Inauguracja roku akademickiego dla I roku studiów 30 września w sali im. Józefa Burszty

Uwaga studenci i studentki I-go roku! 30 września zapraszamy Was do naszego Instytutu na „Dzień studenta I roku”, czyli inaugurację roku akademickiego dla nowych osób studiujących etnologię. Spotykamy się w czwartek 30.09.2021 o godz. 11:00 w sali im. Józefa Burszty (2.122, pierwsze piętro) w Collegium Historicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7. Zapraszamy!

Details

Stanowisko zespołu Centrum Badań Migracyjnych ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

PODPISZ PETYCJĘ Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec postawy polskich władz, które uniemożliwiają osobom koczującym na granicy polsko-białoruskiej złożenie wniosku o status uchodźcy. Uchodźcy po raz kolejny zostali zinstrumentalizowani w sporach międzynarodowych, stając się ich tragiczną ofiarą. Tzw. wypychanie za granicę (push-backs) dokonywane przez polską straż graniczną jest niezgodne z polskim i międzynarodowym prawem. Prawo do azylu…

Details

Grand Prix dla projektu „Muradyny, żandary, siwki, podkoziołek, bery, cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce”

7 września 2021 roku w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Muzealne wydarzenie w 2019 i 2020 roku”. Projekt badawczy poświęcony muradynom, żandarom, siwkom, podkoziołkowi, berom i cymprowi dostał Grand Prix. Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w realizację, w tym naszych absolwentów i absolwentek, pracowników i pracowniczek, doktorantów i doktorantek…

Details

Stypendia na studia i staże naukowe w Bawarii

Rząd niemieckiego landu Bawaria zaprasza m.in. obywateli polskich do aplikowania o stypendia na studia magisterskie, doktoranckie oraz roczne staże naukowe na uczelniach bawarskich. Celem programu stypendialnego jest wspieranie współpracy naukowej i wymiany akademickiej między Bawarią a Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Stypendium przyznawane jest na rok z możliwością przedłużenia do 3 lat, a jego stawka jest dostosowana do sytuacji rodzinnej stypendysty…

Details

Zmarł dr hab. Wojciech Łysiak

6 sierpnia 2021 roku zmarł dr hab. Wojciech Łysiak, przez lata związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Urodził się w 1959 roku. Studiował historię, magisterium uzyskał w 1983 roku. Następnie kształcił się na studiach doktoranckich. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii (specjalność: folklorystyka) uzyskał na podstawie napisanej pod kierunkiem prof. Józefa Burszty…

Details

Blog podsumowujący praktyki studenckie 05-15.06.2021

Zachęcamy do zapoznania się z blogiem studentów i studentek Etnologii UAM i UJ podsumowującym terenowe rozpoznania dokonane podczas wyjazdu na praktyki do Zgorzelca/Goerlitz w dniach od 5 do 15 czerwca 2021 roku. Tematy wokół których skupiły się nasze projekty dotyczyły przede wszystkim praktyk transgranicznych (targowisko po stronie polskiej i niemieckiej, rzeka graniczna – Nysa Łużycka),…

Details

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów PAN

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN informuje o rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 Dokumenty można składać od 2 do 20 sierpnia 2021 roku.   Szczegółowe informacje oraz formularze znajdą Państwo na stronie internetowej Szkoły: https://anthropos.edu.pl/, w zakładce Rekrutacja.   Szkołę Doktorską Anthropos tworzą: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania…

Details

Stypendium Ukrainian Cultural Foundation dla naszej studentki Oleny Martynchuk

Z przyjemnością informujemy, że nasza studentka Olena Martynchuk (I rok II stopnia) otrzymała stypendium Ukrainian Cultural Foundation na realizację etnograficznych badań terenowych w pramach projektu Fotografia rodzinna w ujęciu antropologicznym: wernakularne praktyki fotograficzne na pograniczu polsko-ukraińskim. Projekt Oleny to badanie fotografii wernakularnej wykonanej w okresie XX wieku a także współczesnych praktyk fotograficznych wiejskich społeczności zamieszkujących…

Details

Informacje dla kończących studia

Każda osoba studiująca etnologię jest zobowiązana do samodzielnego zgłoszenia się do BOS-u w Collegium Historicum do p. Agnieszki Dreger. Szczegóły: http://bosch.amu.edu.pl/informacje-dla-konczacych-studia/ DRUKI DO POBRANIA Instrukcja APD dla studentów ZR-3 2020-2021 Archiwum Prac Dyplomowych ZR-4 2020-2021 Jednolity System Antyplagiatowy ZR-5 2020-2021 Egzamin dyplomowy Karta obiegowa Wzór strony tytułowej

Details

Minigrant doktrancki mgr Karoliny Echaust w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Konkurs finansowany ze środków programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” ID-UB nr 017 Minigranty doktoranckie Tytuł projektu: Ludzie i pszczoły. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego i relacje międzygatunkowe w ujęciu antropologicznych badań nad bartnictwem w Polsce. Współczesne bartnictwo, zawód unikatowy, chociaż swymi korzeniami sięga do tradycyjnych sposobów pozyskiwania żywności, faktycznie jest zajęciem zachęcającym do przemyślenia, jakże…

Details