Seminarium naukowe 13 maja

W dniu 13 maja 2019 r. o godzinie 10.00 w sali 2.19 odbędzie się seminarium naukowe z udziałem prof. Ildiko Erdei z Instytutu Etnologii i Antropologii na Uniwersytecie w Belgradzie. Tytuł jej wystąpienia to Encounters with Consumption – Reflections on Political Mobilization of Commodities in Contemporary Serbia. We wtorek i w środę (14 i 15…

Prof. UAM dr hab. Anna W. Brzezińska stypendystką Marszałka Województwa Wielkopolskiego

6 maja 2019 r. w Teatrze Nowym w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak wręczył stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Jedną z tegorocznych stypendystek została dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, która będzie realizowała projekt dotyczący Kaliskiej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Cepelia” w Kaliszu, którego efektem będzie wydanie książki poświęconej Cepelii. Strona internetowa projektu Facebook