting as one. Moral encounters and criteria of affinity in Polish Jewish congregation. HAU: Journal of Ethnographic Theory 5(2): 51-81.

2011, Życie w miejscu śmierci. Muzeum/Obóz Stutthof w świetle doświadczenia I percepcji jego współczesnych mieszkańców. In Sztutowo czy Stutthof. Oswajanie krajobrazu kulturowego edited by Łukasz Banaszek and Magdalena Wosińska, 173–87, Sztutowo: Muzeum Stutthof w Sztutowie. [Life in a place of death. Museum/Camp Stutthof in the experience and perception of its contemporary inhabitants. In  Sztutowo or Stutthof?  The taming of the cultural landscape.]

2007, ‘Blizny od gwoździ. Haitański zombie jako idiom kulturowy i metafora traumy.’ Kultura i Społeczeństwo 51(4): 101–17. [The nail scars. Haitian zombie as a cultural idiom and the metaphor of trauma.]

2017, A co-investigator in the “Visualising the Invisible: Using visual ethnography to explore extra-institutional activism of migrants and ethnic minorities” visual anthropology project funded by British Academy/Leverhulme (with Dr Piotr Goldstein (PI), University of Manchester)

2014, Becoming Oneself, Becoming Another: Conversion to Judaism in contemporary Poland. Postdoctoral Fellowship, Centre for Jewish Studies, University of Manchester

2013, Informal Jewish education in Poland and creative practice with visual media, Centre for East European Language–Based Area Studies Research Internship (participatory video project and film workshop)

2008, „Relentless dybbuk. The loss, the memory and the revival of Jewish life in post-socialist Poland” Doctoral Fellowship

Ethnographic films

 

2019     Active (citizen), 30 min, in collaboration with Dr Piotr Goldstein

Awards:

 • Best Short Documentary, Capital Filmmakers Festival Berlin 2021
 • Special Prize, Green Montenegro International Film Festival 2021

Selected screenings (including official selection at film festivals):

 • Ethnografilm Festival 2022 (confirmed)
 • 14th International Kuala Lumpur Eco Film Fest
 • Capital Filmmakers Festival Berlin 2021
 • Green Montenegro International Film Festival 2021
 • 8th International Documentary Festival of Ierapetra 2021
 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies 2021 Convention Film Programme
 • SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) Audiovisual Programme 2021
 • The Festival of Romani Film „AKE DIKHEA?” 2020
 • Kratovo Ethnographic Film Festival 2019
 • Film Programme, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences Inter-Congress 2019

 

2014     Passage, 45 min., Granada Centre for Visual Anthropology, University of Manchester

Selected screenings (including official selection at film festivals):

 • Nordic Anthropological Film Association Ethnographic Film Festival 2015
 • British Association for Jewish Studies Annual Conference, 2013 (pre-premiere)

 

2009     Star, 25 min., Granada Centre for Visual Anthropology, University of Manchester

prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka

Professor Emerita, Department of Cultural Anthropology

Room: 2.6
Phone: 61 829 13 64
E-mail: danagaw@amu.edu.pl

Office hours:

 

Danuta Penkala-Gawęcka received her Ph.D. and doctor habil. degrees in ethnology and cultural anthropology from Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. She works as Associate Professor at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the same university. She specialises in medical anthropology and is one of the founders of this sub-discipline of socio-cultural anthropology in Poland. She conducted fieldwork in Central Asia (Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan) and Poland. Between 2007-2016 Danuta Penkala-Gawęcka was Editor-in-chief of the oldest Polish journal of ethnology and socio-cultural anthropology “Lud” (“People”) founded in 1895. Since 2016 she has been active as a member of the expert advisory group working on the “Cultural Contexts of Health” project established by WHO, Regional Office for Europe. She has organised the Medical Anthropology Research Group at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology. Research interests: medical anthropology; Central Asian studies; anthropology of kinship; medical pluralism; complementary and alternative medicine; health and illness; healthcare-seeking strategies and practices; shamanism and spiritual healing; healing and religion; Islam in Central Asia; kinship, marriage and family in Central Asia. Research areas: Central Asia, Poland.

Shamans, Islam and the State Medical Policy in Post-Soviet Kazakhstan and Kyrgyzstan, w: The Shamaness in Asia. Gender, Religion and the State, red. Davide Torri, Sophie Roche, London-New York: Routledge 2020, ISBN: 9780367279325, 103-132: https://www.routledge.com/The-Shamaness-in-Asia-Gender-Religion-and-the-State/Torri-Roche/p/book/9780367279325

Legitimacy and Authority of Complementary Medicine Practitioners in Post-Soviet Kyrgyzstan. The Role and Use of Tradition, “Rocznik Orientalistyczny” 70: 1, 2017, p. 20-32. http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117010/edition/101716/content

Antropologia medyczna w działaniu. Na przykładzie projektu “Cultural Contexts of Health” realizowanego przez Światową Organizację Zdrowia [Medical Anthropology in Action. On the Example of the Project  ”Cultural Contexts of Health” Implemented by WHO]. In: Colloquia Anthropologica II, ed. J. Jasionowska, K. Kaniowska, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2017, s. 147-165.

The Role of Women in Health-seeking Strategies and Practices in Post-Soviet Kyrgyzstan. In: The Family in Central Asia. New Perspectives, ed. S. Roche, Islamkundliche Untersuchungen Bd 332, Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2017, p. 184-204.

Risky Encounters with Doctors? Medical Diversity and Health-related Strategies of the Inhabitants of Bishkek, Kyrgyzstan, “Anthropology and Medicine” 23: 2, 2016, s. 135-154. DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582.

The Way of the Shaman and the Revival of Spiritual Healing in Post-Soviet Kazakhstan and
Kyrgyzstan
, „Shaman. Journal of the International Society for Shamanistic Research” 22: 1-2, 2014, p. 35-59. http://hdl.handle.net/10593/11369

Niepewność, ryzyko, zaufanie. System opieki medycznej i jego reformy w postsowieckim Kirgistanie a strategie zdrowotne mieszkańców Biszkeku [Uncertainty, Risk, and Trust. Reforms of Healthcare System in Post-Soviet Kyrgyzstan and Health-seeking Strategies of the Inhabitants of Bishkek],  „Etnografia Polska” 58: 1-2, 2014, p. 135-157. http://rcin.org.pl/Content/59892/WA308_77175_P327_niepewnosc-ryzyko_I.pdf

Mentally Ill or Chosen by Spirits? ’Shamanic Illness’ and the Revival of Kazakh Traditional Medicine in Post-Soviet Kazakhstan, “Central Asian Survey” 32: 1, 2013, p. 37-51. DOI: 10.1080/02634937.2013.771872. http://hdl.handle.net/10593/14276

„Maladies populaires” et médicine complémentaire en Cachoubie, “Ethnologie française” 40: 2, 2010, 295-304. DOI: 10.3917/ethn.102.0295. https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2010-2-page-295.htm

Antropologia medyczna dzisiaj: kontynuacje, nowe nurty, perspektywy badawcze [Medical Anthropology Today: Continuities, New Directions, Research Perspectives]. In: Socjologia i antropologia medycyny w działaniu [Medical Sociology and Medical Anthropology in Action], ed. W. Piątkowski, B. Płonka-Syroka, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008, p. 219-241.

Medycyna komplementarna w Kazachstanie. Siła tradycji i presja globalizacji [Complementary Medicine in Kazakhstan. The Force of Tradition and Pressure of Globalisation], Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 23, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006.

Korean Medicine in Kazakhstan: Ideas, Practices and Patients, „Anthropology and Medicine” 9: 3, 2002, p. 315-336. DOI: 10.1080/13648470216338. https://www.academia.edu/2383152/Korean_medicine_in_Kazakhstan_ideas_practices_and_patients

Wybrańcy duchów, czyli jak zostać szamanem. Na przykładzie ujgurskiej szamanki z Kazachstanu [Chosen by Spirits or How to Become a Shaman. The Example of an Uighur Shaman Woman from Kazakhstan], „Lud” 85, 2001, p. 153-191. http://hdl.handle.net/10593/11368

Medycyna tradycyjna w Afganistanie i jej przeobrażenia [Traditional Medicine in Poland and Its Transformations], Prace Etnologiczne vol. 12, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1988.

Medical Pluralism in Afghanistan: Conflict Between, Coexistence or Integration of Various Medical Systems?  In: Poland at the 12th Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, ed. S. Szynkiewicz, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988, p. 235-247.

Health, Illness and Healing in Contemporary Kyrgyzstan. Concepts of Health and Illness, and Healthcare-Seeking Strategies of the Kyrgyz in the Conditions of the Urban Medical Pluralism.
Funded by the National Centre of Science, 2011-2014.

Organisation and leadership of the Medical Anthropology Research Group at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznań (since 2017).

Membership in the expert group invited to the international project „Cultural Contexts of Health and Well-Being”, World Health Organization, Regional Office for Europe (2015-2019).
http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/cultural-contexts-of-health

Membership in the Follow-Up Committee of the international project CREACTIVE (Collaborative REsearch on ACute Traumatic brain Injury in intensiVe care medicine in Europe) (2013-1018). The project is funded by the European Commission under the Seventh Framework Programme. It covers also socio-cultural aspects of the rehabilitation from TBI.

http://creactive.marionegri.it/

 

Editorship of the journal “Lud” (“People”) – 2007-2016.

Project  Ethnological Dictionary (ed. 1987) – participation in preparing and editing of the first Polish dictionary of  ethnological and anthropological terms, under the direction of Zofia Staszczak (1980-1985).

Ethnological Expedition to Afghanistan (1976) – participation in organising the expedition (1973-1976) and conducting ethnographic fieldwork in central and northern Afghanistan.

Atlas of Language and Folk Culture of Greater Poland Region – participation in the research group directed by Zenon Sobierajski (Department of Polish Language, Adam Mickiewicz University) and Józef Burszta (Chair of Ethnography, Adam Mickiewicz University) (1972-1982).

 

https://amu.academia.edu/DanutaPenkalaGawecka

https://www.researchgate.net/profile/Danuta_Penkala-Gawecka

mgr Ewa Nowak

Specialist, Office

Room: 2.17
Phone: 61 829 13 76
E-mail: etnolo@amu.edu.pl

Office hours:

everyday 7:30-15:30

 

Z wykształcenia mgr administracji. Od ponad 10 lat w IEiAK odpowiada za sprawne funkcjonowanie Sekretariatu. Reprezentant pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Radzie Instytutu i Wydziału.

Hobby to: dobra książka oraz florystyka

 

prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak

Associate Professor, Department of Ethnology

Room: 2.9
Phone: 61 829 13 67
E-mail: kasiamar@amu.edu.pl

Office hours:

Monday 10:30-12:30
Tuesday 11:00-12:20

 

Anthropology of Folk Religion; the creation and functioning of places of worship; sanctuaries and pilgrimages; Judaism Cultural memory studies; transfer of knowledge between generations; cultural animation Ethnography of Poland: folk art, unprofessional art, rituals and their transformations, desirable and undesirable cultural heritage

Sztuka ludowa w badaniach Tadeusza Seweryna, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. W. Dohnal, W. Kuligowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 137-142.

Oblicza małej architektury sakralnej Kaszub i Pomorza Zachodniego, s. 85-96= The faces of small sacred architecture in Kashubia and West Pomerania, s. 99-109, w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. K. Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016.

