Praktyki studenckie w Muzeum w Szreniawie

Muzeum Narodowe Rolnictwa już od kilku lat organizuje już POKAZY ŚWIĄTECZNE dla dzieci i młodzieży. Pokazy organizowane są w zabytkowych stodołach pofolwarcznych przystosowanych do tego celu. Jednym z elementów organizowanych POKAZÓW ŚWIĄTECZNYCH są zajęcia plastyczne, zróżnicowane w zależności od wieku dzieci. Staramy się, aby zajęcia te były należycie zorganizowane i prowadzone pod kierunkiem osób, które…