Drugą edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat kultury i dziedzictwa wsi „Korzenie i skrzydła”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi przystępuje do organizacji drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa wsi pt .„Korzenie i skrzydła”. Tegoroczna edycja poświęcona jest wyłącznie pracom magisterskim. Celem Konkursu jest wspieranie młodych naukowców i naukowczyń – badaczy i badaczek kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich oraz stymulowanie…