SEMINARIA NAUKOWE

Seminaria naukowe IEiAK UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IEiAK. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!

PLAN SEMINARIÓW W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019

Collegium Historicum Novum (kampus Morasko), Ul. Umultowska 89d, s. 2.19


Poniedziałek, 18 marca, godz. 10.00 – 11.30

DAVID LOHER

Department of Social Anthropology, University of Bern

Claiming rights. Social movements and their ambivalence towards law

Although law seems to support and stabilise the status quo of society’s power structure by and large, social movements do not only protest against injustice and push for social change through a critique of law, they also strive for social change through the mobilisation of law. I discuss social movements’ ambivalence towards law in a legal anthropological perspective through the comparison of two cases: the legal struggles of a group of Tunisian parents who lost their children in a shipwreck during their attempt to cross the Mediterranean Sea as harragas (undocumented migrants) in the turmoil of the Tunisian uprising in 2011, and the decades long legal struggles of trade unions, citizen movements, and environmental movements against an asbestos-producing factory in a small industrial town in Northern Italy that caused an environmental disaster and has led to thousands of deaths over the years. The two cases are related through the question how compensation and justice for the dead is negotiated within and beyond the court room.


Poniedziałek, 25 marca, godz. 10.00 – 11.30

JAN PIASECKI

Uniwersytet Jagielloński

Problemy etyczne w badaniach biomedycznych – przykład elektronicznych kart pacjenta

Abstrakt


Poniedziałek, 1 kwietnia – wtorek, 2 kwietnia

konferencja naukowa

„Social and Cultural Consequences of Voluntary and Forced Migration in Europe”

PROGRAM


Poniedziałek, 8 kwietnia – wtorek, 9 kwietnia

konferencja naukowa

„100 lat etnologii uniwersyteckiej w Polsce. Dyscyplina wobec wyzwań przyszłości”

Poniedziałek, 13 maja, godz. 10.00 – 11.30

ILDIKO ERDEI

University of Belgrade

Encounters with Consumption – Reflections on Political mobilization of Commodities in Contemporary SerbiaPoniedziałek, 27 maja, godz. 10.00 – 11.30

KRISTINE KRAUSE, MARIUSZ SAPIEHA

University of Amsterdam

Care homes for Germans in Poland: Of what is this a case? Preliminary readings of an emergent phenomenon

Abstract


Poniedziałek, 10 czerwca, godz. 10.00 – 11.30

ELŻBIETA GOŹDZIAK, IZABELA KUJAWA, IZABELLA MAIN

IEiAK UAM, Centrum Badań Migracyjnych UAM

Prezentacja tematyki i praktycznego wymiaru realizacji projektu Horyzont 2020, pt. Normy i wartości w europejskim kryzysie migracyjnym i uchodźczym.

Celem spotkania jest prezentacja projektu badawczego realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 przez konsorcjum złożone z ośmiu instytucji, w tym przez Centrum Badań Migracyjnych UAM. Projekt ten stawia sobie za zadanie rozpoznanie norm i wartości w europejskim kryzysie migracyjnym i uchodźczym oraz zrozumienie zmian zachodzących w ich obrębie z jednej strony poprzez analizę istniejących regulacji prawnych, z drugiej przez badania empiryczne zorientowane wokół aktywności aktorów społecznych („value agents”), realizujących działania na rzecz migrantów i uchodźców.

W trakcie spotkania zostanie szerzej omówiona podjęta tematyka badawcza i jej teoretyczne założenia. Jednocześnie duży nacisk zostanie położony na praktyczny wymiar pracy w projekcie Horyzont 2020 – omówione zostaną jego kolejne etapy od przygotowania aplikacji po wyzwania związane z jego sukcesywną realizacją (zarówno w obrębie macierzystej uczelni, jak i wielonarodowego interdyscyplinarnego konsorcjum).

Strona projektu: https://novamigra.eu/