Promocja „Melodii ludowych od Ostrowa”

Zapraszamy o udziału w wydarzeniu promującym najnowsze wydawnictwo współpracującego z nami Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Publikacja „Melodie ludowe od Ostrowa” to zbiór melodii z kilku wsi z okolic Ostrowa Wielkopolskiego, które zebrał i opracował Franciszek Mucha – pedagog i regionalista. Melodie te przez wiele lat znajdowały się w naszym instytutowym Archiwum, a dzięki inicjatywie kaliskiego…