Wyniki konkursu na redaktorów czasopism i serii PTL

Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego z dn. 26 września 2020 roku powołano nowe redakcje czasopism oraz serii wydawniczych na kadencję 2021-2024. Prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal został powołany na kolejną kadencję na stanowisku redaktora naczelnego najstarszego czasopisma etnologicznego jakim jest wydawany od 1895 roku „Lud”. Prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk została powołana…

Details

Warsztaty „O procesach cywilizowania dzieci”

Współczesne dzieciństwa podlegają intensywnym procesom “cywilizowania”, a zatem projektowania go za pomocą norm, wzorców i wartości uważanych w określonych momentach kulturowo-historycznych za pożądane (Elias 2011; zob. także Gilliam oraz Gulløv 2017). Przekonanie, że dziecko jako byt przed-społeczny musi zostać poddane określonej kontroli i kulturowej “obróbce” dotyczącej jego konstytucji mentalnej, emocjonalnej i cielesnej, towarzyszy zachodniej pedagogice,…

Details

LAUR IAiE DLA NAJLEPSZYCH 2019/2020

Pani mgr Joannie Urbańskiej, autorce pracy How to grow a better life? Stories from a raspberry field in Bitia, Kosovo (promotorzy: prof. M. Buchowski, dr Alenka  Bartulović) oraz Panu mgr Hubertowi Tubackiemu, autorowi pracy Ku lepszej przyszłości. Praktyki aktywistyczne oddolnych ruchów na rzecz Klimatu (promotor prof. W. Dohnal) gratulujemy wyróżniającego się finiszu studiów magisterskich! Wasze…

Details

Apel do SKNE

Drogie Członkinie i Drodzy Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Etnologów, dobrze wiemy, że nastał dobry czas na kontynuacje Waszej działalności. Czekamy, jak zwykle, na Wasze inicjatywy badawcze, od dawna planowaną konferencję i nowe projekty naukowe. Do dzieła! Z dydaktycznym pozdrowieniem, w imieniu Pracowniczek i Pracowników IAiE Agnieszka Chwieduk  Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych (etnologia, IAiE)

Details

Stacjonarne zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021

ROZPOCZYNAMY NAUKĘ. NADAL ZDALNIE, CZASEM STACJONARNIE Drogie Studentki, Drodzy Studenci, Niebawem, czyli od 15 X b.r. rozpoczniemy zajęcia. Jak zapewne już wiecie, nauczanie w semestrze zimowym r. a. 2020 musi przebiegać zdalnie. Zaleca się również, wprowadzenie, trybu hybrydowego, z czego skwapliwie chcemy skorzystać. Oznacza to, że wybrane zajęcia, z wielu względów ważne dla nauczania antropologii…

Details

Nabór na tegoroczne seminaria magisterskie

Szanowni Państwo, Drogie Studentki i Drodzy Studenci nowego 1 roku studiów II stopnia Nabór na tegoroczne seminaria magisterskie prowadzi tylko siedem osób z zespołu pracowników samodzielnych IAiE, zaś pozostałych sześć kontynuuje pracę z obecnym 2. rokiem i nie przyjmuje zapisów (zob. listy poniżej). Przygotowane propozycje dotyczą zróżnicowanej, niejednokrotnie unikatowej tematyki. Odzwierciedlają także wielonurtowość współczesnej antropologii. W…

Details

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra ROBERTA RYDZEWSKIEGO

Przewodniczący komisji doktorskiej powołany Uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii uprzejmie zawiadamia, że w dniu 12 października 2020 roku, o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Roberta Rydzewskiego. Tytuł rozprawy: The ‘Refugee Crisis’ – an Anthropological Case Study of the Serbian Part of the Western Balkan Route. „Kryzys migracyjny”…

Details

Trzecia płeć świata. Nowa książka prof. Waldemara Kuligowskiego

30 września 2020 roku ukaże się nowa książka prof. Waldemara Kuligowskiego pt. „Trzecia płeć świata” ilustrowana przez Marianna Sztyma Ilustracje wydana nakładem ALBUS Wydawnictwo. Patronat medialny objął kwartalnik Czas Kultury. To nie jest książka o świecie minionym, po którym zostały dobre wspomnienia. Przeciwnie, dotyczy współczesności, a część z przedstawionych tutaj osób można odnaleźć w światowej sieci internetowej. Pewne jest,…

Details

Praca doktorska dr Mikołaja Smykowskiego nagrodzona przez Żydowski Instytut Historyczny

Z radością informujemy, że Jury IX edycji Konkursu imienia Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu przyznała ex aequo pierwszą nagrodę w kategorii prac doktorskich pracy doktora Mikołaja Smykowskiego pt. „Ekologie Zagłady. Krytyczne studium z antropologii krajobrazu poobozowego na przykładzie Byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem”. Praca przygotowana była…

Details