Konkurs projakościowy dla studentek i studentów UAM

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie projakościowym dla wszystkich osób studiujących na UAM. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów wspierających rozwój umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich osób studiujących na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na UAM. Do dofinansowania komisja konkursowa wybierze maksymalnie 10 najwyżej ocenionych projektów. Projekty dofinansowane są w ramach projektu pn. „UNIWERSYTET JUTRA II…