Stanowisko IEiAK UAM w Poznaniu w sprawie propozycji współczynnika kosztochłonności

Stanowisko Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w sprawie propozycji współczynnika kosztochłonności dla nowoutworzonej dyscypliny „nauki o kulturze i religii” Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec przydzielenia naszej dyscyplinie – tj. etnologii i antropologii społeczno-kulturowej – współczynnika kosztochłonności – „1”, zarówno w zakresie kształcenia studentów tego kierunku, jak i w odniesieniu do prowadzenia badań. Uzasadnienie naszego sprzeciwu…