maczka

dr Krzysztof Mączka

adiunkt, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.34
Telefon: +48 662 622 414
E-mail: krzysztof.maczka@amu.edu.pl

Dyżury:

 

Partycypacja obywatelska: konsultacje społeczne, angażowanie interesariuszy,  budżety obywatelskie Socjologia środowiska: usługi ekosystemowi, Natura 2000 Polityki publiczne

 Jeran, A., Mączka, K., Matczak, P., Milewicz, M. (2017). Charakterystyka procedur budżetów obywatelskich w Wielkopolsce. Studia Humanistyczne 16, 43-57

Matczak, P., Bondyra, K., Isański, J. Mączka, K., Nosal, P., Śliwa, P., Wojtokowiak, M. (2017). Społeczny potencjał sołectwa. [w:] red. Gołębiowska, A., Zientarski, B. Sołectwo – studium prawnoustrojowe. Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 85-110

Mączka K. Debata oksfordzka a konsultacje społeczne. 2017. Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki w Lublinie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Matczak,P., Misiewicz, M., Milewicz, M., Mączka, K. (2016). Why Consultations? The public participation in water management and local spatial planning in two Polish cases. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 35, 103-118.

 Chmielewski, P. J., Wysocka, P., Matczak, P., & Krzyżyńska, H. (2016). Connection between ecosystem services of woody plants in the municipality of Czerwonak and administrative decisions on felling trees and shrubs. Ekonomia i Środowisko.

Maczka, K., Matczak, P., Pietrzyk-Kaszyńska, A., Rechciński, M., Olszańska, A., Cent, J., & Grodzińska-Jurczak, M. (2016). Application of the ecosystem services concept in environmental policy—A systematic empirical analysis of national level policy documents in Poland. Ecological Economics, 128, 169-176.

Matczak, P., Jeran, A., Mączka, K., Nowak, M., & Śliwa, P. (2015). Aktywizacja społeczna wspólnot terytorialnych w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza samorządu terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(3), 335-349.

Matczak, P., Maczka, K. & Milewicz, M. (2015). E-partycypacja: zastosowania sondażu internetowego jako narzędzia partycypacyjnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1), 239-256.

Matczak, P., Sadło, M., Mączka, K. (2015). Budżety obywatelskie w województwie wielkopolskim: stan obecny i perspektywy na przyszłość. Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, (3), 26-31.

Mączka, K., & Matczak, P. (2014). Is the Ecosystem Services Concept Useful in Polish Policy Making? Qualitative Analysis of Experts Perception. Ekonomia i Środowisko, (4 (51)), 68-75.

Mączka, K., & Matczak, P. (2014). Sąd obywatelski-aplikacja w warunkach polskich. Przypadek ulicy Umultowskiej w Poznaniu. Samorząd Terytorialny, (1-2), 45-54.

Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional Risks (SECURe), projekt finansowany w ramach programu Horyzont 2020, wykonawca, 2018 – obecnie

iTre-es – Wpływ zmian instytucjonalnych na świadczenia ekosystemów dostarczane lokalnym społecznościom przez drzewa i krzewy; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 13; wykonawca, 01. 2018 – obecnie

Recepcja konsultacji społecznych przez elity lokalne – porównawcze studium przypadku; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 11;  kierownik projektu; 02. 2017 r. – obecnie

W stronę relacyjnych form korzystania z usług bankowych; projekt badawczy realizowany przez Instytut Socjologii UAM na zlecenie BZ WBK w ramach programu Santander Universidades; wykonawca, 11.2016-03.2018

LINKing systems, perspectives and disciplines for Active biodiversity GovernancE  (LINKAGE); POL-NOR/2/196105/2013; główny wykonawca; 06. 2013 r. – 04. 2016 r.

Transmisja pozadyskursywnej wiedzy na przykładzie przekazywania i nabywania sportowych umiejętności; projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 7; wykonawca;  2015-2016 r.

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Polskie Towarzystwo Socjologiczne (PTS)

European Sociological Association

International Association for Society and Natural Resources

Popularyzacja wiedzy

II Akademickie Mistrzostwa Debat Oksfordzkich, juror, 2018

I Akademickie Mistrzostwa Debat Oksfordzkich, juror, 2017

Realizacja projektu popularyzującego budżety obywatelskie pt. „Jak wymyślić i zaplanować projekt społeczny? Budżet obywatelski licealistów” 03. 2017 – obecnie

Organizacja i prowadzenie warsztatu: „Jak pogodzić ogień z wodą, czyli o konsultowaniu trudnych inwestycji” podczas 3 Forum Praktyków Partycypacji w Warszawie w dniach 02-03.06.2016 r. (http://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2016/jak-pogodzic-ogien-z-woda-czyli-o-konsultowaniu-trudnych-inwestycji/)

Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Mączka K., Matczak P., Niedziałkowski K., Cent J., Peek B., Grodzińska-Jurczak M.. 2016. Usługi ekosystemów na obszarach cennych przyrodniczo z perspektywy różnych grup interesariuszy: podsumowanie wyników projektu. Kraków.

Udział w debacie „Budżety obywatelskie – rzecz o podziale tortu”, podczas Festiwalu Transatlantyk 2015, Poznań (Polska), 13.08.2015 r.,

Konflikty wokół obszarów Natura 2000 w Europie, Natura 2000 – narzędzie ochrony przyrody i rozwoju gmin, Konferencja WFOŚiGW, Będlewo (Polska) 2-3.06. 2015

Matczak, P., Maczka, K., Milewicz, M. (2015). E-participation: the application of a web survey as a participation tool Cities of Change. [w:] Cooperation of cities in The field of city development. The good practices of the cities – The partners of the Project, 89-102, online: http://www.ccnet.poznan.pl/mim/ccnet/en/publication,p,25641,27266,30154.html

(publikacja pokonferencyjna w ramach projektu: „Cities of Change – cooperation of cities in the field of city development”),

Udział w pokazowej debacie oksfordzkiej dotyczącej tezy: „Rewitalizacja Śródmieścia zatrzyma spadek liczby mieszkańców Poznania” podczas III konferencji w ramach projektu „Cities of Change – cooperation of cities in the field of city development” pt: Major development tendencies in European cities – Identification and efficient intervention methods, Poznań (Polska), 22-23.04.2015,

Effectiveness of online tools in the process of public consultation, prezentacja na II konferencji w ramach projektu: „Cities of Change – cooperation of cities in the field of city development” pt: „A city dweller – who’s that? – Modern methods for collecting data about city inhabitants, Poznań (Polska), 22-23.10.2014.

Współprowadzenie bloga dot. partycypacji i konsultacji społecznych, 02-2016 – obecnie, http://konsultujemy.com/blog

Linki:

https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Maczka