Nadsyłanie tekstów do czasopisma „Lud”

Szanowni Państwo, w imieniu redakcji „Ludu” zapraszam do nadsyłania tekstów do tomu nr 103 za 2019 rok. Dzięki dofinansowaniu z MKiDN znajdzie się w nim specjalna część tematyczna poświęcona miejscu polskiej etnologii w systemie antropologii światowych, koncentrująca się na zagadnieniu hierarchii wiedzy rozpatrywanym w kontekście powiązań polskiej etnologii ze światową antropologią. Jaki charakter ma ta…