Sacrum czy profanum? Analiza ruchu pątniczego na podstawie pielgrzymek do wielkopolskich sanktuariów maryjnych, w: Kultura i turystyka – Sacrum i profanum, red. J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2016, s. 39-54.

Czas pielgrzymowania, w: Dom cudów Maryi 1512-2012. Pamiątka jubileuszu 500-lecia uznania cudów na Świętej Górze w Gostyniu, red. A. Adamski, J. Przybylski, M. Kulig, Święta Góra: Kongregacja Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze, 2015, s. 245-265.

„Kto śpiewa dwa razy się modli”. Pieśni i poezja maryjna jako wyraz społecznej potrzeby, w: Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Aktualność kultury ludowej, cz. III [Universalism and tradition in culture. Folk culture preserved in modern times, part III], red. A. Roguska, M. Danielak-Chomać, Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015, s. 177-197.

Las w sztuce ludowej i nieprofesjonalnej, w: X ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników OPTAL 2015, [red. R. Kostka], Gołuchów: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 2015, s. 30-44 [informator wystawowy].

Nieformalne nauczanie dorosłych a wiejska turystyka kulturowa, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 70-81.

Pamięć w projektach kształcenia osób dorosłych, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 8-25.

Smak pamięci. Tradycje kulinarne Łomnicy-Zdroju, red. K. Marciniak, Łomnica-Zdrój: Przestrzeń Wyobrażona Anna Pospieszna, 2015, s. 2.

Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak,  Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 6-7.

[Wspólnie z Kathariin Liibert] Komunikacja międzypokoleniowa we współczesnej Europie. Analiza porównawcza wybranych przykładów, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 14-43.

Patriotyczno-polityczne aspekty funkcjonowania miejsca świętego i jego percepcja, „Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne t. 15: 2014, nr 2, s. 159-175.

Przeobrażenia we współczesnym ruchu pielgrzymkowym w Wielkopolsce, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” t. 9, 2014, s. 289-330.

Wstęp, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 6-13.

Odpusty wielkopolskie, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 61-71.

Zum Pilgerwesen im heutingen Grosspolen, „Jahrbuch Polen“ t. 23: Regionen, 2012, s. 62-71. Wiesbaden.

Dysfunkcjonalny obraz rodziny wiejskiej w” Pamiętnikach chłopów” z 1935 roku, w: Wartość i dobro rodziny, red. J. Jęczeń, M.Z. Stepulak, KUL. Centrum Badań nad Rodziną t. 5, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011, s. 299-306.

Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych, UAM. Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 25, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010, ss. 320.

DISCO – Discovering Archaeologists of Europe 2014’ 528091-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LNW (2012-2014) wykonawca http://www.discovering-archaeologists.eu/2014/08/index.html

SEMBET – Sharing European Memories BETween generations – 2012-527479-LLP-1-2012-1_IT (2013-2014) Kierownik ze strony polskiej http://sembet.eu/ , http://sembet.eu/pl/

KCMEM – Acquiring key competences through local memories in non-formal adult learning 539781-LLP-1-2013-ES=GRUNDVIG-GMP (2014-2015), kierownik ze strony polskiej http://kc-mem.eu/ , http://kc-mem.eu/pl/

NEARCH umowa 3085/KULTURA/2014/2 (2014-2018) wykonawca http://www.nearch.eu/

Positions

Chair of the Electoral Committee at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology UAM in Poznan (since 2012)

Coordinator and Patron of Anthropology classes (since 2016)

Member of the Faculty of History Funding Committee (2016-2019)

Member of the Faculty of History Grant Commission (2014-2015)

Chair of the Admissions Committee at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at UAM in Poznan (2016)

prof. UAM dra hab. Izabella Main

Assistant Professor, Department of Social Anthropology

Room: 2.34
Phone: 61 829 13 86
E-mail: imain@amu.edu.pl

Office hours:

Monday 09:30-11:00 (MS Teams)

 

Dr Izabella Main received her Ph.D. in comparative studies in history in Central European University, in Budapest. Since 2003 she works in the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznań. Currently she is an assistant professor in the Section of European Studies and Cultural Criticism. She is a field researcher and anthropologist engaged in applied and educational projects.

Research Interests: anthropology of migration and mobility, Polish migration in Europe; medical anthropology; anthropology of communist and transitional Poland; memory, monuments and symbolic spaces.

Research Areas: Western Europe, Poland

Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej [Better medical worlds? Health, illness and curing of Polish female migrants in anthropological perspective], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, ss. 208. [link]

Post-accession female mobility between Poland and Norway. New trends and new ways of thinking about migration, “Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2017, nr 49, ss. 18 [with Izabela Czerniejewska]. [link]

Biomedical practices from a patient perspective. Experiences of Polish female migrants in Barcelona, Berlin and London, “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2, p. 188-204. DOI: 10.1080/13648470.2016.1180579

Motivations for mobility and settlement of Polish female migrants in Barcelona and Berlin, “Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture” vol. 22: 2016, nr 1, p. 62-79. DOI: 10.1080/13504630.2015.1110358

Giving birth in Berlin: Reproductive experiences of Polish migrant women, in: Rethinking ethnography in Central Europe, ed. Hana Cervinkova, Michał Buchowski, Zdenĕk Uherek, New York: Palgrave Macmillan, 2015, p. 89-111. [link]

[ed.] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy [Not Useful Enough. The Struggle of Immigrants in the Local Labour Market], Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, ss. 189. [with z Natalia Bloch, Karolina Sydow] [pdf]

High mobility of Polish women: The ethnographic inquiry of Barcelona, “International Migration” t. 52, 2014, nr 1, p. 130-145. DOI: 10.1111/imig.12119

Medical travels of Polish female migrants in Europe, “Sociologický časopis/Czech Sociological Review” t. 50, 2014, nr 6, p. 897-918, http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.6.147

The memory of communism in Poland, in: Remembering communism. Private and public recollections of lived experience in Southeast Europe, ed. Maria Todorova, Augusta Dimou, Stefan Troebst, Leipzig Studies on the History and Culture of East-Central Europe t. I, Budapest-New York: Central European University Press, 2014, p. 97-117.

Mobile Lives, Immobile Realms? Female Mobility Beteen Poland and Norway (2015-2019), grant NCN. Konkurs Harmonia 6 (Principal Investigator). link

Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis (NOVAMIGRA) (2018-2021), grant Horyzont 2020 (researcher) link

Migration for welfare: nurses within three regimes of immigration and integration into the Norwegian welfare state (WELLMIG). 2017-2021, grant Norwegian Research Council (researcher) project webpage

Active MIGrAnts on the labour market – a German-Polish cooperation. 2013-2015, grant EFS, PO KL (researcher). link

Remembering Communism. Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe, 2009-2010, grant Volkswagen Foundation (researcher)

prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska

Assistant Professor, Department of Social Anthropology

Room: 2.34
Phone: 61 829 13 86
E-mail: alis@amu.edu.pl

Office hours:

Wednesday 9:30-11:00 (MS Teams)

 

Science Technology Society: processes of knowledge production and governance, social perception of technology, Anthropology of Energy: energy and power, energopolitics and the state, Economic Anthropology: values and valuations

Research Areas: Western Europe, Poland, Latin America.

Cantoni, R., Lis, A. and Stasik, A. (forthcoming in 2018). “Creating and debating energy citizenship: the case of Poland’s shale gas.” In: Szolucha, A. Energy Impacts, Routledge: Environment and Sustainability.

Lis, A. and Stasik, A. (forthcoming in 2018). “Unlikely allies across political scales: Żurawlów, Brussels and the global anti-fracking movement.” In: Whitton, J., Cotton, M.; Charnley-Parry, I. M., Brasier, K.: Governing Shale Gas Development, Citizen Participation and Decision Making in the US, Canada, Australia and Europe, Routledge Studies in Energy Policy.

Lis, A. 2018. „Politics and Knowledge Production: Between Securitization and Riskification of the Shale Gas Issue in Poland and Germany”, in: Szulecki, Kacper. Energy Security in Europe. Palgrave Macmillan.

Lis, A., Stasik, A. 2017. Hybrid forums, knowledge deficits and the multiple uncertainties of resource extraction: Negotiating the local governance of shale gas in Poland. Energy Research & Social Science, 28(2017), 29-36.

Bernaciak, M., and Lis, A. 2016. Weak Labour, Strong Interests: Polish Trade Unions and the Integration of EU Energy and Service Markets. JCMS: Journal of Common Market Studies, doi: 10.1111/jcms.12506.

Lis, Aleksandra; Piotr Stankiewicz. 2016. Framing Shale Gas for Policy-Making in Poland. Journal of Environmental Policy and Planning.

DOI: 10.1080/1523908X.2016.1143355

Paul Upham, Aleksandra Lis, Hauke Riesch, Piotr Stankiewicz. 2015. Addressing social representations in socio-technical transitions with the case of shale gas, Environmental Innovation and Societal Transitions, pp. 1-22; available on-line at doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.eist.2015.01.004

Aleksandra Lis. 2014. Strategies of Interest Representation: Polish Trade Unions in EU Governance, Europe-Asia Studies, 66(3): 444-466.

Simons, Arno, Lis, Aleksandra, Lippert, Ingmar. 2014. The political duality of scale-making in environmental markets. Environmental Politics. DOI: 10.1080/09644016.2014.893120 ;

Riesch, Hauke; Oltra, Christian; Lis, Aleksandra; Upham, Paul; Pol, Mariette. 2013. CCS and Remote Events: Sense-Making in Spanish and Polish Online Focus Groups. Energy Policy 56(May): 693-702.

Oltra, C., Upham, P., Riesch, H., Boso, A., Brunsting, S., Duetschke, E., Lis, A. 2012. Public Responses to CO2 Storage Sites: Lessons from Five European Cases. Energy and Environment 23(2&3).

Lis, Aleksandra. 2011. Negotiating the European Union Emission Trading Scheme: Re-Constructing a Calculative Space for Carbon, Polish Sociological Review 2(174).

Stankiewicz, Piotr; Lis, Aleksandra. 2012. Dla kogo elektrownia jądrowa? Wyniki badań opinii publicznej. [For whom is the nuclear power? Opinion survey results.] in: Kazimierz Jeleń, Zbigniew Rau (eds), Energetyka jądrowa w Polsce. [Nuclear power in Poland], LEX a Wolters Kluwer Business, Warsaw.

Lis, Aleksandra. 2008. Trade Unions Strength in EU-Wide Comparison, in: Kusznir, Julia; Pleines, Heiko (eds), Trade Unions from Post-Socialist Member States in EU Governance, ibidem-Verlag.

Braendle, C.; Lis, A., Fleischer, T., Evensen, D., Mastop, J. 2017. Prerequisites for a Social Licence to Operate in the (Shale) Gas Industries. M4ShaleGas, 2015-2017. http://www.m4shalegas.eu/downloads/M4ShaleGas%20-%20D17.2%20-%20Prerequisites%20for%20a%20social%20license%20to%20operate%20in%20the%20shale%20gas%20industries%20-%20Dec.%202016.pdf

Lis, A., Braendle, C. 2017. Report on the public perceptions of shale gas in various EU Member States, public attitudes and communication strategies developed around shale gas investments (update 2015-2017). M4ShaleGas, 2015-2017.

Lis, A., Desbarats, J. 2012. Carbon Capture and Storage in Poland: National Strategies and Local Controversies. Assessing Accession Working Paper, CRCEES, University of Glasgow.

