Erasmus

Chcesz studiować za granicą? Poznać nowe miejsca i ludzi? Zwiedzić Europę? W ramach studiów na kierunku etnologia i antropologia kierunkowa możesz nawet dwa lata* spędzić na uczelniach zagranicznych!

W programie Erasmus+ każdy student otrzymuje możliwość wyjazdu na 12 miesięcy (tak zwany „kapitał wyjazdowy”) w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyki) i liczby okresów mobilności (na przykład 2 x 6 miesięcy lub 3 x 4 miesiące). Wyjazd na studia trwać może minimalnie 3, a maksymalnie 12 miesięcy. Wyjazd na praktyki trwać może minimalnie 2, a maksymalnie 12 miesięcy. W programie Erasmus+ do wyjazdu w ramach praktyk uprawnieni są tzw. recent graduate (absolwenci). Absolwent może przebywać na wyjeździe maksymalnie 12 miesięcy od ukończenia studiów (pobyt musi być zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów).

Wysokość stypendium wynosi 300-600 € miesięcznie (w zależności od kraju i rodzaju wyjazdu). Szczegóły dotyczące dofinansowania wyjazdów na studia i praktyk można znaleźć TUTAJ.

Rekrutacja na studia odbywa się w marcu każdego roku. Wnioski należy składać za pomocą systemu USOSweb (instrukcja TUTAJ). Z kandydatami, którzy złożyli kompletne wnioski w systemie przeprowadzane są następnie krótkie rozmowy kwalifikacyjne. Kryteria kwalifikacji to przede wszystkim średnia z egzaminów oraz znajomość języka.

Szczegółowe informacje odnośnie do procedur wyjazdowych dostępne są na stronie głównej programu Erasmus na UAM: https://erasmus.amu.edu.pl/

Lista umów partnerskich i liczba miejsc, z których skorzystać mogą studenci etnologii i antropologii kulturowej:

Austria (niemiecki i angielski)

 • AlpenAdriaUniversität Klagenfurt, Angewandte Kulturwissenschaft/Applied Cultural Studies, Studenci I, II i III stopnia: 2 x 5 miesięcy
 • Universität Wien, Institut für Kultur- und Sozialanthropologie, Studenci II stopnia (CREOLE): 3 x 9 miesięcy
 • Universität Wien, Institut für Europäische Ethnologie, Studenci I i II stopnia: 1 student x 5 miesięcy

Czechy (czeski i angielski)

 • Masarykova Univerzita v Brne, Sociální antropologie, Studenci I, II i III stopnia: 2 x 6 miesięcy

Francja (francuski i angielski)

 • Université Lumière-Lyon 2, Département d’Anthropologie, Studenci I stopnia, II stopnia (CREOLE) i III stopnia: 3 x 9 miesięcy

Grecja

 • Panteion University Athens, Social and Political Sciences, Studenci I, II i III stopnia: 2 x 5 miesięcy

Hiszpania (hiszpański, angielski, kataloński)

 • Universidad del Pais Vasco, Educación, Filosofía y Antropología/Faculty of Education, Philosophy and Anthropology, Studenci I i II stopnia: 2 x 5 miesięcy
 • Universidad Autónoma de Barcelona, Departament d’Antropologia Social i Cultural/Department of Social and Cultural Anthropology, Studenci I, II (CREOLE) i III stopnia: 7 x 5 miesięcy (w tym CREOLE 3 x 5)

Irlandia (angielski)

 • National University of Ireland in Maynooth, Department of Anthropology, Studenci II stopnia (CREOLE): 4 x 6 miesięcy

Niemcy (niemiecki i angielski)

 • Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Europäische Ethnologie, Studenci I, II i III stopnia: 1 x 5 miesięcy
 • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Europäische Ethnologie, Studenci I, II i III stopnia: 1 x 5 miesięcy

Słowacja (słowacki i angielski)

 • Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav sociálnej antropológie/, Studenci I, II i III stopnia: 1 x 5 dni

Słowenia (słoweński i angielski)

 • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo/Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Studenci I, II (CREOLE) i III stopnia: 3 x 9 miesięcy

Szwajcaria (niemiecki i angielski)

 • Universität Basel, Studenci I, II i III stopnia: 2 x 10 miesięcy
 • Universität Bern, Institut für Sozialanthropologie, Studenci: I, II (CREOLE) i III stopnia: 9 x 10 miesięcy (w tym 5 dla CREOLE)

Turcja (angielski)

 • Istanbul Bilgi University, Department of International Relations, Studenci I i II stopnia: 2 x 5 miesięcy

Węgry (węgierski i angielski)

 • Eötvös Loránd Tudomanyegyetem, Department of Cultural Anthropology, Studenci II stopnia: 2 x 5 miesięcy

Więcej informacji udzielają:

Koordynatorka Instytutowa Programu Erasmus – dr Mikołaj Smykowski, mikolaj.smykowski@amu.edu.pl