Przedstawiamy terminy rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

Rekrutację na rok akademicki 2018/19 rozpoczynamy 1 czerwca 2018 roku. Do 10 lipca można rejestrować się w Systemie Internetowej Rekrutacji, opłacać zapisy na kierunki oraz wprowadzać wyniki matur. Od 11 do 13 lipca przeprowadzane będą egzaminy wstępne na kierunki, gdzie egzamin jest częścią procesu rekrutacji. 13 lipca będzie miało miejsce ogłoszenie wyników rekrutacji.

Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniu Rektora w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminów rejestracji i składania dokumentów w roku akademickim 2018/2019, a także w załączniku do tego dokumentu.

Skład Komisji Rekrutacyjnej IEiAK:

Studia stacjonarne I i II stopnia:

  • Przewodniczący: dr hab. prof. UAM Wojciech Dohnal
  • Sekretarz: mgr Karolina Dziubata
  • Członek: dr Agata Stanisz

Specjalność CREOLE, studia II stopnia po angielsku:

  • Przewodniczący: dr hab. prof. UAM Wojciech Dohnal
  • Sekretarz: dr Małgorzata Kowalska