Breukers, S., Pol, M., Upham, P., Lis, A., Desbarats, J., Roberts, T., Duetschke, E., Oltra, C., Brunsting, S., de Best-Waldhober, M., Reiner, D., Riesch, H. 2011. Engagement and Communication Strategies for CCS Projects: Gaps between Current and Desired Practices and Exemplary Strategies, ECN.

Reiner, D., Riesch, H., Chyong, Chi K., Brunsting, S., de Best-Waldhober, M., Duetschke, E., Oltra, C., Lis, A., Desbarats, J., Pol, M., Breukers, S., Upham, P., Mander, S. 2011. Opinion Shaping Factors towards CCS and Local CCS Projects: Public and Stakeholder Survey and Focus Groups, Cambridge Judge Business School.

Einbock, J., Lis, A. 2007. An Assessment of the Activities of Polish Trade Unions and Employers’ Organizations at the EU level, KICES Working Papers No. 11 – December 2007.

Heinrich, A., Pleines, H., Lis, A. 2007. Factors Influencing Corporate Governance in Postsocialist Companies: an Analytical Framework, William Davidson Institute Working Paper Number 896 – October 2007. 3

Heinrich, A., Pleines, H., Lis, A. 2005. Corporate Governance in the Oil and Gas Industry. Cases from Poland, Hungary, Russia and Ukraine in a Comparative Perspective, KICES Working Paper No. 3 – December 2005.

Energizing the world: STS and anthropology towards social studies of new energies (2018-2021), National Science Centre grant (Project Leader).

Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional Risks (SECURe) (2018-2021), Horizon 2020 grant (Project Leader).

M4ShaleGas: Measuring, monitoring, mitigating managing the environmental impact of shale gas (2015-2018), Horizon 2020 grant (Project Leader). Strona projektu

Shale gas as a new challenge for Europe: re-thinking the role of expertise in European integration processes (2014-2018), National Science Centre grant (Project Leader).

Towards a common European energy policy? Energy security debates in Poland and Germany (2014-2016), DPWS (Project Leader).

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

Associate Professor, Department of Cultural Anthropology

Room: 2.8
Phone: 61 829 13 66
E-mail: walkul@amu.edu.pl

Office hours:

Monday 10:30-11:30
Tuesday 12:30-13:30

 

Theories of culture; reflexive anthropology, critique anthropology; anthropological poetics; festivals and festivalisation; anthropology of modernization. Research Areas: Europe, Poland, Americas

Co-edited monographs

 1. (with A. Pomieciński) Art in contemporary cultural systems: Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, pp. 196.
 2. (with R. Papp) Sterile and Isolated? An Anthropology Today in Hungary and Poland, Wydawnictwo TIPI, Poznań 2015, pp. 182.
 3. (with A. Stanisz), Cultures of Motorway. Localities through Mobility as an Anthropological Issue, Poznańskie Studia Etnologiczne, t. 19, Wielichowo: Wydawnictwo TIPI, 2016, pp. 200. [pdf]

Articles in journals

 1. Flows and spaces. Anthropological view on identities in a global world, “Ethnologia Polona”, 2007, vol. 27, 63-74.
 2. Nacionalizam običnih ljudi. Etnizacija tradicije na primeru sabora u Guči, „Antropologija. Časopis Instituta za etnologiju i antropologiju (IEA) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Belgradu”, 2011, vol. 11, no 1, 67-84.
 3. Kela memb, stringy a Kate Middleton. Komentáre k transformáciám tradicie, “Kontexty kultúry a turizmu”, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, nr 1, 8-10.
 4. Etnologia Lenkijoje: institucinė ir mokslo raida nuo 1910 metų iki šiandenos, ““Lietuvos etnologija: socialines antropologijos ir etnologijos studijos/Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology and Ethnology”, 2011, vol 20, no 11, 109-122.
 5. A Relay of Youth of the 21st Century. A Re-enactment of Ritual or a Grotesque Performance?, “Cargo. Journal for Cultural and Social Anthropology, 2012, vol.10, no 1-2, 47- 60.
 6. Nationalism and Ethnicization of History in a Serbian Festival, „Anthropos. International Review of Anthropology and Linguistics”, 2014, vol. 109, no 1, 249-259.
 7. New meanings of tradition. Globalization, politics and questions for anthropology, „Český lid. Etnologický časopis”, 2014, rocnik 101, no 3, 321-334.
 8. Polish ethnology. From building national culture to critique of liberal society, „Jahrbuch für Europäische Ethnologie”, 2015, no 10, 13-26.
 9. Festivalizing Tradition. A Fieldworker’s Notes from the Guča Trumpet Festival (Serbia) and the Carnival of Santa Cruz de Tenerife (Spain), “Lietuvos etnologija: socialines antropologijos ir etnologijos studijos/Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology and Ethnology”, 2016, vol. 16, no 25, 2016), 35-54.
 10. Polish anthropologist against discrimination, “Anthropology Today”, 2017, vol. 33, no 2, 25.
 11. Collective vertigo. Roger Cailliois „theorie de la fete” toward contemporary music festivals in Poland and Hungary, “Acta Ethnographica Hungarica. An International Journal of Ethnography”, 2017, vol. 62, no 2, 35-52.

Articles in monographs

 1. (with W. J. Burszta) Touch, Listen, Experience in: Music-Erotica-Culture, M. Jabłoński, R. J. Wieczorek (eds.), “Interdisciplinary Studies in Musicology”, vol. 6, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007, 175-185.
 2. Memotainmnent: The Representations of the Shoah in Popular Culture, in: History, Historiography, and History Teaching. Proceedings from the International Conference “History, Historiography and History Teaching”, held from 21-23 November 2007 in Skopje, B. Ristovska-Josifovska (ed.), Skopje, 2008, 429-436.
 3. Global Capitalism vs. Local Traditions. Dose the Economy Downfall Means the Triumph of Culture?, in: Challenges for Humanity in the 21st Century, A. Dudek (ed.), Institute of Regional and Global Studies, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Warsaw, 2008, 25-36.
 4. Multiculturalismus versus New Homogeneity: The Cases of Croatia and Bosnia and Herzegovina, in: Etnické Komunity. Vyjednáváni pozice v majoritě, D. Bittnerová, M. Moravcová, Fakulta Humanitnich Studii Univerzity Karlovy w Praze, 2012, 21-36.
 5. 33 meters of sacrum. The analysis of discourses surrounding the statue of Christ the King of Universe in Świebodzin, in: Art in contemporary cultural systems: Central and Eastern Europe, W. Kuligowski, A. Pomieciński (eds.), Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, 137-148.
 6. The Invention ‘We’ and ‘Them’ in National Anthems. Images from Central Europe, in: Contemporary Approaches to the Self and the Other, V. Savoniakaité (ed.), Lietuvos Istorijos Institutas, Vilnius 2014, 123-138.
 7. Politics and Folk Culture: On the Manipulation of Tradition and Folklore, in: W. Kuligowski, R. Papp (eds.) Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, Wydawnictwo TIPI, Poznań 2015, 89-100.
 8. (with A. Stanisz), On the Road: Polish Modernization from the Perspective of the Anthropology of the Motorway, w: Rethinking Ethnography in Central Europe, H. Ćervinkova, Z. Uherek, M. Buchowski, Palgrave Macmillan, New York 2015, 175-193.
 9. The motorway as a „place” of culture: pop culture, history and anthropology, in: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, W. Kuligowski, A. Stanisz (eds.), Wielichowo TIPI, 2016, 17-31.
 10. Habitual Hatred. Inscriptions on Walls and the Crisis of Society, in: Presence/Absence/Traces, E. Chomicka, A. Pindera (eds.), Museum of the History of Polish Jews, Warszawa 2016, 140-149.

Reviews

 1. Luke Eric Lassiter, The Chicago Guide to Collaborative Ethnography, [in:] „Anthropos. International Review of Anthropology and Linguistics”, 2007, vol. 102, no 2, 636-637.
 2. Samuel Gerald Collins, All Tomorrow’s Cultures. Anthropological Engagements with the Future, New York 2008 [in:] „Anthropos. International Review of Anthropology and Linguistics”, 2010, vol. 105, no 2, s623.
 3. Edward W. Said, Culture and Imperialism, [in:] Sötét alteregó. Van-e lengyelországnak nagyhatalmi öröksége?, “BUKSZ. Budapesti Könyvszemle”, vol 22, no 3, Autumn 2010, 289-291.
 4. Culture Wars. Context, Models and Anthropologists’ Account, Deborah James, Evie Plaice, Christina Toren (eds.), Berghahn Book, London&New York, [in:] „Anthropos. International Review of Anthropology and Linguistics”, 2011, vol. 105, no 2, 681-682.
 5. Rafał Pankowski, The Populist Radical Right in Poland: The Patriots, Routledge, London 2010, [in:] Karnawał polskiej prawicy, “Czas Kultury”, 2012, nr 6, 139-142.
 6. Juraj Podoba, Vývoj stavitel’stva a spôsobu bývania v dedinskom prostredi v 20. storoči, Etnograficke monografie, zv. 1, Bratislava: Slovenská asociácia sociálnych antropológov 2011, [in:] „Lud”, t. XCVII, 342-345.
 7. „Lituanus. The Lithuanian Quarterly” vol. 60, no 4, [in:] „Lud”, t. XCVIX, 393-394.
 8. Maciej Górny, Wielka Wojna profesorów. Nauki o człowieku (1912-1923), Instytut Historii PAN, Warszawa, 2014, PDF [in English]: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/wielka-wojna-profesorow-nauki-o-czlowieku-1912-1923#r4416
 9. Jaroslav Malina, Anti-encyklopedie anti-antropologie. A-Ž, Akademické nakladatelstvi CERM, Brno 2013, [in:] „Lud”, t. C, s. 330-331.

Music, values, culture. Jarocin re-study (2015), Ministry of Science and Higher Scholarship,  (principal investigator)

Moving modernizations. The Influence of the A2 Motorway on the Local Cultural Landscape (2014-2017), National Sciences Center (principal investigator)

Adam Mickiewicz University as a participating university – progressing model cooperation between university and its socio-economic surroundings (2016-2018), Ministry of Science and Higher Scholarship (investigator)

Pulteram – living tradition in Wielkopolska (2017), Ministry of Culture and National Heritage (investigator)

Socio-spatial transformations in German-Polish „interstices”. Practices of debordering and rebordering (2016-2018), National Sciences Center (expert)

 

dr Małgorzata Kowalska

Assistant Professor, Department of Theory and Methodology of Anthropology

Room: 2.35
Phone: 61 829 13 87
E-mail: malgorzata.kowalska@amu.edu.pl

Office hours:

Wednesday 13:30-14:30

 

After finishing my Masters, I started working in marketing – first abroad, later in Poland. This is when my fascination with the reality and language of the business and political elites, and the performative discourses of Polish capitalism began, which eventually led to work on my doctoral thesis (when I had a chance to analyze Euro 2012 as a grand modernization project and a test for state and regional democracy).

I am interested in anthropological theory. I have worked within the field of economic anthropology on various levels, including the negotiation of power and modernisation narratives, especially in Europe’s postsocialist countries. More recently, I have devoted more time to the issue of climate change, along with a critical analysis of its cultural premises and local reactions to it (esp. in Scandinavia). Above all, I am interested in imagining and learning new ways of writing about future.

