Zarządzenie Rektora w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym 2021/2022

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Zarządzenie reguluje działanie Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, w okresie stanu epidemii, w zakresie: organizacji kształcenia: na studiach…

Komentarz dr Roberta Rydzewskiego odnośnie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

„Obecna sytuacja na granicy białorusko-polskiej przypomina wydarzenia z pasa granicznego między Serbią a ówczesną Macedonią (dziś to Macedonia Północna). Podobieństwa te nie powinny dziwić, bo działaniami służb granicznych w tych dwóch odległych od siebie regionach kieruje ta sama polityka migracyjna Unii Europejskiej”. Całość do przeczytania tutaj.

Robert Rydzewski laureatem Konkursu im. Zofii Sokolewicz na najlepszą pracę doktorską

Z radością informujemy, że praca doktorska Roberta Rydzewskiego pt. „Kryzys migracyjny – antropologiczne studium przypadku serbskiej części szlaku bałkańskiego” wygrała organizowany przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Konkurs im. Zofii Sokolewicz w kategorii najlepsza praca doktorska w dziedzinie nauk etnologicznych. Gratulujemy! Informacje o konkursie