Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Michaliny Janaszak

Przewodniczący komisji doktorskiej powołany Uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii uprzejmie zawiadamia, że dnia 1 lutego 2022, godz. 11.00, sala im. Józefa Burszty, Col. Historicum Novum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Michaliny Janaszak. Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym. Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGI3Y2Q4OGUtNmEzMC00NzkwLWFiODItNjhlNmEyNmVmODMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%225bee60f0-1f47-4c9d-b82c-23b09569ed4f%22%7d Tytuł rozprawy…

Polski Rok Obrzędowy – projekt Instytutu im. Oskara Kolberga

Jeśli w Twojej okolicy w sposób szczególny kultywuje się jakiś dawny obyczaj lub przeciwnie – nadano tradycyjnym obchodom nowy wymiar i uważasz, że warto się tym podzielić – napisz! A może w Twoim regionie świętuje się okazję, której nie celebruje się nigdzie indziej? Instytut im. Oskara Kolberga uwzględni ją w kalendarzu! Kalendarz Obrzędowy znajdziesz TUTAJ.…

Warsztaty dla studentów „STRES – fakty i mity” – inicjatywa Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM

Zapraszamy na psychoedukacyjny warsztat skierowany do studentów doświadczających stresu na co dzień. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, czym jest stres, jak go rozumieć, jakie skutki może wywoływać oraz jakie są sposoby radzenia sobie ze stresem i sposoby przeciwdziałania jego skutkom. Uczestnicy będą mogli oszacować poziom stresu, którego doświadczają aktualnie, ocenić jakość wypoczynku, podjąć decyzję o…

Seminarium naukowe 25.01.2022: Etnografia wielogatunkowa w praktyce

Zapraszamy na ostatnie w semestrze zimowym Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Tym razem WYŁĄCZNIE ONLINE link do spotkania: https://tinyurl.com/pe5d2rch 25.01.2022 Małgorzata Kowalska Etnografia wielogatunkowa w praktyce Chciałabym opowiedzieć o projekcie badań na terenie objętym ochroną przyrodniczą na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w których inspiruję się etnografią wielogatunkową, a antropologię definiuję przede wszystkim w…

Nagroda za Badanie Antropologiczne Roku SAS PTS dla Natalii Bloch

Prof. UAM dr hab. Natalia Bloch otrzymała Nagrodę Główną w konkursie Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego za Badanie Antropologiczne Roku 2021 za książkę Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India, wydaną przez Lexington Books. Uzasadnienie organizatora: Książka Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India Natalii Bloch poświęcona jest problematyce turystyki.…

Webinar CeBaM 27.01.2022: Poland as a country of immigration and emigration: Ukrainian factory workers’ perspectives on life and work in Kalisz and Płock

Dear Colleagues, Centre for Migration Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań invites you to this month’s webinar which will be given by Anne White (University College London) titled „Poland as a country of immigration and emigration: Ukrainian factory workers’ perspectives on life and work in Kalisz and Płock”. Date: Thursday 27th of January 2022,…

Seminarium 18.01.2022: Fitoantropologia

Zapraszamy na kolejne Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Dla osób pracujących i studiujących na IAiE – stacjonarnie w Instytucie w sali im. J. Burszty. Dla zainteresowanych – MS Teams, link do spotkania: https://tinyurl.com/pe5d2rch 18.01.2022 Mikołaj Smykowski Fitoantropologia W swoim wystąpieniu chciałbym zaproponować reorientację dotychczasowych sposobów namysłu nad związkami człowieka z jego…

Publiczna obrona mgr Karoliny Dziubatej

Przewodniczący komisji doktorskiej powołany Uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii uprzejmie zawiadamia, że dnia 14 stycznia 2022, godz. 10.00, sala im. Józefa Burszty, Col. Historicum Novum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7.odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Karoliny Dziubatej. Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym. Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE1Y2E5NTAtNjNiNC00MDZjLTk4NGYtN2U4MjhlNjUwYjU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22480e711c-aeb9-41d9-95c7-ff45ec5054ac%22%7d Tytuł rozprawy doktorskiej:…