2017

Urban Politics of a Sporting Mega Event. Legitimacy and Legacy of Euro 2012 in Anthropological Perspective, Basingstoke: Palgrave Macmillan http://www.palgrave.com/gb/book/9783319521046

‘From the football field to the communicative field: Embedding entrepreneurial strategy and negotiating local past and future during Euro 2012 in the host city of Poznan’ in: Anthropological Notebooks 23 (1): 111-126

2016

(together with Alexandra Schwell, Nina Szogs, Michał Buchowski, eds.) New Ethnographies of Football in Europe. People, Passions, Politics, Basingstoke: Palgrave Macmillan

‘Hegemony in Question? Euro 2012 and Local Politics in the City of Poznań’. In: A. Schwell, N. Szogs, M. Z. Kowalska, M. Buchowski (eds.) New Ethnographies of Football in Europe. People, Passions, Politics, Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 99-119

(together with Michał Buchowski, A. Schwell and N. Szogs) ‘Introduction. People, Passions and Much More: the Anthropology of Football’ and ‘People, Passions – but What about Politics?’. In: A. Schwell, N. Szogs, M. Z. Kowalska, M. Buchowski (eds.) New Ethnographies of Football in Europe. People, Passions, Politics, Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 1-17 & 228-34

2015

(together with Michał Buchowski) ‘Doing Ethnography and Writing Anthropology of an Event: The Protest Against the 2012 UEFA European Championship in Poznań’. In: B. Alpan, A. Schwell and A. Sonntag (eds.) The European Football Championship: Mega-Event and Vanity Fair, Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 150-72

(together with Michał Buchowski) ‘Globalna gra: Mundial 2014 w oczach Europejczyków’. In: R. Kossakowski, J. Kurowski, J. Nowakowski (eds.) Modern futbol a świat kibiców, Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, p. 35-51

 2014

‘The mega-events paradox / Le paradoxe des méga-évènements’ In: Sport and Citizenship. Sport serving society/ Sport et Citoyenetté. Le Sport au service de la société, no. 29 December 2014/January-February 2015, p. 13

(together w/ Michał Buchowski, eds.) Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje Euro 2012, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznańskie Studia Etnologiczne nr. 18

(together w/Michał Buchowski) ‘Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012 oczami antropologów: w kierunku antropologii sportu’ and ‘Opis etnograficzny wydarzenia a interpretacja antropologiczna: protest przeciwko Euro 2012 w Poznaniu’. In: M. Buchowski, M.Z. Kowalska (eds.) Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje Euro 2012, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznańskie Studia Etnologiczne nr. 18, p. 7-10 & 11-36.

Football Research in an Enlarged Europe: Identity dynamics, perception patterns and cultural change in Europe’s most prominent form of popular culture (FREE), European Commission’s 7 Framework Programme, 2012-2015.

dr Łukasz Kaczmarek

Assistant Professor, Department of Theory and Methodology of Anthropology

Room: 2.31
Phone: 61 829 13 83
E-mail: lukaszk@amu.edu.pl

Office hours:

Tuesday 11.00-12.30

 

Constructing of the identity: intercultural relations, communicating and interplaying of identity; negotiating the core values, traditions and memory; interactions between identity and space; space and landscape in constructing local communities.

Social facts and imaginaries: distribution and transformations of the ideas in ethnohistoric perspective; imaginaries in context of power relations and legitimization; konstucting of group self- and exo-representations.

Anthropology of politics/political anthropology: policies and politics in the context of multicultural societies (multiculturalism, cultural pluralism, plural societies) and identity politics; social mobility, stratification and exclusion; agency; ideas, imaginaries and axiologies of power and its performing; relations of domination and subalternity.

Anthropology of history- cultural history-ethnohistory: great narratives and their deconstruction in the postcolonial context.

Research Areas: Europe, South Pacific, Caribbean.

Aspiracje i stabilizacja. Status społeczny i dobrostan polskich migrantów w Dublinie [Aspirations and stabilisation. Social status and well-being in Polish migrants’ lives in Dublin], „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2017, z. 1(26), s. 47-68, DOI: 10.23734/zew.2017.47.68; www.zew.uni.wroc.pl/files/zew_26_kaczmarek.pdf

Mobility towards stability: network-mediated ethnography of successful Polish migrants in Dublin, “Ethnologia Polona” t. 37, 2016 [druk] 2017, s. 247-266. ISSN 0137-4079.

Między survey research a obserwacją uczestniczącą: rozdarcia metodologiczno-tożsamościowe w polskiej etnologii/antropologii kulturowej w XXI wieku [Between survey research and participant observation: Identity and methodological ruptures in Polish ethnology/cultural anthropology in the 21st century], „Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia” 2016, nr 2, s. 123-136; http://www.etnografia.ug.edu.pl/?page_id=848

Mobilność społeczna i przestrzenna z perspektywy wielostanowiskowej: umobilnienie i mobilizacja antropologii [Social and spatial mobility in the multi-sited perspective: Rising mobility and mobilisation in anthropology], Zeszyty Naukowe UJ: „Prace Etnograficzne” t. 43, 2015, z. 3, s. 171-200. DOI: 10.4467/22999558.PE.15.014.4875; http://ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-43-2015/43-3-2015 [17 I 2016].

Kategorie kultury publicznej służące konserwowaniu relacji władzy. Rasa i klasa w kontekście (post)kolonialnym [Categories of public culture instrumented in creating power relations: Race and class in (post)colonial context], „Pogranicze”. Studia Społeczne t. 23: Procesy transgraniczne, red. Katarzyna Niziołek, Andrzej Sadowski, 2014, s. 7-39. Białystok.

Schwer fassbare Materie: die Entstehung eines deutsch-polnischen Grenzgebiets [Elusive matter: the emergence of a German-Polish borderland], in: Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart, red. Dorota Praszałowicz, Anna Sosna-Schubert, Seria: Migration-Ethnicity-Nation: Cracow Studies in Culture, Society and Politics t. 2, Frankfurt am Main [i in.]: Peter Lang Edition, 2014, s. 327-344, DOI 10.3726/978-3-653-03602-2, [with Paweł Ładykowski]

Teoria upudrowana. Wyobrażenia o etnografii a praktyki badawcze w antropologii polskiej [Powdered theory. Imaginaries on ethnography and research practices in Polish anthropology], „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2014, nr 2(21), s. 115-142. http://zew.info.pl/files/ZEW_writing_culture.jpg [2 III 2015].

When the city flows abroad: transnational imaginaries of resurging borderland, in: Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, red. Aleksander Posern-Zieliński, Lech Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014. [with Paweł Ładykowski]

Antropologiczna rewizyta terenowa. Etnografia zagrożona systemowo [Anthropological fieldwork revisited. Ethnography and the systemic threat], „”Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2013, nr 2(19), s. 17-41. http://zew.info.pl/?2013-2%2819%29,45

Ethnographic training in boderland: students fieldwork, serendipities, and tight limits of Polish university system, “Cargo”. Journal for Cultural and Social Anthropology t. 10, 2012 [druk] 2013, nr 1-2, s. 99-117. [with Paweł Ładykowski]

Kingston: kolonialne ślady w tożsamości przestrzennej [Kingston: The colonial traces in spatial identity], „Journal of Urban Ethnology” 2013, t. 11, s. 33-45. [with Izabella Parowicz]

Władza, jej legitymizacja a inkluzywno-ekskluzywne mechanizmy konstruowania tożsamości grupowej. Konstruowanie wyobrażeń państwa i narodu na Fidżi [Power, its legitimacy and inclusive and exclusive mechanisms of constructing group identity. Constructing the ideas of the state and the nation in Fiji], w: Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur, red. Jacek Banaszkiewicz, Michał Kara, Henryk Mamzer, Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2013, s. 105-133.

Wolny przepływ towarów i (u)sług. Multikulturalizm a wielokulturowość w wyobrażeniach o swojskości i przydatności społecznej oraz legitymizacji kulturowej w kontekście aksjologii ekonomicznej [Free movement of goods and servants. Multiculturalism and Multiculturality in imaginaries of social familiarity and utility, and cultural legitimization in the context of economical axiology], „Pogranicze”. Studia Społeczne, t. 20: Wielokulturowość w warunkach społeczeństwa polskiego – kapitał czy obciążenie?, red. Andrzej Sadowski, Katarzyna Niziołek, 2012, s. 107-131.

Fidżi. Dzieje i barwy wielokulturowości, Prace Etnologiczne t. 18, Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2008, ss. 217.

Poza luksusowym więzieniem. Społeczne oddziaływania turystyki na Jamajce [All along the luxury prison. Social influences of tourism in Jamaica], „Lud” t. 96, 2012, s. 249-272.

Poles of the Success – Between Emigration and Transnationality: New Aspect of the Polish Diaspora in Western Europe (2015-2018); Grant from National Research Centre NCN (Investigator)

Active Migrants in the Local Labour Market (AMIGA). Polish-German Cooperation Project (2013) Institution: The Centre for Migration Studies of Adam Mickiewicz University in Poznan and City of Munich Office for Labour and Economy; Funding: European Social Fund and Human Capital Programme (Manager-Assistant Coordinator).

Jamaica 60 years after research of Josef Obrebski. Comparative Study of the postcolonial society in the light of the Josef Obrebski’s field materials and contemporary anthropological research (2009-2012) Institution: Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences; Funding: Ministry of Science and Higher Education (transferred to National Research Centre NCN); Role in the project: Principal Investigator.
Transborder Suburbanisation of Szczecin and Renaissance of Polish-German Cultural Borderland (2009-2012), Institution: The Chair of Ethnology and Cultural Anthropology at The University of Szczecin; Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences; Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznan; Department of Human Geography, University of Tuebingen; Funding: The University of Szczecin, Polish-German Youth Cooperation Fund (Co-organiser, chief investigator).

Polish Settlements in Europe. Anthropological Visualizations of Cultural Phenomena – Enclaves of Polish Culture in the Region of Bukovina in Romania (2010-2012); Funding: Erasmus LLP, project number LLP ERA_IP_16/2009 (lecturer, trainer, research group coordinator) .

German Cultural Space in the Polish Eyes. Polish Expatriates, Tourists and Migrants in Brandenburg and Mecklenburg-Vorpommern (2010); Funding: Brandenburg Ministry of Science Programme for Internationalization of Universities Research (Postdoctoral Fellow).

Forming and Functioning of the Plural Society in Fiji (2003-2006); Funding: Polish Committee For Scientific Research (Chief Investigator).

EDITC: The Network of Centres for Research in the Context of the European Doctoral Program on Identity, Territory and Conflicts (2005); Funding: European Commision, 6th Framework Programme for Research and Technological Development (Research Fellow).

prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

Professor Emeritus, Department of Ethnology

Room: 2.26
Phone: 660 039 696
E-mail: jasezb@amu.edu.pl

Office hours:

 

History of Polish ethnology; Ethnology of Central Asia; Socio-cultural changes in the North and West of Poland; Ethnology of family and kinship;

Pieśń i gra obrzędowa „Zelman” u Oskara Kolberga i innych. Materiały i interpretacje, „Lud” t. 101, 2017, s. 279-303, http://dx.doi.org/10.12775/lud 101.2017.o9

Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej (od końca XVIII wieku do roku 1919), Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2011.

Między konfrontacją a pojednaniem. Kultura ukraińska i Ukraińcy w polskiej literaturze o treściach etnologicznych i antropologicznych z XIX i początków XX wieku, „Etnografia Polska” t. 52, 2008, z. 1-2, s. 5-20.

Etnologia polska. Między etnografią a antropologią kulturową, „Nauka” nr 2, 2006, s. 65-80.

