Instytutowe Seminarium Antropologiczne: Lasy, drogi, polityki. Badania terenowe w nurcie etnografii współpracującej i zaangażowanej

Seminarium naukowe IAiE UAM w Poznaniu 19.01.2021, g. 9.30-11.00 online MS Teams LINK DO SPOTKANIA: https://tinyurl.com/y4azkn4l WYDARZENIE NA FB Przemysław Benz, Aleksandra Krzyżaniak, Urszula Małecka, Agata Stanisz Zaproszenie na nasze kolektywne wystąpienie piszę ja – Agata Stanisz. Jego treść nie jest bezpośrednio uzgodniona z resztą. Wspólnie ustaliliśmy jednak o czym chcemy opowiedzieć, jakie pytania chcemy…