Seminarium naukowe 31.05.2022: Kultury migracyjne a doświadczenia migrantów w miastach średnich, na przykładzie Piły, Płocka i Kalisza

Zapraszamy na Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Dla osób studiujących i pracujących w IAiE: sala im. J. Burszty Dla zainteresowanych: MS Teams https://tinyurl.com/pe5d2rch FACEBOOK 31.05.2022 ANNE WHITE Kultury migracyjne a doświadczenia migrantów w miastach średnich, na przykładzie Piły, Płocka i Kalisza W referacie przedstawię kilka wyników mojego projektu „Polska jako kraj…

Seminarium naukowe 24.05.2022: Prezentacje tematów prac magisterskich

Zapraszamy na kolejne Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Dla osób studiujących i pracujących w IAiE: sala im. J. Burszty Dla zainteresowanych: MS Teams https://tinyurl.com/pe5d2rch FACEBOOK 24.05.2022 Prezentacje tematów prac magisterskich EWA TRACZ Oblicza odmiennych stanów świadomości. Psychodeliki i ich rola w ludzkim życiu Celem prezentacji jest przedstawienie społeczno-kulturowych wyobrażeń i praktyk…

PhD position on pandemic-related conspiracy theories in the Visegrad Countries

Fully-funded PhD position available in a four year project dedicated to study pandemic-related conspiracy theories in the Visegrad Countries. The PhD candidate will be responsible for conducting research in Slovakia and/or Czechia and will work under a supervision of Dr Drazkiewicz, project leader. The researcher should have background in social sciences,  preferably social anthropology or…

Study@research – nasze laureatki 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 rozstrzygnięte zostały IV i V edycja konkursu Study@research, przeznaczonego dla osób studiujących na UAM na I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych magisterskich. Do konkursu zgłoszone zostały wnioski reprezentujące nauki biologiczne, chemiczne, fizyczne, historię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze  i religii, nauki o sztuce,…

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022

Drogie Studentki! Drodzy Studenci! Został ogłoszony nowy konkurs Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022! Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury…

60-lecie Instytutu im. Oskara Kolberga i nagroda MKiDN dla dr Ewy Antyborzec

Wczoraj w Instytucie im. Oskara Kolberga odbyło się spotkanie z okazji 60-lecia działalności Redakcji DWOK. Wspominaliśmy śp. Jana Pałkę i dzieliliśmy się naszymi indywidualnymi powiązaniami ze spuścizną Kolberga. Podczas spotkania nasza absolwentka i pracowniczka IOK dr Ewa Antyborzec otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej! Obecni byli m.in. prof.…