Rodzina, społeczność lokalna i grupa etniczna w Polsce i w Azji Środkowej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2004, ss. 278.

[Zbigniew Jasiewicz (red.)], Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka, badacze, znaczenie, Poznań: Biblioteka Telgte 2004, ss. 295.

[Zbigniew Jasiewicz, Teresa Karwicka (red.)], Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 10, Poznań 2001, ss. 183.

[wspólnie z: D. Slattery], Ethnography and anthropology. The case of Polish ethnology, [w:] H. F. Vermeulen and A. A. Roldan [red.], Fieldwork and Footnotes. Studies in the History of European Anthropology, Londyn-Nowy Jork: Routledge 1995, s. 184-201.

Professional Beliefs and Rituals among Craftsmen in Central Asia: Genetic and Functional Interpretation, [w:] Shirin Akiner (red.), Cultural Change and Continuity in Central Asia, Londyn-Nowy Jork: Kegan Paul International 1991, s. 171-180.

[wspólnie z: J. Bednarski] The Family as a Cultural Unit. Tradition and Modernity in Cultural Activity within the Family in Poland, [w:] M. Biskup, V. Filias and I. Vitanyi [red.]The Family and its Culture. An Investigation in Seven East and West European Countries, Budapest: Akademiai Kiado 1984, s. 281-344.

[Zbigniew Jasiewicz (red.)] Kultura i życie społeczne Azji środkowej. Z polskich badań dawnych i współczesnych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1983, ss. 165.

Rodzina wiejska na Ziemi Lubuskiej. Studium przeobrażeń rodziny na podstawie badań etnograficznych w wybranych wsiach, Warszawa-Poznań: Polskie Wydawnictwo Naukowe 1977, ss. 117.

Uzbecy. Studia nad przeobrażeniami społeczno-kulturowymi w XIX i XX wieku, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1969, ss. 211.

Research and documentation of resources collected by Oskar Kolberg; preparing online publication and edition of the collected works (2018-2022), manager of the National Social Science Development Grant Programme.

Edition of Oskar Kolberg’s unabridged research and documentation material (2012-2017), manager of the National Social Sciences Development Program.

Beginnings of Polish ethnology and cultural anthropology. From the end of the 18th century to 1919 (2005-2009), grant from the Science and Education Ministry.

Numerous promotional projects.

Membership in academic associations

Polish Academy of Sciences, Committee of Ethnological Sciences (2011-2014, honorary president)

Polish Ethnological Society

Poznań Society of Science and Art

The Western Institute

Positions held

The Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adami Mickiewicz University, Poznan (UAM):

Deputy Dean, Philosophical and Historical Faculty, UAM (1969-1972);

Dean, Philosophical and Historical Faculty (1972-1975);

Head of the Department of Ethnography and Director of the Institute of Ethnology and Cultural Anhtropology, UAM (1979-1993)

Member of the Central Asian Research Centre;

Other:

Chairman of the Committee of Ethnological Sciences, Polish Academy of Sciences (1987-2007);

Professor at the Higher School of Social Sciences and Journalism, Poznan

Member of the Academic Council, the Instytute of Archeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences

Deputy Chairman, the Agricultural Museum Council, Szreniawa

Member of the Etnographical Museum, Torun

Deputy Chairman, the Asia and Pacific Council Museum, Warsaw;

”Lud”, the Editor (1987-2006);

Member of editorial committes in ”Lud”, ”Complete Works of Oskar Kolberg”, „Etnografia Polska”, „Works of Bronislaw Malinowski”, ”Przegląd Wschodni”, ”Studia Lednickie”.

Awards, distinctions, honorary membership

Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis, medal of the Adam Mickiewicz University, 2012.

Honorary chairman of the Committee of Ethnological Sciences of the Polish Academy of Sciences, 2009

Honorary member of the Polish Ethnological Society, 1995

The order of Polonia Restituta

The order of the Commission of National Education

Medal of the 80th anniversary of the Adam Mickiewicz University

Medal of the 50th anniversary of the Polish Academy of Sciences

1st prize and medal of Zygmunt Gloger

Gloria Artis Silver Medal

dr Mariusz Filip

Assistant Professor, Department of Theory and Methodology of Anthropology

Room: 2.35
Phone: 61 829 13 87
E-mail: mfilip@amu.edu.pl

Office hours:

Monday 14:00-15:00

 

Research Interests: Theory, methodology and history of anthropology; Anthropology of identity; Anthropology of religion; Anthropology of history; Anthropology in/of Europe Research areas: Pomerania, Poland, Slavic lands, Germany, Europe Researched groups: The Order of Zadruga ‘Northern Wolf’, Slovincians

[Odpowiedzi na ankietę antropologiczną „Etnografia – etnologia – antropologia kulturowa dzisiaj”. Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość]. Lud 101: 524-530

Dlaczego Słowińcy nie chcą rozmawiać? O antropologicznym czytaniu historii [Why Do the Slovincians not Want to Talk? On an Anthropological Reading of History]. Rocznik Antropologii Historii 5: 167-188

Native Faith (not) only for Men: Gendering Extreme Right-wing Slavic Neopaganism in Poland. Pantheon. Religionistický Časopis / Journal for the Study of Religions 10(1): 56-78

„Wędrujące” Kaszuby. Ujęcie antropologiczne [‘Wandering’ Kashubia: An Anthropological Approach]. Rocznik Antropologii Historii 4(2): 199-221

Selected Words for Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe In: K. Aitamurto and S. Simpson (eds.), Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe. Acumen Publishing Ltd. (Reprinted by Routledge, 2014), pp. 27–43. [with Scott Simpson]

Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii [From Kashubians to Germans: Slovincians’ Identity from the Anthropology of History Perspective]. Wydawnictwo Nauka i Innowacje

Neil Lancelot Whitehead (1956-2012) – między antropologią historyczną a antropologią polityczną [Neil Lancelot Whitehead (1956–2012) – Between the Historical and Political Anthropology]. Rocznik Antropologii Historii 2(1): 395-400 [with Paweł Chyc]

Polityka tożsamości we wspólnotach neopogańskich. Przykład Zakonu Zadrugi „Północny Wilk” [Politics of Identity in Neopagan Communities: An Example of the Order of Zadruga ‘Northern Wolf’]. In: W. Dohnal and A. Posern-Zieliński (eds.), Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy. Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, pp. 174–188

Neopogański nacjonalizm jako praktyka. Tożsamość Zakonu Zadrugi „Północny Wilk” [Neopagan Nationalism as a Practice. The Identity of the Order of Zadruga ‘Northern Wolf’]. Państwo i Społeczeństwo 9(4): 45-57

O etnografię rodzimowierstwa. Wprowadzenie do etnografii Zakonu Zadrugi „Północny Wilk” [Towards an Ethnography of Native Faith: Introduction to the Ethnography of the Order of Zadruga ‘Northern Wolf’]. Państwo i Społeczeństwo 8(4): 107-121

Antropologia kulturowa wobec rekonstrukcji przeszłości [Cultural Anthropology in the Face of Reconstruction of the Past]. Iuvenilia 1: 31-40

Geneza popularności Wiedźmina – interpretacje [Genesis of the Witcher’s Popularity: Interpretations]. Kultura Popularna no. 2(8), 2004, ss. 95-103.

Symbolic boundaries of the Slavic Neo-Paganism. Poland as a Case Study (since 2015)

Change and Persistence of Slovincians’ Identity in the Light of Anthropology (2007-2011)

Heterogeneity of the Slavic Neo-Paganism in Poland (2005-2014)

Nationalism as an Expression of Neo-Pagan Identity. The Case of the Order of Zadruga ‘Northern Wolf’ (2004-2008)

dr Piotr Fabiś

Assistant Professor, Department of Theory and Methodology of Anthropology

Room: pok. 2.33
Phone: 61 829 13 85
E-mail: pfabis@amu.edu.pl

Office hours:

Tuesday 11:00-12:30
Wednesday 11:00-12:30

 

Theory of culture and cultural critique. History and structure of modern mythologies. Western movies.

Stosunek seksualny i społeczeństwo w „Poszukiwaczach” Johna Forda, „Lud”, t. 101, 2017, s. 357-377, DOI:10.12775/lud.2017.12.

Robert Warshow i efekt realizmu, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 143-152

Gary Cooper znowu w siodle, w: Imperium Rolanda Barthes’a, red. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 117-135.

Pokrewieństwo teorii, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2016/2(25), s. 45-70, [pdf].

Émile Durkheim jako teoretyk kultury, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.

mgr Michalina Janaszak

PhD Candidate, Department of Ethnology

Room: 2.13
Phone: 61 829 13 71
E-mail: michalina.janaszak@amu.edu.pl

Office hours:

 

mgr Karolina Dziubata

PhD Candidate, Department of Ethnology

Room: 2.39
Phone: 61 829 13 90
E-mail: karolina.dziubata@amu.edu.pl

Office hours:

Office hours:
Monday-Friday 07:30-15:30

 

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – odtwarzanie, wykorzystywanie i przemiany dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej, rola dziedzictwa kulturowego na terenach o przerwanej ciągłości kulturowej, stan i znaczenie rękodzieła tradycyjnego, edukacja regionalna, folkloryzacja jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Antropologia turystyki – wpływ globalnego przemysłu turystycznego na społeczności lokalne, postkolonialne aspekty turystyki

Antropologia migracji – społeczne konsekwencje migracji, wpływ migracji zagranicznych na relacje rodzinne, odzyskiwanie pamięci migracyjnej, wspomnienia osób przesiedlonych z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie i Północne

Antropologia wizualna – fotografia jako przedmiot i narzędzie w badaniach terenowych

Antropologia ciała – symbolika ludzkich włosów i rola fryzury w różnych kontekstach kulturowych

 

prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal

Associate Professor, Department of Theory and Methodology of Anthropology

Room: 2.11
Phone: 61 829 13 69
E-mail: wdoh@amu.edu.pl

Office hours:

Thursday 9:30-11:00

 

Dr hab. Wojciech Dohnal is an associate professor in the Section of European Studies and Cultural Critique of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznań. He currently holds the position of the Deputy Head of the Department and the Chair of the Secition, he has experience in fieldwork (West Africa, Kazakhstan, the Balkans, Poland), he is an author of several books, articles, and chapters on the history of anthropology, political and urban anthropology.

Research Interests: political anthropology, history of anthropological thought, anthropological theory and methodology, urban studies, Polish society & politics.

Research Areas: Europe, Poland

Between the Ethnography of the Country and the Anthropology of Contemporaneity: On the Life and Work of Professor Józef Burszta, in: Sterile and Isolated? An Anthropology today in Hungary and Poland, W. Kuligowski, R. Papp (eds.), p. 13-26, Poznań.

From Primitive Politics to Postpolitics. The History of Anglo-Saxon Political Anthropology, Poznań: Nauka i Innowacje, pp. 238.

An Inter-generational Perspective on Pleszew and Its Residents, Poznań: Centrum “Instytut Wielkopolski”, pp. 180 [co-authors: J. Bednarski, J. Schmidt].

