iwinska (1)

dr Katarzyna Iwińska

adiunkt, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.34
Telefon: +48 502389836
E-mail: katarzyna.iwinska@amu.edu.pl

Dyżury:

 

Problematyka socjologii środowiska (w tym rozwiązywanie konfliktów środowiskowych), świadomości ekologicznej/energetycznej, aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego (działalność III sektora w Polsce), badania społeczności lokalnych i partycypacja społeczna

Obszary badań: podmiotowe sprawstwo, metodologia badań społecznych, społeczne aspekty przemian energetycznych

 • Iwińska, K., Blicharska, M., Pierotti, L., Tainio, M., de Nazelle, A. Cycling in Warsaw, Poland – Perceived enablers and barriers according to cyclists and non-cyclists, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Volume 113, July 2018, Pages 291-301, ISSN 09658564,https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.04.014.
 • Iwińska, K, Witkowska, K., Kraszewska, M. Public attitudes to nuclear power – q-methodology research (working paper)
 • Iwińska, K, Witkowska, K. 2016. Społeczeństwo obywatelskie w drodze ku podmiotowości… Przypadek polskiej energetyki jądrowej (Civil society on the way to its subjectivity… The case of the nuclear energy development in Poland). „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” 2016: 2 (4) 83-111.
 • Iwińska, K., A. Miśkiewicz, P. Stankiewicz. Strategy on social, societal and governance issues for nuclear development in Poland. Platenso research strategy (WP4).
 • Processes of decision making on energy issues: micro and macro analysis (the case of Poland 2015) Katarzyna Iwińska, Paweł Ruszkowski,Securitologia” 2015; 22(2) 95–106
 • Krajobraz społecznościowy” red. G. Chimiak, K. Iwińska. Warszawa; Lublin: Polyhemnia 2015
 • Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa”. Kraków: Nomos 2015.
 • Iwińska, K. Troszyński M., Podejmowanie decyzji infrastrukturalnych w demokracji środowiskowej, „TRANSFORMACJE: czasopismo interdyscyplinarne”; 2014: 1-2 (80 -81).
 • Miśkiewicz, G. Zakrzewska, K. Iwińska, Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in central and eastern Europe, NUTECH2014-Development and Application of Nuclear Technologies Conference, ISBN 978-83-933935-2-7, 2014
 • Badania w działaniu – kilka refleksji z badań terenowych w sołectwach w: „Animacja Życia Publicznego; Zeszyty Centrum badań społeczności i polityk lokalnych” nr 1; 2013 (8).
 • (współautorka) „Dobre praktyki współpracy między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi (z wykorzystaniem analizy jakościowej)”, red. S. Mocek, Warszawa 2012.
 • „Wartością sołectwa są ludzie” – raporty ze studenckich badań terenowych w gminach śląskich (red. nauk. Katarzyny Iwińskiej i Anny Radiukiewicz), Warszawa 2012.
 • Demokracja środowiskowa w duchu zrównoważonego rozwoju, w: „Animacja Życia Publicznego; Zeszyty Centrum badań społeczności i polityk lokalnych” nr 1; 2011 (4).
 • Iwińska Katarzyna, Troszyński Marek, „Preferencje i problemy transferu technologii na Mazowszu w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju”, w: Poradnik dobrych praktyk w ochronie środowiska na Mazowszu. Rozwój zrównoważony regionu a infrastruktura i nowoczesne technologie, Warszawa 2011.
 • „Profesjonalny menedżer w NGO, cz 2” ( i wstęp Katarzyna Iwińska i Anna Radiukiewicz), 2011, Warszawa: wyd. Collegium Civitas Press
 • Udział społeczny w podejmowaniu decyzji dotyczących przestrzeni publicznych w: „Animacja Życia Publicznego; Zeszyty Centrum badań społeczności i polityk lokalnych” nr 1-2; 2010.
 • Iwińska, K. Nowicka M., Mikro-rewolucje”: działania społeczno-obywatelskie kobiet a nowy typ kultury obywatelskiej w: „Po co pamiętać razem?” Praktyki pamięci a kultura obywatelska kobiet w gminie Stare Juchy i powiecie ełckim”, red. B. Markowska, 2010.
 • Derwich P., K. Iwińska. Konsultacje społeczne – przymus czy wsparcie realizacji inwestycji? [W:]Jak projektować i prowadzić działania informacyjno-konsultacyjne na obszarach chronionych?” red. M. Grodzińska-Jurczak i M. Tarabuła-Fiertak, 2010, Kraków: wyd. Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
 • „Profesjonalny menedżer w NGO” (), 2010, Warszawa: wyd. Collegium Civitas Press
 • (współautorka) “Po co pamiętać razem? Praktyki pamięci a kultura obywatelska kobiet w gminie Stare Juchy i powiecie ełckim”, B. Markowska, Warszawa 2010
 • Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych (red. i wstęp). 2010. Warszawa: wyd. Collegium Civitas Press
 • „Partnerstwa lokalne” (red.), 2009, Warszawa: wyd. Collegium Civitas Press
 • „Funkcjonalność konfliktów?– kilka uwag o dyskursie politycznym w prasie (2006-2007)” – raport z badań w ramach programu „Tolerancja – Przeciwdziałanie Nietolerancji”, 2009
 • Procesy grupowe”, [W:] Dobry Trener NGO, 2008, ASTD Global Network Poland i Fundacja Obserwatorium Zarządzania
 • Theory of agency w socjologii amerykańskiej i europejskiej. Rocznik Lubusk 2008i 2 (34), 203-229.
 • Podmiotowe sprawstwo versus struktura: metodologiczny indywidualizm i holizm jako źródła dychotomicznych podziałów socjologii, w: Bogdan Mach, Edmund Wnuk-Lipiński. „O społeczeństwie, kulturze i innych sprawach”. 2007. Warszawa: Wydawnictwo ISP PAN.
 • Bieliński Jacek, Katarzyna Iwińska, Anna Rosińska-Kordasiewicz. 2007. Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych. „ASK” 16/2007.
 • Zachowania młodzieży po śmierci Jana Pawła II, w: Ruszkowski Paweł, Jacek Bieliński, Agnieszka Figiel (red.). „JP2. Pokolenie czy mozaika wartości?”. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • 2018-2021 SECURe- Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional Risks – Research Fellow, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2015-2017 WISE – Widening Interdisciplinary Sustainability Education – (Erasmus Plus Project Reference 2015-1-PL01-KA203-016621) – koordynacja
 • 2016 -2017 – „Ocena krajowych i regionalnych skutków gospodarczych i społecznych programów jądrowych” we współpracy z ICHTJ (grant: 3518/IAEA/15/2016/0) – badaczka
 • 2016-2017 – “Kobiety jako liderki zmian. Partycypacyjne badania w działaniu w ramach zrównoważonego rozwoju” (Women as agents of change: Participative Action Research within sustainable development)– liderka zespołu badawczego (Boell Stiftung Funds)
 • 2014-2015 – „Nieodkryty wymiar III sektora. Niezinstytucjonalizowane przejawy społecznikostwa w Polsce (“Undiscovered dimension of the third sector: Non-institutional manifestations of social activism in Poland”) – badaczka, nadzór metodyczny (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)
 • 2014-2016 EAGLE project “Enhancing education, training and communication processes for informed behaviours and decision making related to ionizing radiation risks” (Euratom, FP7) – członkini grupy doradczej.
 • 2013-2016 – PLATENSO project „Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastern Europe” (FP7 Grant 605140) – national contact point, koordynatorka zadań w Polsce.
 • 2013 – Participatory Action Research – social research of the local community in the municipality of Mykanów (Kocin Nowy i Kocin Stary) – koordynatorka badań.
 • 2011-2013 – „TAPAS-Transportation, air pollution and physical activities; an integrated health risk assessment programme of climate change and urban policies” (project realizowany we współpracy z Instytutem Badań Systemowych PAN) – badaczka.
 • 2011 Action research – local community diagnosis in the project EDEN (communes: Mykanow, Kruszyna and Dabrowa Zielona)- badaczka, ekspertka metodyczna.
 • 2009-2012 „A Model of Co-operation between Public Administration and Non-governmental Organizations. Development and Dissemination of Co-operation Standards.” – koordynacja zadań Collegium Civitas.
 • 2009 „Local community consultations on infrastructural investments” (financed by Ecorys, Norwegian Funds) – superwizja szkoleń, koordynacja badań.
 • 2008-2010 „Empowering social/civic skills of elderly women in the multicultural villages of the North-Eastern Poland” – carrying out research financed by Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe- badaczka.

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

od 2018 International Sociological Association – członkini (RC24)

od 2015 European Sociological Association – członkini (RN12)

od 2006 do 2010 European Science Foundation – członkini Komitetu Sterującego w programie Euroqual „Qualitative research in the social sciences in Europe”

od 2004 American Sociological Association – członkini zwyczajna
od 2004 Polish Sociological Association – członkini  (2009-2011 – członkini zarządu Oddziału Warszawskiego PTS)