PhD position on pandemic-related conspiracy theories in the Visegrad Countries

Fully-funded PhD position available in a four year project dedicated to study pandemic-related conspiracy theories in the Visegrad Countries. The PhD candidate will be responsible for conducting research in Slovakia and/or Czechia and will work under a supervision of Dr Drazkiewicz, project leader. The researcher should have background in social sciences,  preferably social anthropology or…

Details

Study@research – nasze laureatki 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 rozstrzygnięte zostały IV i V edycja konkursu Study@research, przeznaczonego dla osób studiujących na UAM na I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych magisterskich. Do konkursu zgłoszone zostały wnioski reprezentujące nauki biologiczne, chemiczne, fizyczne, historię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze  i religii, nauki o sztuce,…

Details

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022

Drogie Studentki! Drodzy Studenci! Został ogłoszony nowy konkurs Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022! Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury…

Details

60-lecie Instytutu im. Oskara Kolberga i nagroda MKiDN dla dr Ewy Antyborzec

Wczoraj w Instytucie im. Oskara Kolberga odbyło się spotkanie z okazji 60-lecia działalności Redakcji DWOK. Wspominaliśmy śp. Jana Pałkę i dzieliliśmy się naszymi indywidualnymi powiązaniami ze spuścizną Kolberga. Podczas spotkania nasza absolwentka i pracowniczka IOK dr Ewa Antyborzec otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej! Obecni byli m.in. prof.…

Details

Pioneering Masterclass in UX Research

Increasingly, qualitative researchers, especially those with experience in designing a research project, conducting ethnography and in-depth interviewing are in demand of the industry. One of of the most rapidly growing markets is the domain of User Experience Research, short UX. As part of our M.A. Ethnology and thanks to the support of Uniwersytet Jutra, we…

Details

CFP: Konferencja „Dziewczynki i dziewczyny. Wstęp do girlhood studies” 7-8 października 2022

Zacchęcamy do udziału w konferencji „Dziewczynki i dziewczyny. Wstęp do girlhood studies”, którą organizuje Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW we współpracy z Fundacją Kosmos. Celem konferencji jest poznanie badań prowadzonych w tej tematyce w Polsce, jak również wymiana doświadczeń badaczek i badaczy w obszarze girlhood studies, nawiązanie kontaktów, stworzenie pola dla przyszłej współpracy naukowej.…

Details

Seminarium naukowe 17.05.2022: Rzeczpospolita Snów: śnienie społeczne Polaków w okresie gwałtownych przemian (2020-2022)

Zapraszamy na Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Dla osób studiujących i pracujących w IAiE: sala im. J. Burszty Dla zainteresowanych: MS Teams https://tinyurl.com/pe5d2rch FACEBOOK 17.05.2022 BARTOSZ SAMITOWSKI Rzeczpospolita Snów: śnienie społeczne Polaków w okresie gwałtownych przemian (2020-2022) Rzeczpospolita Snów to badanie jakościowe śnienia społecznego w Polsce w latach 2020-2022, czyli w…

Details