Borne Sulinowo – anthropology of the ‘city in creation’, Český Lid vol. 98, No. 1, pp. 191-206. [co-author: A. Pomieciński]

Political anthropology, yesterday and today: on the historical variability of the concept of ‘politics’, Ethnologia Polona, vol. 31-32, pp. 5-22.

prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk

Associate Professor, Department of Ethnology

Room: 2.30
Phone: 61 829 13 82
E-mail: agach@amu.edu.pl

Office hours:

Tuesday 16.30-18.00 (MS Teams)

 

Buchowski - debata

prof. dr hab. Michał Buchowski

Professor, Department of Social Anthropology

Room: 2.17, 2.12
Phone: 61 829 13 75
E-mail: mbuch@amu.edu.pl

Office hours:

Monday 10:30-12:00 (MS Teams)

 

Prof. Michal Buchowski received his PhD in ethnology and habilitation in social anthropology at Adam Mickiewicz University in Poznan. Concurrently (since 1998) he holds a Chair for Comparative Central European Studies at European University Viadrina in Germany. Since 2008 he serves as a head of the Department. Former President of European Association of Social Anthropologists (2009-2010) and Chair of World Association of Social Anthropologists (2012-2014). He was, among others, Fulbright Foundation, Kosciuszko Foundation, Humboldt Foundation and Institute for Advanced Studies in Budapest Fellow. He was a Visiting Professor at Rutgers University, Columbia University, Warsaw University and National Museum of Ethnology in Osaka, Japan.

Research Interests:

Theory and history of anthropology, hierarchies of knowledge, world anthropologies Postsocialism: anthropology of postsocialism in Central Europe, neoliberal postsocialism, class theory of transformations, social exclusion Migration: migration to Poland, migration processes in the European perspective Multiculturalism, nationalism, xenophobia and islamophobia Anthropology of sport / soccer

Research Areas: Poland, Central Europe, Japan

Older books in English

Reluctant Capitalists: Class and Culture in a Local Community in Western Poland, Berlin: Centre Marc Bloch 1997;

The Rational Other, Poznań: Humaniora 1997; Rethinking Transformation: An Anthropological Perspective on Postsocialism, Poznań: Humaniora 2001.

Previous edited volumes in English

(with B. Chołuj) Die Konstruktion des Anderen in Mitteleuropa/The construction of the Other in Central Europe, Frankfurt (Oder): Collegium Polonicum 2001;

(with E. Conte and C. Nagengast), Poland Beyond Communism: “Transition” in Critical Perspective, Fribourg: University Press 2001.

Books and edited volumes (since 2012)

Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu [Purgatory: anthropology of neoliberal postsocialism] Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2017 [link]

Schwell, N. Szogs, M. Z. Kowalska,M. Buchowski (eds.)People, passions – but what about politics? DOI 10. 1057/9781137516985

Cervinkova, M. Buchowski, Z. Uherek (eds.), Rethinking ethnography in Central Europe, New York: Palgrave Macmillan 2015.

Buchowski, A. Bentkowski (eds.) Colloquia Anthropologica: issues in contemporary social anthropology, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje / Polski Instytut Antropologii 2014.

Buchowski, M. Z. Kowalska (eds.) Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje EURO 2012 [Not only ball in the game], Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2014 [link].

Buchowski, J. Schmidt (eds.) Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu [Migration and cultural heterogeneity], Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012 [link].

Buchowski, J. Schmidt (eds.), Imigranci: między izolacją a integracją [Immigrants: between isolation and integration], Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012 [link].

Buchowski, V. R. Dominguez (eds.), Changing flows in anthropological knowledge, Special Section, “Focaal”, 2012, nr 63, pp. 3-65, Berghahn Journals [link].

Articles

A new tide of racism, xenophobia, and islamophobia in Europe: Polish anthropologists swim against the current, “American Anthropologist” vol. 119, 2017, issue 3, pp. 519-523. DOI 10.1111/aman.12915

Polish anthropologist against discrimination, “Anthropology News”, 9.06.2017, version online 26.12.2017 https://doi.org/10.1111/AN.478

Antropologia kultury a antropologia kulturowa. Kilka refleksji na marginesie książki Grzegorza Godlewskiego [Anthropology of culture and cultural anthropology] „Filo-Sofija” 17: 2017, z. 1(36): 213-228 [pdf]

Moieties, lineages and clans in Polish anthropology before and after 1989, in: European anthropologies, ed. by A. Barrera-González, M. Heintz, A. Horolets, pp. 187-210, New York-Oxford: Berghahn 2017 [link]

Nauka jako pole (samo)kolonizacji. Przykład antropologii społeczno-kulturowej [Science as a field og self-colonisation], in: Debaty Artes Liberales t. X: Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej, ed. by J. Kieniewicz, pp. 21-37, Warszawa: Wydział „Artes Liberales” UW 2016 [pdf

Making anthropology matter in the heyday of islamophobia and the ‘refugee crisis’: the case of Poland, „Český lid: etnologický časopis“ vol. 103, 2016, no. 1, pp. 51-67 DOI 10.21104/CL.2016.1.03 

Buchowski, M., Małgorzata Z. Kowalska, A. Schwell, N.Szogs,Introduction: People, passions, and much more: the Anthropology of football, in: New ethnographies of football in Europe: people, passions, politics, (eds.) A. Schwell, N. Szogs, M. Z. Kowalska, M. Buchowski, pp. 1-17, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2016. DOI 10. 1057/9781137516985

Tolerancja po polsku. Etnologiczna rozprawa z mitem / Tolerance, Polish-style: an ethnological tussle with the myth, in: Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie, (red.) A. Gulczyński, pp. 51-67, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2016 [link]

Mutual encounters, “Lud” t. 100, 2016, s. 47-60 [link].

Buchowski M., H. Cervinkova,Introduction. On rethinking ethnography in central Europe: toward cosmopolitan anthropologies in the “peripheries, w: Rethinking ethnography in Central Europe, ed. by H. Cervinkova, M.Buchowski, Z. Uherek, pp. 1-20, New York: Palgrave Macmillan 2015.

Buchowski M., H. Cervinkova,Afterword, w: Rethinking ethnography in Central Europe, ed. by H. Cervinkova, M. Buchowski, Z. Uherek, pp. 241-245, New York: Palgrave Macmillan 2015.

Non-hierarchical anthropologies, in: Forum: Rethinking Euro-anthropology: part two, “Social Anthropology/Anthropologie Sociale” vol. 23, no. 4, 2015, pp. 499-501, DOI 10.1111/1469-8676.12269 

“Swoi” i “obcy” muzułmanie w Polsce: od ograniczonej tolerancji do nietolerancji {‘Our’ and ‘alien’ Muslims], in: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, ed. by J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, pp. 389-405, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015 [link]

Buchowski, M. Z. Kowalska, Opis etnograficzny wydarzenia a interpretacja antropologiczna: protest przeciwko EURO 2012 w Poznaniu [Ethnographic description and anthropological interpretation], in: Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje EURO 2012 [Not only ball in the game], ed. by M. Buchowski, M.Z. Kowalska, pp. 11-36, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2014.

Skala migracji a uprawianie antropologii: przykład imigrantów w Poznaniu, in: Kultura, tożsamość i integracja europejska, ed. by D. Niedźwiedzki, pp. 241-254,Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2014 [link]

Twilight zone anthropologies: the case of Central Europe, “Cargo. Journal for Cultural/Social Anthropology” 2014, no. 1-2, pp. 7-18 [link].

Neoliberalizm w Europie Środkowej – magia, religia czy nauka?, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2013, nr 4, s. 29-41 [pdf].

Koniec multikulturalizmu: Europa jako twierdza?, in: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii, ed. by R. Vorbrich, A. Szymoszyn, ss. 187-203, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM 2013.

Profesor Jerzy Kmita a antropologia kulturowa, „Rocznik Antropologii Historii” R. 3: 2013, nr 1(4), s. 379-381 [pdf].

Anthropology in postsocialist Europe, in: A companion to the anthropology of Europe, ed. by U. Kockel, M. Nic Craith, J. Frykman, pp. 68-87, Oxford: Wiley-Blackwell 2012 [link]

Buchowski M., A. Posern-Zieliński, H. Mamzer, A.Rozwadowski, Antropologia a archeologia, in: Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, ed. by S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska, pp. 686-720, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2012 [pdf].

Buchowski M., K. Chlewińska, Do Silesians exist and can Silesia be autonomous? Limits of ethno-political tolerance in Poland, San Domenico di Fiesole: European University Institute /Robert Schuman Centre for Advanced Studies 2012 [pdf]. 

Europe as a fortress: the end of multiculturalism and the rise of ‘cultural racism’, w: Ethnic politics and non-military aspects of security, ed. by A.M. Kusnetsov, pp. 33-46, Valdivostok: Far Eastern University Press 2012. 

Das Gespenst des Orientalismus in Europa – Vom exotischen Anderen zum stigmatisierten Bruder, w: Kulturelle Übersetzungen, ed. by A. Keinz, K. Schönberger, V. Wolff, pp. 161-182, Berlin: Reimer Verlag GmbH 2012 [link].

Głos w dyskusji, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej“ 2012, nr 11: Bogactwo kulturowe Polski – identyfikacja dziedzictwa niematerialnego, pp. 37-38, ed. By O. Dziekoński, Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP [link].

Buchowski M., J. Schmidt, Imigracja a heterogeniczność kulturowa. Perspektywa antropologiczna, in: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, ed. by M. Buchowski, J. Schmidt, pp. 7-22, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012 [link].

Intricate relations between Western anthropologists and Eastern ethnologists, “Focaal. Journal of Global and Historical Anthropology” 2012, no. 63, pp. 20-30, DOI: https://doi.org/10.3167/fcl.2012.630103.

Jerzy Kmita dla antropologów, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 4(14), pp. 409-412. Doi: 10.4467/20843860PK.12.035.0998 [pdf].

Buchowski M., K. Chlewińska, Poland, in: Addressing tolerance and diversity discourses in Europe. A comparative overview of 16 European countries, ed. by R. Zapata-Barrero, A. Triandafyllidou, pp. 345-369, Barcelona: CIDOB, GRITIM-UPF 2012 [link] [pdf].

Bloch, M. Buchowski M., A. Chwieduk, J. Schmidt, Wnioski końcowe [Conclusions], in: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu [Migration and cultural heterogeneity], ed. by M. Buchowski, J. Schmidt, pp. 271-284, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012.

Buchowski M., J. Schmidt, Wstęp [Introduction], in: Imigranci: między izolacją a integracją [Immigrnats: between isolation and integration], ed by. M. Buchowski, J. Schmidt, pp. 7-10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012

CULTURALBASE: Social Platform on Cultural Heritage and European Identities (2015-2017), Horizon 2020 (no. 649454), EU grant (stakeholder), Website.

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców [Socio-cultural characteristics of foreigners]  (2013-2016),  National Center for Research and Development (main researcher). Website.

Football Research in an Enlarged Europe: Identity dynamics, perception patterns and cultural change in Europe’s most prominent form of popular culture (FREE) (2012-2015), 7 Framework Project of the EU (główny badacz i koordynator krajowy). Website 1, 2

Spatialization and Racialization of Social Exclusion. The social and cultural formation of „Gypsy ghettoes” in Romania in a European context (SPAREX) (2012-2015), Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Website.

Tolerance, Diversity and Social Cohesion. Responding to the Challenges of the 21st Century in Europe (ACEEPT Pluralism) (2010-2013), 7 Framework Project of the EU (main researcher, country’s coordinator). Website 1, 2

Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU (REKRY-AMARE) (2010-2013), grant European Social Fund (ESF) (country’s coordinator). Website.

Negative and positive factors playing role in the process of integration of foreign citizens on labor market, in a system of medical care and in education. Anthropological case study in Poznań (European Project Aimed at Integration of Non-EU countries Citizens and Ministry of Labor and Social Affairs) (01-06.2010), European Social Fund for an Integration of Third Countries Citizens (EFI) (Principal Investigator – PI). Website.

