SEMINARIA NAUKOWE

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Dołączyć do spotkania w MS Teams można w dniu każdego seminarium (jeśli nie jest tylko stacjonarne) poprzez ten link

Serdecznie zapraszamy!

PLAN SEMINARIÓW W SEMESTRZE LETNIM 2022/23

MS Teams


Wtorek, 7 marca, godz. 9.30 – 11.00

Aleksandra Lis-Plesińska
(Instytut Antropologii i Etnologii UAM)
Towards critical ethnographies of resource risks: Regulatory science on shale industry risks in the global North contexts of Brussels and California

Wtorek, 14 marca, godz. 9.30 – 11.00

Anna Weronika Brzezińska
(Instytut Antropologii i Etnologii UAM)
Od muzealnictwa do antropologii rzeczy. Kształcenie kadr dla instytucji kultury w poznańskim ośrodku etnologicznym

tylko stacjonarnie

FACEBOOK


Wtorek, 21 marca, godz. 9.30 – 11.00

Maciej Michalski
(Wydział Historii UAM)
Antysemityzm. Wyparte historie

tylko stacjonarnie

książka do pobrania tutaj


Wtorek, 28 marca, godz. 9.30 – 11.00

Emilia Kledzik
(School of Language and Literature AMU)
Kreowanie Cyganki. Wizerunki Bronisławy Wajs-Papuszy

Wtorek, 4 kwietnia, godz. 9.30 – 11.00

Monika Bobako
(School of Language and Literature AMU)

Rasa i „białość” / Racism and Whiteness

Wtorek, 18 kwietnia, godz. 9.30 – 11.00

Jamie Saris
(National University of Ireland, Maynooth)

Addicts, the Undead and the Long Arc of Theory in Western Social Science

Wtorek, 25 kwietnia, godz. 9.30 – 11.00

Natasha Gregoric
(Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts)
Intersecting big and thick data: Towards dynamic continuity of Vjosa riverine environment

Wtorek, 9 maja, godz. 9.30 – 11.00

Jan Lorenz
(Instytut Antropologii i Etnologii UAM)
Mechaniczne lalki w japońskich festiwalach religijnych. Wstępne refleksje z badań

Wtorek, 16 maja, godz. 9.30 – 11.00

Karolina Dziubata-Smykowska
(Instytut Antropologii i Etnologii UAM)
Analiza zależności między antropogenicznymi zmianami klimatu a lokalnymi praktykami wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Wtorek, 23 maja godz. 9.30 / 11:15

Ayşe Seda Yüksel-Pecen
(Universität Wien)
to be announced

Wtorek, 30 maja, godz. 9.30 – 11.00

Zofia Boni
(Instytut Antropologii i Etnologii UAM)
Ucieleśnianie upału. Wstępne wnioski i refleksje z badań interdyscyplinarnych

Wtorek, 6 czerwca, godz. 9.30 – 11.00

to be announced

Wtorek, 13 czerwca, godz. 9.30 – 11.00

Olena Martynchuk

(Instytut Antropologii i Etnologii, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)

to be announced

Wtorek, 20 czerwca, godz. 9.30 – 11.00

Agata Stanisz

(Instytut Antropologii i Etnologii)

Lokalne “nie patrz w górę” – kiedy wiedza ekspercka staje się oddolną. Antropologia w nurcie ekologii politycznej