Organizacja roku akademickiego 2021/2022:

 30 września 2021 r.

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów „Dzień studenta I roku”

1 października 2021 r.

Inauguracja roku akademickiego

I semestr (zimowy)

2 października 2021 r. – 2 lutego 2022 r.

okres zajęć dydaktycznych

23 grudnia 2021 r. – 2 stycznia 2022 r.

wakacje zimowe

3-23 lutego 2022 r.

zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna

II semestr (letni)

24 lutego – 20 czerwca 2022 r.

okres zajęć dydaktycznych

14-19 kwietnia 2022 r.

wakacje wiosenne

21 czerwca – 4 lipca 2022 r.

letnia sesja egzaminacyjna

5 lipca – 31 sierpnia 2022 r.

wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

1 września – 21 września 2022 r.

sesja egzaminacyjna

Ponadto:

  • W roku akademickim 2021/2022 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 1 października 2021 r. (Inauguracja roku akademickiego), 2 listopada 2021 r., 12 listopada 2021 r., 7 stycznia 2021 r., 11 maja 2022 r. (Dzień Sportu).
  • W dniu 5 czerwca 2022 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Powyższe informacje  są dostępne także w Zarządzeniu Rektora oraz na https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/organizacja-studiow