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), grant MNiSW (PI). Website.

Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced? (2009), Visegrad Fund (conference grant) (PI). Website.

Post-Colony and Post-Socialism Context in Social Scientific Writing and Teaching (2003-2006), grant Higher Education Support Program, Open Society Institute, Budapest (resource faculty member). Website.

Kinship and Social Security (2004-2007), 6 Framework Program of the EU (country’s coordinator). Website.

International Networks and Migration (2004-2006), ‘Interreg’, EU project (co-PI with Werner Schiffauer)

Learning Capitalism: Practices and Discourses in Poland, (1995-1996), Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research w Nowym Jorku, co-PI with Carole Nagengast)

Propriété de la terre et devenirs de la paysannerie en Europe Centrale et Orientale (1994-1995), Centre Nationale de la Rechreche Scientifique w Paryżu (PI)

Visiting Professorships

Department of Anthropology, University of Kansas, Lawrence, affiliated professor (01-06.1993, Spring Semester)
Institut für Europaische Ethnologie, Humboldt Universität zu Berlin, affiliated professor (04-09.1997)
Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, USA (09.2001- 07.2002)
Columbia University, New York, NY, USA, Distinguished Visiting Professor (2003-2004)
University of Warsaw (02-06.2011, Spring Semester)
National Museum of Ethnology, Osaka, Japonia (11.2017-09.2017)

Fellowships

University of Cambridge, Cambridge Colleges Hospitality Scheme, Visiting Associate, Clare Hall (09-10.1985)
University of Cambridge, British Council, Visiting Fellow, Department of Social Anthropology (05-06.1987)
University of California – Riverside, Fulbright Senior Research Scholar (09.1990- 07.1991)
University of Virginia, Charlottesville, Commonwealth Center for Literary and Cultural Change Postdoctoral Fellow (09-12.1992)
University of Kansas, Lawrence, Kosciuszko Foundation Fellow (01-06.1993)
Goethe Institut, Berlin, Humboldt Stiftung German Language Course, 02-06.1996
Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Europaische Ethnologie, Alexander von Humboldt Stiftung Fellow (07.1996-12.1997)
University of Cambridge, Dept. of Social Anthropology, Humboldt Stiftung European Scholarship (10.1997)
Max Planck Institute for Social Anthropology / Max Planck Institute für ethnologische forschung, Halle/Salle, Visiting Scholar (02-03.2006)
Chinese Academy of Social Sciences – Kunming, Yunnan Province, academic exchange between Polish Academy of Science and Chinese Academy of Science (07-08.2009)
Collegium Budapest – Institute for Advanced Studies; Senior Research Fellow (01-05.2010)
National Institutes for the Humanities – National Museum of Ethnology, Osaka, Japonia, (12.2016-09.2017)

Editorial Boards Membership

The Journal of Language and Politics (John Benajmins) link

Social Anthropology/Anthropologie sociale  (Wiley-Blackwell) (2008-2014)

History and Anthropology (Tylor & Francis) link

Socialni Studi (Masaryková Univerzita, Brno) link

Cargo (Czech Association of Social Anthropologists, Praha) link

Issues in Ethnology and Anthropology (Belehrad, Serbia) link

Lud (Polskie Towarzystwo Ludoznawcza – Komitet Nauk Etnologicznych PAN) link

Sprawy Narodowościowe (Instytut Slawistyki PAN) link

Professional Societies Membership

Honorary Fellow of the Royal Anthropological Institute (2016 – lifelong) link
Intangible Cultural Heritage NGO Forum (UNESCO affiliated) – Steering Committee member (2017-2019)

European Association of Social Anthropologists (EASA) – Member since 1991- ; Executive Committee member: 2007-2008; President 2009-2010 link
World Council of Anthropological Associations (WCAA) (2008 – )  –Polish Ethnological Society delegate since 2008; Vice-Chair (2010-2012); Chair (2012-2014) link
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze / Polish Ethnological Society – President (2005 – ) link 1, link 2
Polish Sociological Society – member

Functions:

At AMU:

 • Head of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology (2008 – )
 • Director of the Center for Migration Studies at AMU (2009 – ) link
 • Chair of the Section for European Studies and Cultural Critique (1.10.2000-30.11.2016)

Beyond UAM:

 • Committee of Ethnological Sciences of the Polish Academy of Sciences – member: 1998 – now link
 • Professor at Chair for Comparative Central European Studies, European University Viadrina, Frankfurt / Oder (1998- now) link
  Schroubek Fonds, Ludwig-Maximilians-Universität, Münich – Partner (2011-) link
  Antropologos sem Fronteiras / Anthropologists without Borders – member of the Conselho Consultívo / Advisory Council (2013- now) link
  President of the Polish Ethnological Society (2005- now, reelected 3 times) link
  European Research Council – 2010 – now: expert; 2015 and 2017 – SH5, Panel Chair link 1, link 2
  Central Commission for Scientific Degrees and Tittles, Section for Social Sciences and Humanities, member
 • Field: religious studies (2013-2016) link
  Field: ethnology (2017-2020) link
  Foundation for Polish Science – member of the Editorial Board (2015 – 2020) link
  National Science Center – expert and member of various panels
  Ministry of Culture and National Heritage – member of the Council for Intangible Cultural Heritage (2010 – ) link, link 2
  Ministry of Science and Higher Education – member of the Interdisciplinary Team for International Co-operation (2016-2018) link
 • Polish Institute of Anthropology, member of the Research Council (2007- ) link
  Deutsch-Polnisch Forschung Institut – member of the Advisory Board (2013- )
  Jerzy Kmita Foundation – Founder (2012 – ) link
  Foundation of the Center for Migration Studies – Funder (2015)

Other Projects

National Museum of Ethnology, An Anthropological Study of Migration in Kansai Region, Japan (2106-2017)

Media

Opinion: Questioning the “xenophobic turn” in Central Europe, “Monitor Racism”, January-February 2018, issue 1. Florencja, Włochy. [link]

Our coveted Europe. 3.04.2017, FocaalBlog [link]

Anthropologies Futures (IUAES) [link]

WCAA Tenth Anniversary Symposium, IUAES/JASCA conference, Chiba, Japan [link 51’11’ – 1 05’ 17’’]

Plenary roundtable: World anthropologies today: experiences and prospects. IUAES2013 [link 54’-1.09’30’’]

Links

https://amu.academia.edu/MichalBuchowski

https://www.researchgate.net/profile/Michal_Buchowski

https://scholar.google.pl/citations?user=iguAyYcAAAAJ&hl=pl

https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/vs/mitteleuropa/lehrstuhlinhaber/index.html

prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska

Associate Professor, Department of Ethnology

Room: 2.29
Phone: 61 829 13 81
E-mail: awbrzez@amu.edu.pl

Office hours:

Tuesday 11:30-12:13
Thursday 12:15-13:15

 

Anna Weronika Brzezińska works in the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her research interests focus on cultural heritage, its social perception and protection as well as on increasing social and cultural participation of local communities. In 2008-2011 she conducted field research in the region of Żuławy, documenting various aspects of taming of the cultural landscape in a situation of broken cultural transmission. She is a memeber of the Polish Ethnological Society, Wielkopolska Cultural Society, and the Oskar Kolberg Institute in Poznań. She is a member of editorial boards of the following journals: Przegląd Wielkopolski and Łódzkie Studia Etnograficzne. She collaborates with the Regional Culture Observatory. Additionally, she is an expert of the Ministry of Culture and National Heritage (Programs: “Folk Culture” and “Culture Observatory”) as well as the Municipal Council of Poznań (“Culture, art, protection of cultural and national heritage”). She is a member of the Council for Intangible Cultural Heritage at the Ministry of Culture and National Heritage and of the policy council of the Wielkopolska Society of folk artists.

In 2002 she graduated from the Małopolska Folk University in Wzdów. She is an instructor of handicraft and has completed courses in weaving, wickerwork, lacemaking and embroidery. She is the editor-in-chief of the Atlas of Polish Folk Costumes. Since 2013 she has been a primary investigator in a documentation project financed by the National Programme for the Development of Humanities. In 2012 she completed a post graduate program in Marketing of Culture at the Institute of International Relations at Warsaw University run in collaboration with the National Centre for Culture in Warsaw.

She is the author of numerous articles and books about regional and cultural education and the social functioning of cultural heritage.

Research Areas: Poland

2017, Brzezińska Anna W., Fabiszak Małgorzata. Individual variation in gestural markers of uncertainty, “Journal of Multimodal Communication Studies” t. 4: Special issue: Gesture and Speech in Interaction,  2017, z. 1-2, s. 36-42, DOI 10.14746/

2016, Brzezińska Anna W., Fabiszak Małgorzata. Żydzi i Niemcy w Poznaniu – (nie)pamięć w krajobrazie miejskim. Analiza korpusu prasowego i wywiadów indywidualnych [Jews and Germans in Poznań – (Non)Memory in the Urban Landscape. An Analysis of a Newspaper Corpus and Focus Groups Interviews]. Studia Socjologiczne (2): 217-241. ISSN: 0039-3371

2015, Brzezińska, Anna W., Historical and social considerations of cultural institutions in Poland in relation to proposal for intangible cultural heritage safeguarding system in Poland, “The IOV Journal of Intangible Cultural Heritage” 2015, pp. 50-62, bibl. ed. M. Santova. Publisher: IOV World. ISSN 2384-4892

2015, Brzezińska Anna W., Arkadiusz Jełowicki, and Wojciech Mielewczyk, Założenia, metodyka cele, [The Atlas of Intangible Cultural Heritage of the Rural Arreas in Wielkopolska], Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 1, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, pp. 88. ISBN 978-83-64119-45-3, Vol. 1: ISBN 978-83-64119-46-0.

2014, Brzezińska, Anna W . Made in ‘Polish village’ – modern ethno-design vs. traditional culture of Polish countryside. In: Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, W. Kuligowski and A. Pomieciński, eds. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, pp. 49-62.

2014, Brzezińska, Anna W. and Małgorzata Wosińska. Oddolne zarządzanie regionalną kulturą muzyczną, [Bottom-up management of regional music culture] In: Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, Weronika Grozdew-Kołacińska, ed. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, pp. 95-106. ISBN 978-83-939305-6-2.

2014, Brzezińska, Anna W. Różne światy kultury ludowej – perspektywa teoretyczna a działania praktyczne [Different worlds of folk culture – theoretical perspective and practical actions]. In: Kultura ludowa. Teorie-praktyki-polityki, Barbara Fatyga and Ryszard Michalski, eds. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, pp. 133-154. ISBN 978-83-61493-68-6.

2013, Brzezińska, Anna W.Muzeum jako przedmiot i podmiot działań edukacyjnych [Museum as an object and a subject of educational actions]. In: Edukacja muzealna. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Urszula Wróblewska and Karolina Radłowska, eds. Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2013, pp. 41-60. ISBN 978-83-87026-24-0.

2013, Brzezińska, Anna W. Reifikacja dziedzictwa kulturowego w świetle Konwencji UNESCO z 2003 roku [Reification of cultural heritage in the light of the 2003 UNESCO Convention]. Nauka (1): 109-128. ISSN 1231-8515

2013, Brzezińska, Anna W. Strój ludowy – od biografii przedmiotu do tożsamości podmiotu [Traditional folk costume – from the biography of an object to the identity of a subject]. In: Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, Anna W. Brzezińska and Mariola Tymochowicz, eds. PTL. Atlas Polskich Strojów Ludowych: Zeszyt Specjalny, Wrocław: PTL, pp. 15-24. ISBN 978-83-87266-64-6

2013, Brzezińska, Anna W. Walka o kosz. Miasta i region wobec środowisk rzemieślniczych [Fight for a basket. Towns and regions vs. crafts communities]. Czas Kultury 29: 4(175): 40-47. ISSN 0867-2148.

2013, Brzezińska, Anna W. Wyznaczniki współczesnej kultury regionalnej Żuław [Determinants of modern regional culture of Żuławy]. In: Funkcjonalny obszar Delty Wisły w terytorializacji Polski, Tomasz Parteka and Anna Golędzinowska, eds. PAN. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, vol. CXLVI, pp. 173-188. ISBN 978-83-89693-49-5, ISSN 0079-3507

Memory and identity in an urban landscape: Poznan as a case study (2013-2018) Website.

Józef Burszta Digital Achive – digitalization and sharing of archival materials (since 2014). Website.

Exhibition: 100 photographs on 100th birthday of prof. Józef Burszta (2014). Website.

Polish Traditional Folk Costumes Atlas: continuation of publishing works, conducting field research and source queries and digitization of source materials as well as making them accessible via Internet (2013-2016). Website.

The Atlas of Greater Poland village intangible cultural heritage (2012-2015). Website.

DSCF4278-Edit (2)

dra Zofia Boni

Assistant Professor, Department of Social Anthropology

Room: 2.35
Phone: 61 829 13 87
E-mail: zofia.boni@amu.edu.pl

Office hours:

Please, make an appointment by email.

 

I specialise in food anthropology and anthropology of childhood. I am a Post-doctoral Research Associate at the SOAS Food Studies Centre and a member of the Interdisciplinary Team on Childhood Research at the University of Warsaw. My PhD was focused on the negotiations regarding feeding children in Warsaw. I studied different social actors, namely families, primary schools, other state institutions, food industry, non-governmental organisations and media. The thesis discussed diverse moral perspectives on food, discourses and narratives about food and children, multiple experiences and practices related to feeding and eating embedded in the context of post-socialist transformation, shifting notions of parenthood and childhood, and the changing politics of food and food education in Poland. My other interests include research methodologies (especially when working with children), critical nutrition studies and post-socialist studies. Currently, I am starting my adventure with medical anthropology with my new research project on the social dynamics of childhood obesity in Poland.

2018   „Negocjowanie ‘zdrowego jedzenia’ w warszawskich rodzinach” [Negotiating ‘healthy food’ in families in Warsaw” [in:] Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies. [Children and Health: Introduction to Childhood Studies] Ed. Magdalena Radkowska-Walkowicz i Maria Reimann. Warszawa: Oficyna Naukowa.

2018   „‚My mom feeds me, but really, I eat whatever I want’: Relational Approach to Feeding and Eating” [in:] Feeding Children Inside and Outside the Home: Critical Perspectives. Ed. Vicki Harman, Benedetta Cappellini, Charlotte Fairclough. London: Routledge. 119 – 133.

2017    „It’s Safe: Food as a Way of Expression for Children in Warsaw”. Children’s Geographies, DOI: 10.1080/14733285.2017.1319045.

2016   “Reflections on Food in Food Research”. Anthropologies. Issue on Food. Savage Minds. Available: http://savageminds.org/2016/08/07/anthropologies-22-reflections-food-research/.

2015   “Negotiating Children’s Food Culture in Post-socialist Poland”. Anthropology of Food. Special Issue on Children’s Food Heritage. Available: https://aof.revues.org/7782.

2014   “Contested Interactions: School Shops, Children and Food in Warsaw”. International Journal of Sociology of Agriculture and Food. 21 (3): 309 – 325. Available: http://www.ijsaf.org/archive/21/3/boni.pdf.

2012   „Czekając na męża z obiadem” [Dinner at the Table: Waiting for a Husband to Come Back Home]. Op.Cit. 43: 100 – 103.

“Eating a Doughnut as a Public Problem: Ethnographic Research on Childhood Obesity in Poland”
Funding: National Science Centre in Poland
Time of realisation: 2016 – 2019

“Social and Cultural Aspects of Feeding Children in Warsaw: Discourses, Practices and Negotiations”
Funding: National Science Centre in Poland
Time of realisation: 2013 – 2015

“Growing Resilience: Food self-provisioning and exchange in Poland”
Funding: Open Space University
Time of realisation: 2011

Service and membership

Post-doctoral Research Associate, SOAS Food Studies Centre, University of London

Member of the European Association of Social Anthropologists (EASA), and the Association for the Study of Food and Society (ASFS).

Co-organiser and co-convener of EASA Anthropology of Food Network (http://www.easaonline.org/networks/food/index.shtml).

Reviewer for the Graduate Journal of Food Studies (Harvard University), Food Culture and Society: An International Journal of Multidisciplinary Research, Gastronomica: The Journal of Critical Food Studies.

Links

https://amu.academia.edu/ZofiaBoni

prof. UAM dra hab. Natalia Bloch

Assistant Professor, Department of Social Anthropology

Room: 2.32
Phone: 61 829 13 84
E-mail: nbloch@amu.edu.pl

Office hours:

Tuesday 11.00-12.30

 

Dr Natalia Bloch specialises in the anthropology of spatial mobility, including exile, migration, and tourism (and the way they intersect), particularly in the postcolonial context. She has conducted research in Tibetan refugee settlements in India (a PhD project), among workers and small businessmen in the informal tourism sector in India (a post-doc project), as well as among immigrants to Poland. Currently she is working on the project dedicated to the communities embedded in mobility in India. She teaches courses in postcolonial theory, anthropology of tourism, anthropology of migration and refugee studies.

Topics: refugee and migration studies, anthropology of tourism, tourism encounters and host-guest relations in a postcolonial context, power relations in tourism as well as tourism as empowerment, mobility regimes, nationalism and diasporas, second generation of migrants and refugees, migrants in the informal tourism sector, integration and separation as migrants’ and refugees’ adaptation strategies, multiculturalism, cultural heritage and colonial legacy, postcolonial theory, Polish migration memory and the perception of migrants, mobilizing anthropology and methodological challenges in researching mobility (mobile ethnography, anthropological engagement, overcoming methodological nationalism)

Areas: India, Nepal, Poland

Articles

Barbarians in India. Tourism as Moral Contamination, “Annals of Tourism Research” 2017, vol. 62, pp. 64-77. doi.org/10.1016/j.annals.2016.12.001

Taxonomic Panic and the Art of “Making Do” at a Heritage Site. The Case of Hampi UNESCO Site, India, “Anthropological Notebooks” 2017, vol. 23, no. 3, pp. 19-43. [pdf]

Beyond Integration. Tibetan Diaspora’s Separation Strategy in Multicultural India, [in:] The World of Encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World. Ed. A. Posern-Zieliński, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, pp. 75-96. [pdf]

Evicting Heritage. Spatial Cleansing and Cultural Legacy at the Hampi UNESCO Site in India, “Critical Asian Studies” 2016, vol. 48, no. 4, pp. 556-578. doi.org/10.1080/14672715.2016.1224129

Overheating with Authenticity. Between Familiarity and Otherness in Multisensory Experiencing of India by Tramping Tourists, “Déjà Lu” 2016, vol. 4. [pdf]

Constructing Borders within Diaspora. „Born Refugees”, Newcomers and Bargaining Tibetan Identity, [in:] Middle Grounds, Ambiguous Frontiers and Intercultural Spaces. Eds. A. Posern-Zieliński, L. Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, pp. 135-154. [pdf]

Between Vishnu and Mao Zedong. The Maoist Movement in Multi-ethnic Nepal, “Ethnologia Polona” 2010-2011, vol. 31-32, pp. 169-189.

Obóz uchodźców jako atrakcja turystyczna. Kto i po co od(z)wiedza diasporę tybetańską? [Refugee Camp as Tourist Attraction: Who Re(dis)covers the Tibetan Diaspora, and Why?] „Etnografia Polska”, 2011, vol. 55, no. 1-2, pp. 51-68. [pdf]

Czy jakożerca może zostać wegetarianinem? Globalny dyskurs praw zwierząt jako „tradycja wynaleziona” w diasporze tybetańskiej [Can a Yak-Eater Turn Vegetarian? The Global Animal Rights Discourse as “Invented Tradition” in the Tibetan Diaspora], „Lud” 2010, vol. 94, pp. 121-141. [pdf]

The Young Tibetan Exile Today: A Democrat, Environmentalist, Vegetarian? Globalization and Negotiating Identity in the Situation of Displacement, [in:] Exploring Home, Neighboring and Distant Cultures. Eds. L. Mróz, A. Posern-Zieliński, Warsaw: DiG, 2008, s. 239-258. [link]

Books [in Polish]

Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach [Born Refugees: The Identity of the Young Generation of Tibetans in India], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, pp. 672. [link]

Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej) [We Are All Migrants. (Re)covering of the Memory of Migration]. Ed. N. Bloch, Poznań: Centrum Kultury ZAMEK, 2016, pp. 346. [pdf].

Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy [Not Useful Enough. The Struggle of Immigrants in the Local Labour Market]. Eds. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, pp. 189. [pdf]

Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej [From Guests to Neighbours: The Integration of Migrants from Non-European Union Countries in Poznań City: Education, Labour Market, and Health Care]. Eds. N. Bloch, E. M. Goździak, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2010, pp. 262. [pdf]

Communities Embedded in Mobility: Refugees, Migrants, and Tourists in India. Towards a Non-Sedentarist Anthropology (2016-2019), a post-doc fellowship of the Polish National Science Centre (manager and principal investigator). [link]

We Are All Migrants. Letters of Polish Immigrants from America in the Late 19th Century (2016-2018), a photo exhibition & an education and research project of the Ministry of Culture and National Heritage (curator, principal investigator). [link] [award]

Power Relations and Strategies of Authenticity in Tourism. A Case Study of India through a Postcolonial Perspective (2012-2016), a research grant of the Polish National Science Centre (manager and principal investigator).

Active Migrants in the Local Labour Market (AMIGA). Polish-German Cooperation Project (2013-2015), an applied grant of the European Social Fund (supervisor of the researchers/migrants’ assistants). [link] [Migrant Info Point]

Polish Settlements in Europe. Anthropological Visualizations of Cultural Phenomena – Enclaves of Polish Culture in the Region of Bukovina in Romania and in the Czech Republic (2010-2012), Erasmus Intensive Programme summer schools (teacher).

Factors Assisting and Restricting the Integration of Third Country Nationals into the Labour Market, Health Service and Education: An Anthropological Case Study of the City of Poznań (2010), a research grant  of the European Fund for the Integration of Third Country Nationals (principal investigator). [link]

Foreigners in Poland: The Heterogeneity of Large Urban Centres. A Case Study of Poznań (2009-2012), a research grant  of the Polish Ministry of Science and Higher Education (principal investigator). [link]

Regional National-Religious Movements in an Increasingly Globalized Asia. Contemporary Pilgrimages to Mount Kailash in the Indian-Chinese-Nepalese Borderland (2007-2010), a research grant  of the Polish Ministry of Science and Higher Education (researcher).

Culture and Politics. A Case Study of the Young Generation of Tibetan Exiles in India (2007-2009), a research grant of the Polish Ministry of Science and Higher Education (manager and principal investigator). [link]